Ognisko Skierniewice – Parafia Św. Stanisława, ul. Św. Stanisława 1

Parafia
Ognisko funkcjonuje przy parafii św. Stanisława B.M. Duszpasterzem wspólnoty jest Ks. Grzegorz Gołąb. Zapraszamy na spotkania:
w trzeci poniedziałek miesiąca, o godz. 18:00 Msza, o godz. 19:00 spotkanie w siedzibie Civitas Christiana, ul Reymonta 9 (naprzeciwko Galerii Dekada) oraz w pierwszy czwartek miesiąca, o godz. 18:00 Msza, po Mszy modlitwa za rodziny przed Najświętszym Sakramentem, po modlitwie spotkanie w salce na górze przy kościele.
Parafia Św. Stanisława Biskupa i Męczennika >>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Kronika

Spotkanie rozpoczęło się Mszą, potem modliliśmy się za rodziny przed Najświętszym Sakramentem, następnie przeszliśmy do salki przy kościele. W spotkaniu uczestniczyły: Małgosia, Ewa, Dorota, Kasia, Agnieszka, Małgosia, Basia, Ewa. Spotkanie przebiegło pod znakiem mocnych świadectw działania Pana Jezusa w naszym życiu i w życiu naszych najbliższych. Agnieszka, Dorota, Ewa podzieliły się przeżyciami z ogólnopolskich rekolekcji SYCHARU w Ożarowie Mazowieckim.

Omawiałyśmy także zaplanowane na 16-17 czerwca ogniskowe rekolekcje w Miasteczku Krwi Chrystusa w Rawie Mazowieckiej (plan rekolekcji – w zapowiedziach spotkań).

Każda z nas mówiła  także o różnych  zdarzeniach z własnego życia -zarówno tych zwykłych, jak i niezwykłych. I nawet jeśli z pozoru mogłoby się wydawać, że są to prozaiczne historie, to było jednak w nich coś więcej, bo przecież ukazywałyśmy cząstkę siebie. A Duch Święty nas otulał i wlewał w nas radość; miałyśmy odczucie bliskości, jedności, wzajemnego zrozumienia i radości z przebywania ze wspólnotą. Dobrze, że jesteście!

Zapraszam na nasze ogniskowe rekolekcje w Rawie Mazowieckiej w dn. 16-17 czerwca i na kolejne spotkanie, które odbędzie się zaraz po rekolekcjach – w poniedziałek 19 czerwca.

Spotkanie rozpoczęliśmy od uczestnictwa we Mszy. Następnie udaliśmy się do sali w siedzibie  Civitas Christiana.

W spotkaniu, do którego przyłączyły się dziś dwie nowe osoby, uczestniczyli: ks. Grzegorz, Kasia, Bronia, Barbara, Sabina, Ania, Małgosia, Andrzej, Sylwia, Agnieszka, Małgorzata, Marcin, Ewa.

Kontynuowaliśmy temat z poprzednich spotkań, opracowany na podstawie konferencji o Józefa Augustyna pt.  „Ból krzywdy, radość przebaczania”:

 Czuwać nad palcem wskazującym. „Ze wszystkich części ciała najbardziej trzeba czuwać nad palcem wskazującym – mówi laureat nagrody Nobla, wielki rosyjski poeta, Josif Brodski – ponieważ tak  lubi wytykać winy. (…) Niezależnie od nędzy swojego położenia proszę nie winić niczego ani nikogo – historii, zwierzchników, rodziców, fazy księżyca, dzieciństwa, itp. Repertuar jest tyleż obszerny, co nudny, już więc jego obszerność i nuda powinny dostatecznie odstręczyć rozumną istotę od czerpania z  tego repertuaru. Z chwilą, gdy obarczamy coś lub kogoś winą, podważamy własną determinację do zmian  i wchodzimy w status ofiary. (…) W końcu status ofiary ma swoje uroki. Zjednuje współczucie, zaskarbia podziw całych narodów, kontynentów, jak również pojedynczego człowieka”.

Proces uzdrowienia wewnętrznego rozpoczyna się w momencie, kiedy świadomie i dobrowolnie rezygnujemy:

 • ze statusu ofiary,
 • z użalania się nad sobą,
 • i z wiecznego płakania nad własnym nieszczęściem.

Wytykanie ludziom ich winy jest znakiem, że nie przyjęliśmy jeszcze pełnej odpowiedzialności za nasze życie. Jeżeli ktoś z nas jest nieszczęśliwy, to przede wszystkim nie dlatego, iż został skrzywdzony, ale dlatego, iż nie chciał wziąć pełnej odpowiedzialności za takie życie – takie, jakie ono jest w danej chwili, niezależnie od zranień, krzywd i ciężkich warunków, w jakich żyliśmy i żyjemy.

W procesie uzdrowienia wewnętrznego to przede wszystkim Pan Bóg ma być Tym, na kogo osoba zraniona „przenosi” całe swoje cierpienie i od kogo oczekuje uzdrowienia i wyzwolenia. Takie właśnie stawanie przed Stwórcą, ostatecznym źródłem życia, prowadzi zranionego do uzdrowienia wewnętrznego. Tylko sam Pan Bóg może „przekonać” osobę zranioną, iż jej życie ma sens także wówczas, gdy czuje się ona skrzywdzona, ograniczona i pełna słabości.

Modlitwa jest istotnym miejscem, w którym dokonuje się prawdziwe uzdrowienie wewnętrzne. Cóż bowiem człowiek skrzywdzony może zrobić ze swoimi bolesnymi emocjami: żalem, poczuciem krzywdy, odczuciem gniewu, urazy, niepewnością siebie, zagubieniem, bezradnością i wszystkimi innymi negatywnymi przeżyciami, które go dręczą? Komu może je powierzyć? Kto gotów jest przyjąć cały bagaż jego trudnych doświadczeń

Słowo Boże, którego człowiek słucha z otwartością, odpowiada mu na wszystkie najtrudniejsze pytania życiowe. Ono doprowadza osobę zranioną do najgłębszego źródła uzdrowienia wewnętrznego  – do ojcowskiej miłości Boga, która objawiła się w Jezusie Chrystusie.

Szczególnie owocne może być rozważanie:

 • nauczania Jezusa o przebaczeniu i pojednaniu
 • rozważanie cudów uzdrowienia
 • rozważanie męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa, poprzez które zbawia On wszystkich – krzywdzących i skrzywdzonych. Utożsamienie się z Jezusem skrzywdzonym, oskarżonym, wyśmianym, poniżonym, niesprawiedliwie skazanym na śmierć, wiszącym na krzyżu – może stać się dla osoby, która bardzo cierpi z powodu swojego skrzywdzenia, źródłem umocnienia i pociechy.

Wielu nie wchodzi w proces uleczenia wewnętrznego właśnie dlatego, iż nie chce zdecydować się na wewnętrzne ukorzenie się przed Bogiem, przed sobą i przed bliźnimi. Nie chce poczuć się biednymi, potrzebującymi miłosierdzia Boga. Ludzie ci odbierają miłosierdzie ludzi i Boga jako zagrożenie własnego poczucia godności i potwierdzenie własnej słabości.

Na modlitwie skrzywdzony „wylewa swoją duszę” przed Bogiem. Nie obawia się opowiedzieć Bogu o wszystkim, co się w niej dzieje. Przedstawienie stanu swojej duszy powinno jednak łączyć się z szukaniem obecności Boga i z prośbą o Jego łaskę.  Przejście z opowiadania” Panu Bogu o swoich cierpieniach i udrękach, o doznanych krzywdach i zranieniach, do  wielkiego błagania o nieskończone miłosierdzie Boga, do dziecięcego otwarcia się na Jego łaskę.

Osoba skrzywdzona winna więc z jednej strony podjąć wielką pracę, trud i walkę wewnętrzną, aby przekroczyć stan skrzywdzenia, z drugiej zaś powinna liczyć na łaskę Boga.

Wzorem modlitwy w sytuacji skrzywdzenia jest psalm 22 W psalmie tym przeplata się przedstawianie bolesnego stanu własnej duszy ze świadomością obecności i działania Jahwe. Psalmista w bezpośredniej rozmowie z Bogiem przechodzi od opowiadania o stanie swojej duszy do dziękczynienia za Jego obecność i działanie zarówno w całej historii Izraela, jak też w jego osobistym życiu. Rozważanie zaś o działaniu Jahwe zmienia się w pokorne błaganie o miłosierdzie. Autor psalmu 22 kończy swoją modlitwę, wielbiąc Boga. Krzywda, jakiej doświadcza, staje się dla niego miejscem objawienia chwały Boga i bolesną okazją do wezwania całego potomstwa Izraela do zaufania Jahwe.

Ten etap uzdrowienia wewnętrznego jest prawdziwym darem Boga, jest łaską. Tylko łaska bowiem może przemienić poczucie bezradności i niemocy w pokorną prośbę o miłosierdzie Można powiedzieć za psalmistą: „Pan To uczynił”, pamiętając jednocześnie, że Pan Bóg za nas nic nie uczyni, ale dla nas uczyni wszystko.

Doświadczenie upokorzenia wewnętrznego pozwala zranionemu popatrzeć w nowym świetle na własną sytuację i sytuację osób, które go zraniły. Zaczyna on rozumieć, że jego gniew, złość jest reakcją „starego człowieka”, który odpłaca złem za zło, nienawiścią za nienawiść, krzywdą za krzywdę. Teraz dopiero widzi, że poddając się takim uczuciom, pomnaża jedynie zło w sobie i wokół siebie. Dostrzega też, iż bezradność i niemoc, których doświadcza, były także udziałem jego krzywdzicieli. Uzdrowienie wewnętrzne pozwala wejrzeć w serce, nie tylko w swoje własne, ale także w serce krzywdziciela.

Poprzez uzdrowienie wewnętrzne osoba zraniona może pełniej korzystać z nieskończonego miłosierdzia Bożego. Właśnie to wejście w doświadczenie miłosierdzia Boga czyni jej serce hojnym i szlachetnym. W kontakcie z miłosierdziem Ojca niebieskiego rodzi się potrzeba przebaczenia. Przebaczenie przychodzi spontanicznie. Pod wpływem przyjętego miłosierdzia człowiek odkrywa, że przebaczenie jest jedyną drogą do rozwiązania „całego problemu”.

Po wysłuchaniu przedstawionego tematu podjęliśmy próbę odpowiedzi na pytania:

co przeszkadza mi w uzdrowieniu:

 • palec wskazujący: kogo i za co czynię winnym? Dlaczego? Czy nie przerzucam odpowiedzialności za moje nieszczęście na bliźniego?
 • czy nie przyjmuję statusu ofiary? Jakie mam z tego korzyści (szukam współczucia, podziwu, wygody itp.)
 • ukorzenie się przed Bogiem czy potrafię przyznać się do własnej słabości, czy  nie chcę poczuć się biednym, potrzebującym miłosierdzia Boga, czy odbieram miłosierdzie ludzi i Boga jako zagrożenie własnego poczucia godności i potwierdzenie własnej słabości.

UWAGA! Planujemy kolejne ogniskowe rekolekcje w Miasteczku Krwi Chrystusa w Rawie Mazowieckiej, tradycyjnie po dniu Bożego Ciała, czyli 16-17 czerwca. Rezerwujcie, proszę czas na te dni, żebyśmy mogli przeżyć je razem w modlitwie.

Zapraszam na kolejne spotkanie i modlitwę za rodziny  01 czerwca.

W czwartek razem ze wspólnotą parafialną modliliśmy się za rodziny: Agnieszka, Dorota, Ewa, Sylwia, Andrzej.

Po modlitwie rozmawialiśmy o uczuciach  towarzyszących skrzywdzeniu na podstawie  kolejnej części konferencji o Józefa Augustyna. Oto kilka myśli z tej konferencji:

 • Uczucia w procesie uzdrawiania głębokich zranień : lęk ból, żal, zniechęcenie, pragnienie zemsty wpływają na wszystkie reakcje i działania osoby skrzywdzonej. Dostrzeżenie tych uczuć i wypowiadanie ich pozwala je skanalizować, wtedy stają się jaśniejsze, a osoba skrzywdzona może podchodzić do nich bardziej racjonalnie i bezstronnie,a przez to bardziej dojrzale i prawdziwie spojrzeć na skrzywdzenie
 • Osoba skrzywdzona powinna mieć świadomość, że jej uczucia gniewu, czy nienawiści są sygnałem, iż jeśli nie weźmie odpowiedzialności za swoje życie, sama może stać się z ofiary – krzywdzicielem.
 • Osoba skrzywdzona nie powinna dać się pochłonąć przez uczucia, ale wejść w nie, by w wolności nad nimi panować. Uczucia nie powinny zdominować naszego sposobu myślenia, zachowania i działania
 • Osoba zraniona powinna uczyć się trwać w wolności w uczuciu bólu, buncie, gniewu, zagrożeniu, smutku, zranienia, skrzywdzenia, jednocześnie w pragnieniu przebaczenia, chęci pojednania, w fascynacji miłością, poczuciu własnej godności. Wchodzimy w te uczucia by je rozeznać i wybrać te, które są owocem działania Ducha Św. Jednocześnie przekraczać i pokonywać te, które są przejawem naszych namiętności – uczyć się wolności wewnętrznej wobec przeżywanych emocji – tylko w wolności nasz świat uczuć może stać się miejscem spotkania z bliźnimi i z Bogiem oraz miejscem rozwoju
 • Jednym z warunków uzdrowienia wewnętrznego jest odczytanie w prawdzie własnej sytuacji i sytuacji krzywdziciela. Trzeba spojrzeć obiektywnie na całe swoje życie, to może pomóc dostrzec osobie skrzywdzonej nie tylko samo skrzywdzenie, ale także własną odpowiedzialność za siebie i za bliźnich. Odruchowe przerzucanie całej winy na krzywdziciela może być ucieczką od odpowiedzialności za siebie
 • Pierwsze uczucie, jakiego doświadcza osoba skrzywdzona, to obawa i lęk. Krzywda budzi lęk przed cierpieniem, który przybiera różne formy: przed upokorzeniem, złą opinią, przyszłością itp., lęk przed bliźnimi. Skrzywdzony może nie  uświadamiać sobie, że jego poczucie skrzywdzenia jest nieustannie utwierdzane i powiększane przez zbytnią wrażliwość na krzywdę, lęk przed cierpieniem jest więzieniem, izoluje człowieka od świata i ludzi – osoba skrzywdzona ogranicza swoje życie.
 • Pierwszym krokiem do wyzwolenia się z krzywdy jest dostrzeżenie swojego lęku i jak wpływa on na moje życie, na widzenie świata i obraz Boga, na stosunek do bliźnich, na wybory i decyzje.
 • Lęk jest pewną formą iluzji, zamyka bowiem człowieka we własnym świecie, izolując od ludzi, daje pozorne poczucie bezpieczeństwa. W więzieniu rzeczywiście można czuć się bezpiecznie, jednak ceną tego jest wegetacja życiowa. Potrzebne jest zdystansowanie się do lęku, najpierw trzeba jednak się dokładnie im przyjrzeć..
 • Niepokonane lęki osoby skrzywdzonej utrwalają subiektywne odczucie krzywdy i cierpienia Osoba skrzywdzona kierowana lękiem nie umie wejść w proces uzdrowienia, nie wierzy, że potrafi uporać się z kłębiącymi się uczuciami. „Kocioł” uczuciowy sprawia, że osoba skrzywdzona jest ciągle zestresowana, zmęczona, napięta psychicznie. Uzdrowienie zaczyna się od otwarcia bram więzienia stworzonego przez własne lęki. Pierwsze, nawet najmniejsze pokonanie lęku daje odczuć dysproporcje między odczuciami lęku a rzeczywistą krzywdą. Kiedy uczucia lęku, stresu i napięcia nie są przepracowane, domagają się uśmierzenia, stąd nierzadko staja się źródłem nałogów lub uzależnień psychicznych (pracoholizm, przejadanie się, chore ambicje). To daje chwilowe poczucie ulgi, jednak nie rozwiązuje problemu: podtrzymują lęk o siebie, utrwalają mechanizmy ucieczki przed odpowiedzialnością za własne życie.
 • Trzeba stawić czoła swoim uzależnieniom psychicznym. Trwanie w nałogach utrwala bowiem poczucie skrzywdzenia i osoba krzywdzona może stopniowo niezauważalnie przemienić się w krzywdziciela. Osoba skrzywdzona przez rodziców może krzywdzić własne dzieci
 • Uczucie skrzywdzenia może rodzić poczucie rozżalenia i gniewu, skierowane nie tylko do krzywdzicieli, ale czasem do przypadkowych osób. Łatwe przenoszenie stanu skrzywdzenia na innych najbardziej przeszkadza w uleczeniu przeszłości. Mechanizm przenoszenia krzywdy sprawia iż osoba staje się „kolekcjonerem” skrzywdzenia i kolekcjonerem krzywdzicieli. Drobne sytuacje konfliktowe w codziennym życiu mogą stać się powodem uznania kolejnych osób jako krzywdzicieli. Stare poczucie skrzywdzenia jest wtedy rozdzielane na osoby przypadkowe. Inni odsuwają się od takich osób, która czuje się wtedy kolejny raz skrzywdzona. Wyjściem z tego jest wejście w historię swojego skrzywdzenia, by podjąć próbę uleczenia zranień z przeszłości.
 • Kiedy wchodzi się w proces uzdrowienia, wszystkie uczucia uaktywniają się, są przeżywane boleśniej niż zwykle. Warto pamiętać o zmienności uczuć, co pozwala nabrać dystansu do własnych przeżyć. Jeżeli zraniona osoba była mało świadoma swojego zranienia, tym większe zdziwienie może budzić rodzący się w niej gniew, żal i ból. Te bolesne uczucia trzeba przemieniać w jedną wielka modlitwę. Akceptacja tych uczuć i cierpliwe trwanie w nich, szczere wypowiadanie ich przed Bogiem na modlitwie – to szkoła świadomości siebie, dialogu ze sobą i bliźnimi, dojrzałości.
 • Czasem może powstać pytanie, czy możliwe jest uleczenie wielkich zranień z dzieciństwa, uleczenie wielkich krzywd, czy możliwe jest pojednanie się z krzywdzicielem – odpowiedzią jest to, że Bóg może dokonać w człowieku wielkich rzeczy, o ile pozwolimy mu działać. Stopniowo uczucia żalu i gniewu mogą przekształcić się w uczucie bezradności i niemocy, które naprowadzają na szukanie Miłosierdzia Bożego, które jest najskuteczniejszym lekarstwem na zranienia. Miłosierny Bóg ogarnia bowiem swoim Miłosierdziem wszystkich – zarówno zranionych, jak i raniących – tą sama troską, tym samym przebaczeniem i Miłością.

Zapraszam na kolejne spotkanie 15-go maja.

 

W dniu 24 kwietnia odbyło się kolejne, tym razem świąteczne spotkanie członków WTM Sychar w Skierniewicach. W spotkaniu uczestniczyli: Agnieszka, Dorota, Kamila, Andrzej, Małgosia, Dorota, Asia, Grzegorz, Kasia z córką, Magda, i Sylwia, nie zabrakło również naszego opiekuna duchowego, księdza Grzegorza. Pozostając w duchu Wielkanocy, każdy z uczestników przyniósł coś smacznego do zjedzenia. Spotkanie rozpoczął ksiądz Grzegorz piękną modlitwą, dziękując Jezusowi za to, że chce nas uwalniać, wydobywać z naszych grobów przeróżnych trudności, słabości, grzechów. Podkreślił także, że Bóg zawsze, tak jak w Wieczerniku, staje pośrodku naszego życia, nigdy nie stoi z boku.

Ze względu na chorobę naszej liderki Ewy, spotkanie poprowadziła Agnieszka. Po krótkich ogłoszeniach i odczytaniu przez Magdę charyzmatu wspólnoty Sychar każdy z obecnych podzielił się swoim przeżywaniem Świąt Wielkiej Nocy. Większość obecnych spędziła je w otoczeniu rodziny.

Po dzieleniu Dorota, Sylwia i Asia złożyły świadectwo swojego przeżycia i owoców udziału w programie „12 kroków do pełni życia”, w którym miały możliwość uczestniczyć. Był to dla nich czas wielkiej łaski, każda z nich doświadczyła zmiany w swoim spojrzeniu na siebie, swoje życie i przede wszystkim odkryła,  jak cudownie Bóg działa właśnie przez trudności.

Powstała propozycja, aby podjąć  formację członków naszego ogniska. Konieczne jest jednak zastanowienie się, jaka powinna być tematyka spotkań formacyjnych, jakie są potrzeby członków wspólnoty.

W dniach 16-17 czerwca planowane są kolejne już rekolekcje naszego Ogniska w Miasteczku Krwi Chrystusa w Chrustach.

Jeśli ktoś jeszcze nie podjął decyzji jak spędzić wakacje i ma chęć spędzić wakacyjny tydzień z SYCHAREM – to są jeszcze miejsca na wakacje w Brennej w dniach 20-27 sierpnia. Można się zapisywać.

W czasie spotkania zastanawialiśmy się także nad problemem przebaczenia, na czym  ono tak naprawdę powinno polegać. Uczestnicy wyrazili chęć kontynuowania spotkań poświęconych tematowi przebaczenia, które odbywały się w pierwsze czwartki miesiąca, po modlitwie za rodziny.

W tym miesiącu o modlitwę w swojej intencji prosi Sylwia.

Następne spotkanie z modlitwą za rodziny odbędzie się 04 maja. Zapraszam.

 

Już od dłuższego  czasu spotykamy się na modlitwie  w pierwszy czwartek miesiąca – również w  kwietniu spotkaliśmy się, aby wspólnie przeżywać Eucharystię, a po Mszy,  razem ze wspólnotą parafialną, modlić się  za rodziny przed Najświętszym Sakramentem. W modlitwie uczestniczyli: Agnieszka, Dorota, Sylwia, Andrzej.

UWAGA!

Nasze kolejne spotkanie odbędzie się wyjątkowo w czwarty poniedziałek kwietnia, czyli 24-go. Będzie to spotkanie świąteczne.

Kochani! 

Rozpoczynają się  dni Triduum Paschalnego. Życzę wszystkim, abyśmy przeżyli te dni jednocząc się ściśle z Chrystusem, cierpiącym – za grzechy nasze i naszych najbliższych – mękę poniżenia, odrzucenia i zdrady, niezrozumienia, pogardy,  fizycznego bólu. Bądźmy blisko Chrystusa,  by razem z Nim przejść do nowego życia podczas nadchodzących Świąt Zmartwychwstania,  Niech  Święta Wielkiejnocy będą dla nas  czasem radości ze zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią; zanieśmy tę radość naszym najbliższym, z którymi spotkamy się przy świątecznym stole, dzielmy się nią  duchowo z tymi, których przy nas  nie będzie. 

 

W sobotę uczestniczyliśmy w XII Skierniewickim Sympozjum Dar Życia. Sympozjum rozpoczęło się uroczystą   Mszą pod przewodnictwem JE Ks. Biskupa Wojciecha Osiala; osoby, które zdecydowały się na modlitwę za nienarodzone dzieci,  złożyły  podczas Mszy  przyrzeczenie przystąpienia do Duchowej Adopcji dziecka poczętego.

A dalej, już w kinoteatrze Polonez,  mogliśmy wysłuchać ciekawych prelekcji i wzruszających świadectw. Jako że przeżywamy czas Wielkiego Postu, w części muzycznej, utrzymanej w jazzowym stylu,  razem z zespołem El Camino „przeszliśmy” Drogę Krzyżową opartą na  rozważaniach bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego.

Zorganizowaliśmy też  stoisko naszej wspólnoty, przy którym dyżurowały: Dorota, Asia, Kamila, Sylwia, Agnieszka z Maksymilianem i Ewa, polecając nasze wydawnictwa i zachęcając do uczestniczenia w spotkaniach SYCHARU.

Dzięki przychylności ks. proboszcza  Parafii p.w. Matki Bożej Bolesnej w Nieborowie mogliśmy poprowadzić w piątek „sycharową” Drogę Krzyżową w tamtejszej parafii; rozważania czytali: Agnieszka, Bronia i Andrzej, w nabożeństwie uczestniczyły też: Grażyna i Ewa. Wzięliśmy też udział we Mszy, podczas której naukę rekolekcyjną wygłosił  opiekun duchowy naszej wspólnoty, ks. Grzegorz. A na zakończenie dnia miło spędziliśmy  czas na rozmowie z księżmi przy  wspólnym posiłku.

W spotkaniu uczestniczyli: ks. Grzegorz, Agnieszka, Małgosia, Dorota, Dorota, Jadwiga, Małgosia, Ewa, Ania, Agnieszka.

Po Mszy przeszliśmy do  sali, gdzie po krótkiej modlitwie, wysłuchaliśmy kolejnej konferencji o. Józefa Augustyna SJ pt. „Ból Krzywdy, Radość Przebaczania”.

Poniżej kilka  mysli z tej konferencji

Sztuka stawiania czoła cierpieniu

 1. Nasza miłość do Boga i do ludzi sprawdza się w cierpieniu
 2. Dzisiejsza cywilizacja ucieka od cierpienia. Konsumpcyjny styl życia i związane z nim uzależnienia i nałogi wiążą się z próbą odrzucenia cierpienia. Im szybciej uciekamy od cierpienia – ono nas bardziej dogania. Od cierpienia nie da się uciec, można je jedynie chwilowo „odurzyć” lub ominąć. Trud życia i trud cierpienia można jedynie mądrze wycierpieć
 3. Cierpienie wiąże się z krzywdą. Boimy się zmierzyć z krzywdą z przeszłości, ponieważ nie chcemy przywoływać raz jeszcze cierpienia. Z obawy przed cierpieniem czasem ukrywamy krzywdy przed sobą i innymi, racjonalizujemy je i  To nie przynosi rozwiązania, może jedynie sprawić, że nierzadko człowiek skrzywdzony nieświadomie sam krzywdzi innych.
 4. Mądre podejście do cierpienia:
 • nie kalkulujemy w jaki sposób uniknąć cierpienia (mądrość ludzka)
 • uznać, że Bóg posłużył się „głupstwem Krzyża Jezusowego”, by zbawić człowieka (mądrość Boża)
 1. Pokusa radzenia sobie z cierpieniem – próba wymazania go z pamięci. Powstaje wówczas mur między przeszłością a teraźniejszością. Wtedy człowiek nie pamięta krzywd z przeszłości, dzięki temu nie cierpi na poziomie świadomości. Wtedy nawet  nie ma problemu w kontakcie z krzywdzicielem.  Gdy skrzywdzony wytworzył mur między przeszłością a teraźniejszością to  jest sytuacja bardzo trudna ale nie beznadziejna – w tej sytuacji pragnienie życia w prawdzie połączone z modlitwą o światło łaski może stać się źródłem cudu zburzenia muru między przeszłością a teraźniejszością.
 2. Gdy osoba skrzywdzona pamięta wszystkie wydarzenia i fakty, nawet te najbardziej drastyczne, atmosferę skrzywdzenia, ale nie doświadcza bólu. Patrzy na swoja bolesną przeszłość jak na film,  który jej nie dotyczy. Pamięta fakty, nie pamięta bólu. Wewnętrzne psychiczne „Zbicie” jest nieraz tak silne, że nie pozwala odczuwać bólu. Tu paradoks – z jednej strony osoby takie deklarują gotowość przebaczania bolesnych wydarzeń z przeszłości, z drugiej strony są bardzo drażliwe. Najmniejsze uwagi powodują w nich sprzeciw, gniew i złość. Osoby takie, nie doświadczając bólu skrzywdzenia z przeszłości, mogą nie być świadome tego że swoim  zachowaniem obecnie  ranią bliźnich. Problem u takich osób to skamieniała emocjonalność, czyli nieumiejętność odczuwania  niczego:  ani  cierpienia z powodu krzywd doznanych w przeszłości, ani też tego, że wyrządzają  krzywdę innym.   Jest to emocjonalność bardzo obolała, osoby takie głęboko cierpią. Tu potrzebna modlitwa wspomagana kierownictwem duchowym lub pracą z terapeutą. Wtedy może być obudzona do życia skamieniała, zdeptana, zbita emocjonalność osób głęboko skrzywdzonych. Osoby te powinny  pozwolić na to, by cierpienie w nie uderzyło, ważne jest przekonanie, że cierpienie z przeszłości nie musi determinować ich zachowania i postaw. Uzdrowienie w tym wypadku wymaga  dużo wysiłku i zgody na ból, może jednak przynieść głęboką wrażliwość emocjonalną, która daje możliwość współczucia i rozumienia ludzi cierpiących
 3. Pokusą w uzdrowieniu wewnętrznym może być próba sztucznego przyspieszenia całego procesu „leczenia”, chęć pójścia na skróty. Poczucie krzywdy jest bolesne, a proces uzdrowienia wymaga czasu i trudu, pomocy ludzkiej i Boskiej. Nie można namawiać do szybkiego przebaczenia i pojednania się z krzywdzicielem. Analogia do ran i kontuzji naszego ciała:
 • głęboka rana ciała goi się powoli, trzeba czekać, by sam organizm poradził zranieniem, podobnie rana w sferze emocjonalnej
 • po kontuzji nie można zbyt wcześnie wejść w aktywność fizyczną, gdyż może to doprowadzić do kalectwa –  podobnie w uzdrowieniu emocjonalnym.

W każdym procesie uzdrawiania fizycznego, emocjonalnego, duchowego ludzka wola musi się podporządkować pewnym procesom podległym procesom boskim, wpisanym w ogólnoludzkie prawa natury zależne jedynie od Boga. Ważne jest głębokie pragnienie wyjścia z „choroby”, jednak trzeba się podporządkować siłom wyższym. Za uleganie złudzeniu że skrzywdzenie zostało szybko i cudownie uleczone, płaci się nieraz wysoką cenę. Jest to nadwrażliwość na każdą niesprawiedliwość. Ciągłe opowiadanie o szybkim cudzie uzdrowienia jest to opowiadanie de facto o doznanych krzywdach. Głębokie uzdrowienie sprawia, że człowiek nie ma potrzeby wskazywania na bliźnich, którzy go skrzywdzili, ani na siebie samego jako przykładu cudu uzdrowienia.

 1. Są osoby, które nieraz nawet wobec niewielkiego skrzywdzenia koncentrują się na nim. Poprzez wyolbrzymianie cierpienia dramatyzują własna sytuację. Stale opowiadają o krzywdzie i cierpieniu. Jest to pewnego rodzaju celebrowanie własnego skrzywdzenia. Odczucie krzywdy i koncentracja na krzywdzicielu staje się obsesją. Są zwykle uważne, by nie ranić innych, lecz próba skupienia uwagi wszystkich ludzi  na własnym cierpieniu  sprawia że nie stają się niewrażliwe na cierpienie innych. Przekraczanie własnego cierpienia wymaga męstwa, które pomaga oderwać się od siebie i  własnego cierpienia, by skoncentrować się na cierpieniu innych. Relacje z innymi osobami cierpiącymi pomagają przekroczyć własne poczucie krzywdy i zdystansować się do niego.
 1. Dwa rodzaje cierpienia
 • Słuszne – jest konsekwencją naszego grzechu, z którego Chrystus pragnie nas uwolnić. To nie jest cierpienie w sensie krzyża w sensie ścisłym, krzyża,  który zsyła nam sam Jezus. Gdy cierpimy z powodu naszych grzechów, to Bóg zaprasza nas do nawrócenia. Potrzebne jest rozeznanie wewnętrzne: jaki jest związek doświadczanego cierpienia z grzechem.
 • Dopuszczone przez Boga (niezwiązane z naszym grzechem). Jezus cierpi krzywdę od ludzi, choć sam nic złego nie wyrządził. Krzywda która wyrządzają nam ludzie jest naszym prawdziwym krzyżem na podobieństwo krzyża Jezusa. Jest to wezwanie nie tyle do nawrócenia, co do zjednoczenia z Jezusem i naśladowania go w cierpieniu i krzyżu, do przyjęcia cierpienia by upodobnić się do Jezusa. Gdy ofiarujemy Jezusowi doznane krzywdy, On przyjmie je na siebie i  uczyni je  znakiem miłości Ojca do nas. Cierpienie przyjęte z Jezusem przez Jezusa i dla Jezusa staje się dla nas miejscem zbawienia, źródłem radości, pokoju i pocieszenia, jest drogą do pełni życia i zmartwychwstania. W ten sposób nasza więź z Chrystusem oczyszcza się i dojrzewa.

Po wysłuchaniu konferencji podzieliliśmy się refleksjami. Na koniec odmówiliśmy modlitwę o odrodzenie małżeństwa, a ksiądz udzielił nam błogosławieństwa.

Zapraszam na kolejne spotkanie w czwartek, 6-go kwietnia.

W piątek, 10-go marca,  mieliśmy okazję czynnie uczestniczyć w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w parafii św. Stanisława w Skierniewicach. Nasze ognisko reprezentowali: Agnieszka, Asia, Ewa, Artur. Podczas nabożeństwa czytaliśmy  rozważania opracowane przez osoby ze   wspólnoty SYCHAR: „Droga Krzyżowa małżonków w kryzysie. Dwoje ludzi jedna Droga Krzyżowa”, mówiące o charyzmacie wspólnoty, o niesieniu  krzyża przez małżonków,  doświadczających cierpienia z powodu kryzysu.

 Z przebitego serca Pana Jezusa wypłynęły strumienie miłosierdzia – prosiliśmy Jezusa, aby również nasze rany stały się w nas  źródłem miłosierdzia i przebaczenia. Dziękowaliśmy Jezusowi za Jego obecność w naszych małżeństwach, za Jego pragnienie, by nam błogosławić, by nas uzdrawiać i obdarzać nowym życiem, abyśmy byli gotowi na czas zmartwychwstania naszego małżeństwa.

„…Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój..” (Ez.37,12).

Przypominam, że rozważania do sycharowej  Drogi Krzyżowej w wersji elektronicznej można znaleźć pod adresem:

http://sychar.org/modlitwa/sycharowska-droga-krzyzowa.pdf .

 

 

W sobotę 04 marca odbył się w Skierniewicach  IV Diecezjalny Dzień Kobiet, przebiegający pod hasłem „Jestem Kobietą – Lubię to –  Cała Piękna Jesteś”.

Kilka pań z naszej wspólnoty zdecydowało się wziąć udział w tej uroczystości: Agnieszka, Asia, Dorota, Ewa. Wysłuchałyśmy m.in. wykładu biblistki Marii Miduch, która podkreśliła, że my, kobiety, jesteśmy piękne i dobre, bo takimi stworzył nas Bóg i możemy z tą łaską współpracować. „O jaka piękna jesteś przyjaciółko moja” To mówi Bóg!

Była też  okazja do zaprezentowania SYCHARU: podczas przerwy „dyżurowałyśmy” przy naszym stoisku, informując zainteresowane panie o  wspólnocie i  polecając sycharowe  publikacje.

Na zakończenie w kościele św. Jakuba Apostoła odprawiona została Msza, której przewodniczył bp Andrzej F. Dziuba.

 

Odbyło się kolejne spotkanie naszej wspólnoty, w którym uczestniczyli: Dorota, Asia, Sylwia, Andrzej, Ewa, Kasia, Ania, Ewa, Agnieszka. Najpierw  uczestniczyliśmy we Mszy i – jak co miesiąc –  modliliśmy się  za rodziny. Następnie  przeszliśmy do salki, by wysłuchać fragmentu konferencji o. Józefa Augustyna SJ pt. „Ból krzywdy, radość przebaczania”.

A oto streszczenie rozważań o. Józefa Augustyna:

 • Każda krzywda jest pozbawieniem człowieka dóbr, które są mu potrzebne do godnego życia
 • Nieuleczona krzywda staje się źródłem krzywdzenia innych, człowiek krzywdzony staje się wtedy krzywdzicielem
 • Od zrozumienia istoty krzywdy i jej źródeł w dużym stopniu zależy dążenie do przebaczania i pojednania
 • Przyczyną krzywdzenia siebie nawzajem jest grzech pierworodny. Krzywda jest konsekwencją grzechu. Od czasu pierwotnego doświadczenia krzywdy żaden człowiek nie może uniknąć krzywdy: zarówno bycia krzywdzonym jak i krzywdzenia innych
 • Każdy grzech popełniony przeciw bliźniemu jest krzywdą
 • Człowiek żyjący w grzechu nie jest w stanie udźwignąć konsekwencji grzechu, dlatego swój ciężar usiłuje w sposób niesprawiedliwy przerzucić na innych – to jest istota krzywdy
 • Krzywdy jakie sobie ludzie wyrządzają nie wypływają bezpośrednio ze złej woli, z powodu jakiegoś okrucieństwa; bezpośrednią przyczyną zadawania sobie ran jest często nieporadność we wzajemnej komunikacji, lęk o siebie oraz lęk przed bólem; czasem cierpienie odbiera nam rozum – krzywdzimy swoich bliskich, nieraz naprawdę nie wiedząc, co czynimy
 • Wyrządzanie krzywdy jest przerzucaniem na innych cierpienia, którego sami nie umiemy i nie chcemy dźwigać
 • Cierpienie przerzucane na innych zwykle  wraca do krzywdziciela jak bumerang, nieraz ze zdwojona siłą
 • Chociaż w konkretnej sytuacji człowiek nie wie naprawdę, co robi, krzywdząc tych, których najbardziej kocha, nie znaczy to, że może czuć się zwolniony z odpowiedzialności za swoje czyny i słowa
 • Hołdowanie pożądaniom, lekceważenie zasad moralnych i życia duchowego, nałogi  stają się nierzadko prawdziwym źródłem ludzkiej krzywdy, człowiek nieodpowiedzialny za swoje życie każde niemal  cierpienie przerzuca na innych ponieważ nie umie pogodzić się ze swoim życiem; upokarzanie jest wyrazem poniżania siebie samego, wykorzystywanie innych jest owocem czucia się  wykorzystywanym, manipulowanie wolnością innych jest owocem podlegania manipulacji, stosowanie przemocy jest wyrazem własnej słabości
 • Człowiek który zaniedba swoje życie będzie nieświadomie krzywdził innych; deklaracja: ja tego nie chciałem zrobić, ja tego nie chciałem powiedzieć,  jest nieraz naiwnym bronieniem własnej nieodpowiedzialności
 • Aby człowiek skrzywdzony mógł pokonać poczucie krzywdy, powinien tego bardzo pragnąć, proces przebaczenia i pojednania wymaga odwagi, by wejść w doznane rany, wymaga też minimum bezinteresowności, która szuka życia w prawdzie i dojrzałości wewnętrznej, która szuka miłości, a nie tylko lepszego samopoczucia
 • Najskuteczniejszą motywacją do pokonania w sobie poczucia krzywdy jest miłość; kto naprawdę kocha potrafi wiele zrozumieć, wiele przyjąć i wiele wycierpieć i wiele wybaczyć, to miłość jest najmocniejszym argumentem na odpowiedź dlaczego mamy cierpieć i wybaczać, dlaczego jako pierwsi powinniśmy podać rękę, dlaczego powinniśmy przebaczać i jednać się z bliźnimi 77 razy, jak mówi Jezus
 • Jednak krzywdy nieraz są tak wielkie, że człowiek nie potrafi ich udźwignąć o własnych siłach, wielka krzywda może zniszczyć w drugim człowieku zaufanie i pragnienie miłości; jak można po ludzku wybaczyć znęcanie się, stosowanie przemocy, upokarzanie, manipulowanie, przemoc seksualną itp.? Zła, jakiego doznajemy, o ludzkich siłach nieraz nie da się udźwignąć
 • Granice przebaczenia wynikają z granic, jakie posiada sam człowiek, dlatego przebaczenie wymaga nie tylko ludzkiej pracy, ale i wielkiej łaski Boga
 • Zasadniczym motywem przebaczenia, obok ludzkiej miłości, może być doświadczenie miłości Boga jako Ojca, który kocha jednakowo wszystkie swoje dzieci i te skrzywdzone i krzywdzące
 • Znakiem tej miłości jest Jezus Chrystus, który ukochał nas jako grzeszników i jako krzywdzicieli  i oddał za nas swoje życie; Jego Miłość staje się ostateczną  odpowiedzią na pytanie, dlaczego mamy kochać tych, którzy nas skrzywdzili.

I na koniec o. Augustyn poleca  ćwiczenie:

Spośród sytuacji skrzywdzenia wybiorę tę, która dziś wydaje mi się najbardziej drastyczna, dramatyczna przedstawię sobie tę sytuację, powoli przypatrując się poszczególnym obrazom i scenom; jakie odczucia budzą we mnie te wspomnienia, czy często wracam do tego doświadczenia z przeszłości, czy ta sytuacja staje się tematem modlitwy, mojego spotkania z Bogiem, jak rozmawiam z Bogiem o mojej krzywdzie?

Takie  oto treści pobudziły nas do refleksji nad doznaną krzywdą i  potrzebie  przebaczania.

A kolejne spotkanie  odbędzie się  20 marca, na które już dziś serdecznie zapraszam.

W spotkaniu uczestniczyli: ks. Grzegorz, Kasia, Andrzej, Dorota, Sylwia, Agnieszka, Dorota, Asia, Kamila, Małgosia, Grzegorz, Małgosia, Bronia, Ewa, Marcin.

Ponieważ razem z Agnieszką  uczestniczyłyśmy tydzień temu w spotkaniu liderów i moderatorów w Nysie, na wstępie  zdałyśmy krótką relację  z przebiegu spotkania.

Temat na dzisiejsze  spotkanie przygotowała Dorota; zaproponowała, abyśmy podjęli refleksję nad  fragmentem  Pisma Św. z Księgi Powtórzonego Prawa:

” Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym bogom, służąc im – oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo,  miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi”.

Oto niektóre nasze  myśli: stajemy codziennie przed  wyborami,  nawet w najdrobniejszych sprawach. Często błądzimy, gubimy drogę, ale nawet jeśli podejmiemy złą decyzję, nie musimy w niej trwać, możemy wybierać na nowo. Nie tyle ważne jest to, że grzeszymy, ale to, że się podnosimy z grzechu. Mimo iż wiemy, że to Bóg powinien być na pierwszym miejscu w naszym życiu,  to wybory wcale nie są łatwe, czasem kosztują nas wiele wysiłku i wewnętrznego zmagania. Jeśli wybieramy Boga, wszystko nabiera innego znaczenia, inaczej patrzymy na otaczające nas osoby i na różne sytuacje.  Aby rozeznać drogę, potrzebna jest  modlitwa i czytanie Pisma Świętego. Wielu z nas zauważyło, że to dzięki kryzysowi w małżeństwie zaczęliśmy szukać i wybierać Boga.

Wczoraj uczestniczyliśmy we Mszy w parafii w Bolimowie. To dzięki inicjatywie Magdy ksiądz proboszcz zaprosił nas, abyśmy złożyli świadectwo i przedstawili naszą wspólnotę. Zebrała się spora grupka sycharków: Agnieszka, Ewa, Sylwia, Magda, Bronia, Ewa, Kamila przyjechała z mamą i synem.   Po Mszy  Magda zaprosiła nas do swojego przytulnego mieszkania. Grzejąc się przy kominku, oglądaliśmy stare fotografie, delektowaliśmy się pysznym tortem i cieszyliśmy się  mile spędzonym czasem – pełna energii i humoru gospodyni  wspaniale nas ugościła.

W tym miesiącu o modlitwę poprosiła Sylwia.

Zapraszam na kolejne spotkanie, które odbędzie się w czwartek, 2-go marca.

W kolejnym spotkaniu uczestniczyli: Agnieszka, Andrzej, Asia, Dorota, Małgosia, Dorota.

Po Mszy razem ze wspólnotą parafialną modliliśmy się za rodziny przed Najświętszym Sakramentem, a potem odbyło się spotkanie w salce przy kościele.

Serdecznie zapraszam na następne spotkanie, które odbędzie się w  poniedziałek, 20-go lutego.

Odbyło się kolejne spotkanie skierniewickiego ogniska, w którym uczestniczyli: Agnieszka, Małgosia, Kasia, Agnieszka, Małgosia, Dorota, Kamila, Asia,  Ewa, Andrzej.

Spotkanie przebiegło pod znakiem podsumowań; dzieliliśmy się tym, co było najważniejsze dla każdego z nas w minionym roku, a także  przypomnieliśmy sobie najważniejsze  wydarzenia z życia naszego ogniska:

Chyba największym przedsięwzięciem był   udział w nagraniu audycji w radio Victoria. Włożyliśmy sporo wysiłku w przygotowanie konspektu dziesięciu audycji, w których dzieliliśmy się doświadczeniem: co daje nam wspólnota i jakich cudów za pośrednictwem wspólnoty dokonuje  Pan Jezus w naszym życiu.   Załączam ponownie link do audycji:  https://archive.org/details/04Audycja29052016).

Od 2016 roku spotykamy się dodatkowo w pierwszy czwartek miesiąca, włączając się w kościele św. Stanisława B.M. w modlitwę za rodziny przed Najświętszym Sakramentem.

Uczestniczyliśmy też w modlitwie i w czuwaniu nocnym w kościele św. Stanisława podczas peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.

Wzięliśmy udział  w XI Sympozjum Dar Życia w kinoteatrze Polonez – dyżurowaliśmy przy  stoisku SYCHARU.

Przedstawiciele naszego ogniska uczestniczyli w ogólnopolskich rekolekcjach SYCHARU w Porszewicach, Ożarowie Mazowieckim, Nysie i Zduńskiej Woli.

Przekazaliśmy plakaty, ulotki i broszury SYCHARU do jedenastu parafii w Skierniewicach i z okolic Skierniewic. Zaowocowało to zaproszeniem do zaprezentowania  naszej wspólnoty w trzech parafiach. W odpowiedzi na zaproszenie składaliśmy już  świadectwa w styczniu w  Nieborowie i Bobrownikach, jesteśmy też zaproszeni do Bolimowa na 19-go lutego.

I….. po raz pierwszy bawiliśmy się wspólnie w sylwestrowy wieczór.

Myślę, że początek roku jest dobrym czasem, by nie tylko spojrzeć wstecz na miniony rok, ale też by podziękować za wszystkie zdarzenia –  te dobre, a także te trudne i bolesne –  przede wszystkim Panu Bogu,  który każdego z nas do tej wspólnoty powołał i poprzez trudy małżeńskiego życia pragnie doprowadzić nas do świętości.   Również ze swojej strony jeszcze raz dziękuję – a dziękowałam już podczas spotkania – wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób zaangażowały się w powyższe działania z własnej inicjatywy lub odpowiadając na moją prośbę. Nie wymieniam imion, bo chyba nie ma osoby, która  nie dołożyłaby swojej cegiełki w budowanie naszej wspólnoty. Szczególne podziękowania kieruję do księdza Grzegorza, który czuwa nad nami duchowo, wspiera modlitwą i mądrą radą. Bóg zapłać.

A już dziś zapraszam na kolejne modlitewne spotkanie przed Najświętszym Sakramentem 2-go lutego.

 

Zapraszam  na kolejne spotkanie naszego ogniska, które odbędzie się dn. 16-go stycznia  o godzinie 19:00 w Skierniewicach w siedzibie Civitas Cristiana, ul. Reymonta 9.

Przed spotkaniem modlimy się podczas Mszy  o godz. 18:00 w Kościele  p.w. św.  Stanisława B.M.

Nasze spotkania mają charakter otwarty. Zapraszam te osoby, które szukają wsparcia w obliczu przeżywanych trudności w małżeństwie i jednocześnie  pragną trwać w wierności  oraz pogłębiać i uzdrawiać relacje małżeńskie

W pierwszym tegorocznym spotkaniu uczestniczyli Agnieszka, Kasia, Andrzej, Ewa. Modliliśmy się za rodziny przed Najświętszym Sakramentem, dzieliliśmy się opłatkiem z księdzem Grzegorzem i wszystkimi osobami uczestniczącymi w modlitwie. Potem przeszliśmy do salki na gorącą herbatę, gdzie m.in. dzieliliśmy się wrażeniami z sylwestrowej nocy, a także zastanawialiśmy się nad naszymi możliwościami i   formą pomocy w ratowaniu małżeństw.

Następne spotkanie odbędzie się w  poniedziałek, 16-go stycznia. Serdecznie zapraszam.

W dniu 19-go grudnia odbyło się wigilijne spotkanie skierniewickiej wspólnoty SYCHAR. W spotkaniu uczestniczyli: ks. Grzegorz, Asia, Małgosia, Agata, Marcin, Andrzej, Agnieszka, Kamila, Ewa, Kasia, Agnieszka, Grażyna, Magda, Bronia, Małgosia, Michał, Czesia, Artur, Sylwia, Dorota.

Rozpoczęliśmy uczestnictwem we Mszy, podczas której włączyliśmy się w posługę: Dorota i Agnieszka odczytały pierwsze czytanie i modlitwę wiernych, natomiast Asia pięknie zaśpiewała psalm. Po Mszy przeszliśmy do sali, gdzie Ksiądz  Grzegorz skierował do nas słowa nawiązujące do  nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia; ksiądz zwrócił m.in.  uwagę na bogatą symbolikę Świąt, na potrzebę nawiązywania relacji z drugim człowiekiem, wyrażającej się w najprostszych nawet gestach oraz przypomniał, że   na wszystkie nasze braki, smutki, pretensje i żale odpowiedzią jest Jezus. Potem był czas na dzielenie  się opłatkiem, śpiewanie  kolęd oraz rozmowy  i smakowanie przygotowanych potraw.

Zakończyliśmy spotkanie wspólnym odczytaniem Aktu oddania się  wspólnoty SYCHAR pod panowanie Jezusa Chrystusa.

O modlitwę w tym miesiącu poprosiła Kasia.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i organizację tego wigilijnego spotkania i wszystkim uczestnikom za stworzenie „rodzinnej”, ciepłej atmosfery.

Następne spotkanie, połączone z modlitwą za rodziny, odbędzie się już w przyszłym roku, w czwartek, 5-go stycznia.

 

W spotkaniu uczestniczyli: Asia, Agnieszka, Dorota, Ewa, Małgosia, Andrzej. Rozpoczęliśmy  Mszą i modlitwą za rodziny, by następnie przejść do przytulnej  salki przy kościele, gdzie kontynuowaliśmy spotkanie. Dzieliliśmy się wrażeniami z przebytych rekolekcji w Zduńskiej Woli,  wspomnieniami z przeszłości i doświadczeniami z  naszej drogi wiary.

Kolejne spotkanie – wigilijne! odbędzie się 19-go grudnia.

W poniedziałek 21 listopada  odbyło się kolejne spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Skierniewicach, w którym uczestniczyli: ks. Grzegorz, Dorota, Bronia, Grzegorz, Agnieszka, Kasia, Asia, Ania, Andrzej, Ewa, Kamila, Michał i Małgorzata. Rozpoczęliśmy Mszą, podczas której modliliśmy się za nasze małżeństwa, a następnie przeszliśmy do sali Civitas Christiana, by kontynuować spotkanie.

Nawiązaliśmy do tematu ogólnopolskich rekolekcji,  głoszonych przez ks. Prof. Tadeusza Guza w dn. 21-23 października w Ożarowie Mazowieckim; temat rekolekcji to: „Małżeństwo jako wspólnota ducha”. W rekolekcjach tych uczestniczyły trzy osoby z naszej wspólnoty (Dorota, Sylwia Ewa).  Dzięki Andrzejowi, który z łatwością porusza się w świecie elektroniki i w podjął się obsługi sprzętu medialnego, mogliśmy podczas naszego spotkania obejrzeć na dużym ekranie  i wysłuchać fragmentu nauk rekolekcyjnych pt. „Wasze małżeństwo trwa”, który posłużył nam jako inspiracja do refleksji nad usłyszanym słowem o nierozerwalności małżeństwa.

Oto link do powyższego fragmentu: https://www.youtube.com/watch?v=4uNkA5xb8rs

Zachęcam także do zapoznania się z całością wygłoszonych nauk księdza profesora, które dostępne są na ogólnopolskiej stronie naszej wspólnoty.

W tym miesiącu o modlitwę poprosiła Kamila.

Kolejne spotkanie odbędzie się w czwartek 01 grudnia.

 

Czwartek był dniem nawiedzenia kopii jasnogórskiego obrazu Najświętszej Maryi Panny  w kościele Św. Stanisława B.M. Nasze spotkanie modlitewne miało więc wyjątkowy przebieg. Mogliśmy bowiem uczestniczyć w uroczystościach powitania obrazu, a po Mszy  razem z grupą Betania i  ze wspólnotą parafialną włączyliśmy  się w modlitwę za rodziny.

Mieliśmy także, jako wspólnota, „swój”  czas podczas nocnego, a raczej porannego już czuwania przed ikoną Matki Bożej; bardzo dziękuję Agnieszce, Sylwii, Kasi, Andrzejowi, Dorocie, Asi i Arturowi, którzy mimo zawodowych obowiązków zrezygnowali rano w piątek z kilku godzin snu, by  przed wizerunkiem Maryi prosić ją o wstawiennictwo u Syna dla naszych małżeństw, rodzin i dla nas samych. Modliliśmy się wprawdzie indywidualnie, ale ze świadomością obecności wspólnoty.

Bardzo dziękuję też wszystkim, którzy uczestniczyli w czwartkowych uroczystościach i modlitwie za rodziny.

A nasze poniedziałkowe spotkanie już wkrótce: 21-go listopada. Serdecznie zapraszam.

 

W spotkaniu uczestniczyli: ks. Grzegorz, Kasia, Agnieszka, Andrzej, Dorota, Asia, Małgosia, Ewa, Małgorzata, Grzegorz, Bronia, Kamila.

Na spotkaniu zapoznaliśmy się z inicjatywą  Rady  Wspólnoty: rozpoczynamy nowy etap rozwoju  całej Wspólnoty SYCHAR – etap pogłębionej formacji. W związku z tym w dniach 25-27  listopada zaplanowane są  rekolekcje w Zduńskiej Woli, które poprowadzi  Szkoła Nowej Ewangelizacji; ich treścią będzie Kurs Nowe Życie. Zaproszeni są przede wszystkim liderzy Ognisk oraz osoby, które chcą się zaangażować w stałą formacje dla Ognisk, a także koordynatorzy poszczególnych dzieł w SYCHARZE oraz opiekunowie duchowi. Rekolekcje zakończy  uroczysty Akt Oddania naszej Wspólnoty pod panowanie Jezusa. W związku z tym podczas naszego spotkania  Ksiądz Grzegorz  omówił z nami  treść Aktu Oddania.  Ksiądz zauważył, że  oddanie naszej Wspólnoty pod panowanie Jezusa wpisuje się w  dzieło intronizacji –  w  Akt Przyjęcia  Jezusa Chrystusa za  Króla i Pana.

Pan Jezus zawsze jest naszym Panem, niezależnie od woli człowieka, chodzi jednak o naszą postawę,  abyśmy ze swojej strony w posłuszeństwie poddali się Jego panowaniu.

Z naszego ogniska już zgłosiły się osoby chętne do udziału w rekolekcjach, kolejne osoby mile widziane. Zachęcam też nas wszystkich do  podjęcia  modlitwy za to dzieło.

Ustaliliśmy, że kolejną osobą, za którą przez miesiąc będziemy się  modlić w naszym Ognisku,  jest Bronia.

I już dziś zapraszam na następne spotkanie, z modlitwą za rodziny, 3-go listopada.

W czwartek  we Mszy i modlitwie za rodziny przed Najświętszym Sakramentem uczestniczyli: Agnieszka, Asia, Dorota, Małgosia, Ewa, Kasia. Po modlitwie przeszliśmy do salki obok kościoła, by jeszcze pobyć ze sobą przez jakiś czas. Nie podejmowaliśmy żadnego konkretnego tematu. Czas upłynął nam na rozmowie   przy herbacie  o codziennych sprawach.

W dniu 19 września obchodziliśmy czwartą rocznicę  powstania naszego ogniska. Świętowanie rozpoczęliśmy od uczestnictwa we Mszy Świętej w Sanktuarium Św. Stanisława B.M., aby podziękować Bogu za zaistnienie grupy i prosić Go o dalsze prowadzenie i umacnianie członków wspólnoty w trwaniu w wierności małżeńskiej pomimo napotykanych przeciwności.
Druga część spotkania odbyła się, jak zawsze, w siedzibie Civitas Christiana.  Przybyło aż 18 osób: Gabrysia, Marcin, Małgorzata, Czesia, Agata, Dorota, Agnieszka, Dorota, Asia, Artur, Grażyna, Bronia, Grzegorz, Ewa, Kamila, Andrzej, Sylwia, Agnieszka.  Był z nami również nasz opiekun duchowy, ksiądz Grzegorz Gołąb. Dopisał humor i pyszne jedzenie, a największe uznanie zdobył tort bezowy Sylwii.
W czasie spotkania  obejrzeliśmy zamieszczone na  stronie www.sychar.org świadectwo małżonków Ani i Andrzeja: „Powrót po 13 latach”, które pokazało, jak potężną moc ma sakrament małżeństwa. Chwała Panu!

Modlitwą obejmujemy w tym miesiącu  Anię i Kasię.

Kolejne spotkanie i modlitwa za rodziny odbędzie się 6-go października.

Razem ze wspólnotą Betania w kościele Św. Stanisława B.M. modliliśmy się za rodziny: Agnieszka, Asia, Karolina z Julią, Ewa. Po modlitwie przeszłyśmy do salki przy kościele,  gdzie oddałyśmy się retrospekcjom, przytaczając niektóre sytuacje z naszego życia. Nie chciało się nam rozstawać, no ale Julia przywołała nas do porządku, mówiąc: „czy ja nie powinnam już spać?”.   Tak więc, po wspólnej modlitwie o odrodzenie małżeństwa,       zakończyłyśmy spotkanie.                                                                                                                                A w trzeci poniedziałek września (19-go) będziemy świętować czwartą rocznicę powstania ogniska w Skierniewicach. Już dziś gorąco zapraszam. Po wakacjach powracamy do naszego stałego miejsca spotkań   w siedzibie Civitas Christiana.

Czytaj dalej

|Na spotkaniu byli obecni: Agnieszka, Sabina, Ania, Dorota, Kasia, Andrzej, Grzegorz, Sylwia i Asia.
Na spotkaniu rozważaliśmy fragment książki Sarah Young „Jezus mówi do Ciebie”, mówiący o zaufaniu Bogu i o tym, aby się nie lękać, ale uwielbiać Pana ( fragment oparty  o wersety z Księgi Izajasza, Listu do Rzymian oraz Listu Św. Jakuba Apostoła). Fragment przygotowała dla nas Karolina, jednak nie mogła być obecna.

Uczestnicy mówili o swoim doświadczeniu zaufania Bogu – jedni o tym, że nie jest to łatwe, mimo tak wielu dowodów na to, jak bardzo On nas umiłował i jak wiele nam daje, jak codziennie się o nas troszczy. Inni, że nigdy nie tracą wiary w Bożą Opatrzność. Andrzej podzielił się swoim doświadczeniem, że w zawierzeniu pomaga mu szczególnie wyznane z serca „Ojcze Nasz”.
Sabinka mówiła o przeżyciach związanych z obecnością na spotkaniu z ojcem Bashoborą w Licheniu, który przekazał między innymi, że Pan Bóg posyła anioły do polskich miast.

W tym miesiącu modlimy się za Anię ze Skierniewic i za Kasię.

Kolejne spotkanie z modlitwą za rodziny odbędzie się 1-go września.

Dysponujemy już nagraniem  dziesięciu audycji z udziałem członków naszej wspólnoty: ks. Grzegorza, Agnieszki, Asi, Ewy, Doroty, Sylwii i Andrzeja. Audycje były emitowane w radio  VICTORIA od maja do lipca br. Można je odsłuchać pod poniższym adresem:

https://archive.org/details/04Audycja29052016

Uwaga: Przypominam, że nasze kolejne poniedziałkowe spotkanie  zostało wyjątkowo przełożone: na 22-go sierpnia.

Do zobaczenia

W modlitwie i spotkaniu uczestniczyli: Asia, Dorota, Ewa, Kasia, Karolina, Marcin.

Nie mogło być inaczej: na początku spotkania usłyszeliśmy przekaz z pierwszej ręki o przeżyciach ze ŚDM – Dorota i Karolina były bowiem w samym centrum wydarzeń (również Agata, która jeszcze pozostała w Krakowie, więc nie mogła spotkać się z nami). Dziewczyny z ogniem w oczach dzieliły się wrażeniami.

Karolina uczestniczyła w modlitwach wmieszana w tłum pielgrzymów w Krakowie. Dorota, jako wolontariuszka w diecezjalnym miasteczku dla pielgrzymów, zlokalizowanym 2 km od Brzegów, pełniła posługę w grupie kwatermistrzowskiej przy przygotowywaniu posiłków (można więc powiedzieć, że poznała atmosferę tamtych dni od kuchni); jeśli ktoś kupił ostatniego Gościa Niedzielnego, mógł przeczytać zamieszczony tam wywiad z naszą Dorotą.  Dorota pamiętała o naszej wspólnocie: w księdze wpisów dla Franciszka, wyłożonej dla pielgrzymów, zamieściła prośbę do papieża o modlitwę za naszą skierniewicką wspólnotę. Dodam jeszcze, że Dorota i Agata promowały naszą wspólnotę poprzez nałożenie sycharowskich koszulek.

A potem, po wyczerpaniu relacji ze ŚDM, przeszliśmy do dość gorącej dyskusji o nierozerwalności małżeństwa.  Na koniec Kasia zaprosiła nas na urodziny. Zostałam przez nią upoważniona by tą droga przekazać wszystkim zaproszenie. Miejsce spotkania, to Joachimów Mogiły 20 sierpnia o godz. 15-tej.

Uwaga! Ze względu na przypadające święto w trzeci poniedziałek sierpnia, kolejne nasze spotkanie przesuwamy na 22-go.

 

W spotkaniu uczestniczyli: Agnieszka, Asia, Andrzej, Sabina, Karolina, Dorota, Agata, Ania, Ewa.

Tekst do rozważań na spotkanie przygotowała Dorota i Asia; był to psalm 23:
Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
 Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:
 orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoje imię.
 Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laska
są tym, co mnie pociesza.
 Stół dla mnie zastawiasz
wobec mych przeciwników;
namaszczasz mi głowę olejkiem;
mój kielich jest przeobfity.
 Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pańskim
po najdłuższe czasy.

Mówiliśmy o tym, jak dobrze leżeć na zielonych pastwiskach, mając świadomość obecności Boga i Jego opieki nad nami. A kiedy wchodzimy w ciemną dolinę, to boża obecność pomaga nam przezwyciężyć lęk i niepewność. Czasem jesteśmy „rozbrykanymi” owieczkami, wtedy Pan Bóg posługuje się kijem, żeby nakierować nas na właściwą ścieżkę. Dotyk   kija może boleć, ale  to doświadczenie bólu łatwiej przetrwać, jeśli mamy świadomość że  jest to boże napomnienie, wyrażające Miłość. Zwróciliśmy też uwagę na urywek z  pierwszego wersu psalmu: „nie brak mi niczego”.  Często cierpimy i mamy pretensje do Boga, a bierze się to stąd, że bardziej skupiamy uwagę  na  na tym, czego nam brakuje. A przecież Bóg wie najlepiej, co jest  nam najbardziej  potrzebne w życiu w danej sytuacji i gdy spojrzymy na Boga z ufnością, to dostrzeżemy, jak hojnie jesteśmy obdarowani.

W tym miesiącu modlimy się za Karolinę.

Zapraszam na modlitwę za rodziny 04-go sierpnia.

W czwartek modliliśmy się za rodziny wraz ze wspólnotą parafialną: Agnieszka, Asia, Dorota, Ewa, Andrzej. Po modlitwie spotkaliśmy się przy herbacie w salce przy kościele.

Nasze kolejne spotkanie odbędzie się w trzeci poniedziałek miesiąca, 18-go lipca. Zapraszam.

W spotkaniu uczestniczyli: ksiądz Grzegorz, Sabina, Anna, Grzegorz, Bronisława, Grażyna, Magda, Ewa, Asia, Andrzej, Agnieszka, Andrzej, Kasia, Sylwia, Dorota, Marcin.

Temat spotkania to: „Pokochać samego siebie  miłością Chrystusa”. Poniższy tekst opracowany na podstawie rozważań ks. Marka Dziewieckiego i Johna Powella posłużył nam jako temat do dzielenia się.

    ” Kiedy byłem jeszcze młody i pełen zapału, powiedziałem pewnemu starszemu i mądrzejszemu ode mnie człowiekowi, że całe moje życie i wszystkie siły chcę poświęcić kochaniu innych. On zaś łagodnie zapytał, czy mam zamiar z równą determinacją kochać siebie. Odparłem, że kochanie innych nie pozwoli mi na to, po prostu zabraknie mi czasu. Było to bardzo wzniosłe oświadczenie. Mój starszy i roztropniejszy przyjaciel zamyślił się, potem przyglądał mi się i w końcu rzekł: „Obrałeś samobójczą drogę”. Ja na to z entuzjazmem: „Ale jakże piękna to droga!” Lecz to on miał rację. Po latach pojąłem to, co on zrozumiał już wówczas: prawdziwa miłość do innych wyrasta z prawdziwej miłości do samego siebie” (John Powell).

Istotą miłości chrześcijańskiej jest troska o dobro danej osoby. Dokładnie to samo stanowi istotę miłości człowieka wobec samego siebie. Pokochać siebie to objąć siebie tą samą miłością, którą kocha mnie Chrystus. Pokochać siebie to w dojrzały sposób zatroszczyć się o własny rozwój, o realizację własnego powołania, którym Bóg obdarzył każdego z nas. Innymi słowy pokochać siebie to podjąć wysiłek, by ochronić w sobie i wydobyć z siebie całe bogactwo piękna, prawdy, dobra, wrażliwości, wierności, wytrwałości i nadziei. To podjąć w odniesieniu do samego siebie trud i wysiłek rzeźbiarza, który z miłością i cierpliwością próbuje usunąć z kamienia to, co przeszkadza w odkryciu piękna postaci, która może się z tego kamienia wyłonić.

Pokochać siebie miłością Chrystusa to ostatecznie respektować w odniesieniu do samego siebie Boże przykazania! Kochać siebie to nie szkodzić własnemu zdrowiu i życiu (nie zabijaj). To nie traktować samego siebie jak rzeczy, która służy zaspakajaniu popędów (nie cudzołóż). To nie okradać swojej godności, swoich umiejętności i swego powołania do świętości (nie kradnij). To nie okłamywać samego siebie i nie wprowadzać siebie w świat iluzji (nie mów fałszywego świadectwa). To nie pożądać jakichś wymiarów samego siebie ani nie skupiać się na jakichś częściach siebie, np. cielesności czy emocjonalności, kosztem całej osoby i kosztem własnego powołania (nie pożądaj). Respektowanie Bożych przykazań w odniesieniu do samego siebie oraz przyjęcie samego siebie z miłością Chrystusową, to zatem dwa oblicza tej samej rzeczywistości (por. KKK 2196).

Objęcie samego siebie dojrzałą miłością jest warunkiem odpowiedzialnego życia. Bez miłości samego siebie życie człowieka staje się ciągiem krzywd wyrządzonych samemu sobie oraz niekończącym się pasmem cierpienia. Jeśli w danym człowieku nie dominuje postawa miłości wobec samego siebie, to zaczyna się w nim kształtować postawa wrogości wobec siebie. A gdy dominuje wrogość, to człowiek postępuje w sposób destrukcyjny: zniechęca samego siebie lub wręcz niszczy siebie negatywnymi sposobami myślenia, przeżywania i postępowania aż do stanów samobójczych włącznie.

Człowiek, który nie potrafi z dojrzałą miłością przyjąć samego siebie, popełnia zwykle jeden z dwóch błędów: przyjmuje siebie z prawdą ale bez miłości lub też próbuje przyjąć siebie z miłością ale bez prawdy. Pierwsza postawa prowadzi do rozgoryczenia, zniechęcenia a nawet do rozpaczy. Przykładem jest los Judasza, który szczerze uznał prawdę o sobie: zdradziłem niewinnego. Lecz poszedł i powiesił się. Prawda bez miłości zabija, a nie wyzwala. Z kolei próba przyjmowania samego siebie z miłością ale bez prawdy, prowadzi do pobłażania sobie, do egoizmu i życia w błędnym poczuciu samozadowolenia.

Dojrzale pokochać siebie to przyjąć samego siebie jednocześnie z całą prawdą i z całą miłością, gdyż tak właśnie przyjmuje nas Chrystus. Pokochać siebie Jego miłością to zdobyć się ma odwagę prawdy, by widzieć w sobie zarówno piękne cechy i wartości jak też słabości, wady i bolesne ograniczenia. Ale jeśli całą tę prawdę przyjmujemy z miłością, to ona nas wyzwala. W kontekście dojrzałej miłości prawdy radosne (zdolności, talenty – dary Boga) nie prowadzą do pychy czy naiwnego poczucia wielkości, lecz umacniają, mobilizują, są źródłem siły i entuzjazmu, który pomaga trwać w dobru oraz przetrwać chwile trudności. Z kolei prawdy bolesne, ograniczenia, słabości, braki przyjęte z miłością, nie prowadzą do zniechęcenia czy rozpaczy, lecz mobilizują do stwawiania sobie wymagań oraz do przemiany życia. Kochającemu wszystko więc służy dla jego dobra.

Przypatrzmy się teraz tym powodom, które najbardziej utrudniają dojrzałe pokochanie samego siebie. Pierwszym z nich jest dosyć rozpowszechnione irracjonalne przekonanie, że człowiek nie powinien kochać samego siebie! Od wczesnego dzieciństwa młodzi słyszą od rodziców i innych wychowawców, że powinni kochać jedynie Boga oraz innych ludzi ale nie samych siebie, ponieważ pokochanie siebie oznaczałoby po prostu uleganie egoizmowi. A egoizm jest przecież zaprzeczeniem miłości. Egoizm różni się jednak od miłości własnej. Egoizm wykorzystuje lub lekceważy inne osoby. W najlepszym wypadku czyni je użytecznymi, wykorzystując jako narzędzia czy środki pomocne w realizacji własnych celów. Egoizm lekceważy miłość, prawdę, piękno, dobro, życie, rodzinę, ojczyznę, każdą inną osobę.

Tymczasem już prawie trzy tysiące lat temu Bóg objawił człowiekowi jasną zasadę w tym względzie: „kochaj bliźniego swego jak siebie samego” (por. Kpł 19, 18). Zasadę tę równie jednoznacznie potwierdził Chrystus: „«Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»  On mu odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.  To jest największe i pierwsze przykazanie.  Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego” (Mt 22, 39). Bóg  nie tylko akceptuje miłość człowieka wobec samego siebie, ale ukazuje miarę miłości wobec bliźniego. Bóg stwierdza, że człowiek nie może pokochać bliźniego bardziej niż siebie samego.

Kolejną przeszkodą w dojrzałym pokochaniu siebie jest fakt, że wielu ludzi nie jest świadomych postawy, jaką zajmują wobec samych siebie. Trudno wtedy o kształtowanie dojrzałości w tym względzie. Większość osób potrafi łatwiej odpowiedzieć na pytanie: jaki jesteś dla innych osób, niż na pytanie: jak postępujesz wobec samego siebie? Tu można zaproponować pewne ćwiczenie: Wyobraź sobie, że jesteś osobą obcą, którą powinieneś naprawdę kochać. Stań obok i z pewnego oddalenia zapytaj siebie:

 • czy rzeczywiście próbujesz dostrzec i utwierdzić jego (twoją) bezwarunkową i niepowtarzalną wartość?
 • Czy naprawdę liczysz się z jego (twoimi) potrzebami i czy starasz się je zaspokoić?
 • Czy naprawdę jemu (sobie) przebaczyłeś jego słabości i błędy?
 • Czy myślisz o nim (o sobie) równie dobrze i życzliwie, jak o tych ludziach w twoim życiu, których kochasz najbardziej? Czy dajesz mu (sobie) tyle samo ciepła i zrozumienia, co im?

Ważna jest  świadomość tego, że Bóg pierwszy i nieodwołalnie mnie pokochał, że  jestem kimś, za kogo  oddał  życie. Jeśli nie pokochałbym siebie, gardziłbym wtedy miłością samego Boga. Ostateczną podstawą mojej miłości do samego siebie nie jest więc ani jakiś nakaz, ani wskazania nowoczesnej psychologii, ani osobista doskonałość, dzięki której zasługiwałbym na miłość, ani lęk przed skutkami ewentualnej wrogości wobec samego siebie lecz fakt, że Bóg mnie pokochał miłością wierną i nieodwołalną.

Bóg tak niesłychanie kocha każdego z nas, że przychodzi do nas osobiście, chociaż wie, że Go zabijemy. Odkąd Syn Boży stał się człowiekiem, wiemy już, że nasz los jest dla Boga ważniejszy niż Jego własny los. Takiego Boga nikt z nas nie mógł wymyślić! Taki Bóg mógł jedynie sam się nam objawić, zupełnie nas zaskakując. Bóg przychodzi do mnie po to, bym ja zobaczył w Nim — jak w lustrze – samego siebie: moją własną niezwykłość i godność.

Kim jestem? Jak bardzo jestem niezwykły i cenny, skoro Bóg tak mnie pokochał, że stał się we wszystkim do mnie podobny oprócz grzechu? Biblia w imieniu Boga opisuje mi moją własną niezwykłość. Jestem kimś stworzonym przez Boga nie z nicości, lecz z miłości. Jestem wręcz podobny do Boga, a niepodobny do zwierząt! Właśnie dlatego nie mam granic w rozwoju. Mogę bez końca stawać się kimś większym od samego siebie. Jestem kimś zupełnie bezcennym! Nawet Bóg nie traktuje mnie jak swoją własność, którą dowolnie zarządza, lecz jak ukochane dziecko, któremu podpowiada drogę błogosławieństwa. Jestem tak bezcenny, że można mnie kochać, ale nie można nie posiadać. Nawet ja nie jestem właścicielem, lecz przyjacielem i sejfem dla samego siebie. Bóg dał mi zdolność myślenia, bym odkrył, że jestem kochany nad życie. A wolność dał mi po to, bym mógł kochać, jeśli zechcę. Biblia jest pełna realizmu i dlatego pokazuje mi nie tylko moją wielkość, ale też zagrożenia, jakim podlegam. Być człowiekiem to być kimś zagrożonym własnymi słabościami — jak syn marnotrawny. To także być zagrożonym słabościami innych ludzi — jak biblijny Józef, sprzedany do niewoli przez własnych braci.

Ja — człowiek wielki i wielce zagrożony, jestem powołany do miłości i radości. Jezus upewnia mnie, że przyszedł po to, aby Jego radość była we mnie i żeby moja radość była pełna. Ale czy tak się stanie, to zależy ode mnie, od tego, czy kocham: czy kocham Boga, samego siebie i bliźniego. Trzy przykazania miłości to trzy drogi do zwycięstwa i do radości. Powinienem kochać nie tylko Boga i bliźniego, ale też samego siebie! Im bardziej kocham Boga, tym bardziej On pomaga mi, bym pokochał samego siebie. I to na zawsze! Pierwsze marzenie Boga o mnie jest właśnie takie, bym pokochał samego siebie.

Kocham siebie najbardziej, gdy naśladuję Jezusa, bo wtedy staję się nie tylko najpiękniejszą, ale też najbardziej radosną wersją samego siebie.

Zapraszam na modlitwę za rodziny i kolejne spotkanie w czwartek 07-go lipca.

W czwartek uczestniczyliśmy we Mszy i modlitwie za rodziny: Agnieszka, Bronia, Grażyna, Ewa, Karolina.  Po modlitwie podczas spotkania w salce przy kościele kontynuowaliśmy rozważania o sposobach komunikacji na podstawie książki „Porozumienie bez przemocy o języku serca”  Marszalla B. Rosenberga.  Analizowaliśmy przykłady wypowiedzi, które blokują wzajemne porozumienie:

 •   komunikaty   zawierające porównania jako formę osądu (np. zachowujesz się jak twój ojciec!)
 • komunikaty, w których wypieramy się odpowiedzialności;  np. często stosowane przez nas słowo „muszę” sugeruje, że nie mamy wyboru;  zamąca poczucie odpowiedzialności za własne postępowanie.

Zapraszam na kolejne, poniedziałkowe  spotkanie  20 czerwca.

W czwartek zakończyliśmy nagrania dziesięciu kilkunastominutowych  radiowych audycji  o naszej wspólnocie z udziałem ks. Grzegorza, Agnieszki, Asi, Doroty, Ewy, Sylwii i Andrzeja.  Serdecznie dziękuję „radiowej” grupie za zaangażowanie w przygotowanie konspektów audycji, za poświęcony czas i składane świadectwa. Dziękuję też tym wszystkim, którzy wspierali nas modlitwą.  Audycje są emitowane w kolejne niedziele o 13:30 w radio Victoria.

Przeżyliśmy kolejne, trzecie już ogniskowe rekolekcje w Rawie Mazowieckiej pod duchową opieką księdza Grzegorza. Uczestniczyli: Ania, Agnieszka, Asia, Kamila, Agnieszka z Maksymilianem, Czesia, Ewa, Dorota, Sylwia, Sabina, Bronia, Grażyna.

Temat rekolekcji brzmiał: „Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z Wami”   (Łk 22,15) .

Na podstawie  zaproponowanych rozważań ks. Tadeusza Dajczera   odpowiadaliśmy na pytania: Gdzie spotykam Boga?, jak odczytuję Jego obecność, skąd czerpię potwierdzenie, że to Bóg:                                  „Każdy moment naszego życia jest przeniknięty Obecnością, która kocha i obdarza. Żyć wiarą to umieć dostrzec tę miłującą nas i ciągle obdarzającą Obecność. Dzięki wierze Chrystus staje się stopniowo światłem, które prześwietla całe życie człowieka, prześwietla świat. Staje się On żywą, czynną Obecnością w życiu swoich uczniów. Każda chwila życia przynosi nam Jego obecność. Czas to Obecność pisana dużą literą – obecność Chrystusa w naszym życiu, osobowa obecność Boga, objawiającego się jako Ten, który czegoś od nas oczekuje. Bóg objawia się nam poprzez swoją wolę. A co jest Jego wolą? – Zawsze nasze dobro, bo Bóg jest Miłością. Każda chwila twojego życia to moment spotkania z tą miłującą cię Obecnością. Ktoś powiedział, że czas to sakrament spotkania człowieka z Bogiem. W tym znaczeniu każda chwila jest ewangelicznym talentem, ponieważ jest Obecnością, która do czegoś wzywa. Pan Bóg z każdą chwilą, czy to będzie chwila łatwa, czy trudna, wiąże łaskę. Święty Paweł mówi, że my w Bogu żyjemy, poruszamy się, jesteśmy (por. Dz 17, 28). Od Niego więc otrzymujemy dar istnienia, ale i dar oddychania, pożywienia, przyjaźni, dar każdego momentu życia”.

Jednym z punktów rekolekcji był  film „Tajemnica Eucharystii”, po obejrzeniu którego zastanawialiśmy się, w jaki sposób przeżywamy Mszę i  co nowego  nam film pokazał.  Dużo nowych treści o Eucharystii  przekazał nam  ksiądz Grzegorz, z którym   dzieliliśmy się  naszymi przemyśleniami.                                                                                                                                                   Wyjechaliśmy z rekolekcji ubogaceni wspólną modlitwą, świadectwami, ukazującymi działanie Pana Jezusa podczas rekolekcji i  w naszym życiu, oraz doświadczeniem duchowej łączności we wspólnocie.

Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom za zaangażowanie się w organizację rekolekcji;  każdy z nas  wniósł duży wkład i wysiłek w posługiwanie sobie nawzajem. Dziękuję  również Agacie i Andrzejowi, którzy wprawdzie nie mogli uczestniczyć w naszym spotkaniu, ale byli obecni z nami duchem. To dzięki  nim mogliśmy obejrzeć film na „dużym ekranie”.                                                                                                                   Kolejne spotkanie rekolekcyjne naszego ogniska planujemy za rok…

 

 

W spotkaniu uczestniczyli: Agnieszka, Marcin, Gabrysia, Andrzej, Asia, Ewa, Katarzyna, Artur, Dorota, Robert, Sylwia, Iwona, Bronia, Magda, Marcin, Karolina, Kamila, Ania, Agnieszka.

Podczas spotkania zapoznaliśmy się z kilkoma fragmentami bulli papieża Franciszka „Misericordiae vultus” (Oblicze Miłosierdzia),  ustanawiającej nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia.

„«Cierpliwy i miłosierny» – to podwójne określenie spotykamy często w Starym Testamencie jako opis natury Boga. To Jego bycie miłosiernym znajduje swe potwierdzenie w wielorakich dziełach historii zbawienia, gdzie dobroć Boga zwycięża nad chęcią kary i zniszczenia. Psalmy w sposób szczególny okazują tę wielkość Boskiego działania: «On odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie twe niemoce, On życie twoje wybawia od zguby, On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem» (Ps 103[102], 3-4). W sposób jeszcze bardziej wyrazisty kolejny Psalm przywołuje konkretne znaki miłosierdzia: «Pan uwalnia jeńców, Pan przywraca wzrok niewidomym, Pan podnosi pochylonych, Pan miłuje sprawiedliwych. Pan strzeże przychodniów, chroni sierotę i wdowę, lecz na bezdroża kieruje występnych» (Ps 146[145], 7-9). I w końcu jeszcze inne wyrażenia Psalmisty: «On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany. […] Pan dźwiga pokornych, a poniża występnych aż do ziemi» (Ps 147 [146-147], 3.6). Miłosierdzie Boga nie jest więc jakąś abstrakcyjną ideą, ale jest konkretnym faktem, dzięki któremu On objawia swoją miłość ojcowską i matczyną, która wypływa z wnętrzności i zwraca się do syna. To naprawdę jest ten przypadek, kiedy może mówić o miłości wypływającej z wnętrza. Pochodzi ona z wnętrza jako głębokie uczucie, naturalne, akt czułości i współczucia, odpuszczenia i przebaczenia” 

……………

„Jezus, wobec rzeszy ludzi, którzy szli za Nim, widząc, że byli zmęczeni i strudzeni, zdezorientowani i bez przewodnika, odczuł w głębi serca silne dla nich współczucie (por. Mt 9, 36). Mocą tej właśnie miłości współczującej uzdrowił chorych, których mu przyniesiono (por. Mt 14, 14) oraz kilkoma chlebami i rybami nakarmił tłum do sytości (por. Mt 15, 37). To, co poruszało Jezusa we wszystkich okolicznościach, to nic innego jak miłosierdzie, dzięki któremu czytał w sercach swoich rozmówców, dając im odpowiedzi, które korespondowały z ich najprawdziwszymi potrzebami. W ten sam sposób, gdy Jezus spotkał wdowę z Nain, której syna niesiono do grobu, odczuł wielkie współczucie z powodu przejmującego bólu płaczącej matki i przywrócił jej syna, wskrzeszając go z martwych (por. Łk 7, 15). Po uwolnieniu opętanego w kraju Gerazeńczyków, powierza mu tę misję: «Opowiadaj im wszystko, co ci Pan uczynił i jak ulitował się nad tobą» (Mk 5, 19). Również powołanie Mateusza wpisuje się w ten horyzont miłosierdzia. Przechodząc obok komory celnej, spojrzenie Jezusa spotkało się ze wzrokiem Mateusza. Było to spojrzenie pełne miłosierdzia, które przebaczyło grzechy tego człowieka oraz, zwyciężając opory innych uczniów, wybrało jego, grzesznika i celnika, aby stał się jednym z Dwunastu”.

…………

„Jezus stwierdza, że miłosierdzie to nie jest tylko działanie Ojca, lecz staje się kryterium potrzebnym do zrozumienia, kim są Jego prawdziwi synowie. Jesteśmy więc wezwani do życia miłosierdziem, ponieważ to nam zostało najpierw udzielone miłosierdzie. Przebaczenie zniewag staje się najbardziej ewidentnym wyrazem miłości miłosiernej, a dla nas chrześcijan jest nakazem, którego nie możemy pominąć. Jakże wydaje się nieraz trudne to przebaczenie! A jednak jest ono narzędziem złożonym w nasze ręce, abyśmy byli w stanie osiągnąć spokój serca. Porzucić żal, złość, przemoc i zemstę – to warunki konieczne do tego, by żyć szczęśliwie. Przyjmujemy zatem zachętę Apostoła: «Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem» (Ef 4, 26). Słuchamy przede wszystkim słowa Chrystusa, który przedstawił miłosierdzie jako ideał życia i jako kryterium wiarygodności dla naszej wiary: «Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią» (Mt 5, 7). To jest błogosławieństwo, które powinno się stać dla nas inspiracją w tym Roku Świętym.

Jak można zauważyć, miłosierdzie w Piśmie Świętym jest słowem-kluczem do wskazania działania Boga wobec nas. On nie ogranicza się do potwierdzenia swojej miłości, ale czyni ją widoczną i namacalną. Miłość nie może być przecież abstrakcyjnym słowem. Z samej swej natury jest ona konkretnym życiem: to intencje, zachowania, postawy, które przyjmuje się w codzienności. Miłosierdzie Boga jest Jego odpowiedzialnością za nas. On czuje się odpowiedzialnym, to znaczy: pragnie naszego dobra i chce nas widzieć szczęśliwymi, napełnionymi radością i pokojem. Na tejże właśnie długości fali powinna zostać dostrojona i zorientowana miłość miłosierna chrześcijan. Tak, jak kocha Ojciec, tak też powinni kochać i synowie. Jak On jest miłosierny, tak też i my jesteśmy wezwani, by być miłosierni: jedni wobec drugich”.

Przytoczone wersety psalmów oraz  przykłady działalności Pana Jezusa były dla nas  inspiracją do dzielenia się refleksjami. Mówiliśmy o tym, jak  doświadczaliśmy w przeszłości i jak obecnie doświadczamy Miłosierdzia bożego w naszym życiu.  Jak ważna jest ufność w boże Miłosierdzie.

I na koniec ważne informacje:

 1. W tym miesiącu modlimy się za Agnieszkę (dla wyjaśnienia, ponieważ mamy dwie Agnieszki w grupie:  to nie wiceliderka)
 2. Zapowiadaliśmy na poprzednich spotkaniach, że przygotowujemy się do nagrania audycji o naszej wspólnocie. I nasz plan udało się zrealizować; nagraliśmy już osiem audycji – pozostały jeszcze dwie. Łącznie  będzie dziesięć kilkunastominutowych odcinków. W kolejne niedziele w radio Victoria o godz. 13:30 będziecie mogli nas usłyszeć:  ks. Grzegorza, Asię, Agnieszkę, Dorotę, Ewę, Sylwię, Andrzeja. Podjęliśmy się tego niełatwego zadania na Chwałę Pana, a Ksiądz Grzegorz – jak zwykle – wspierał nas duchowo, merytorycznie i teologicznie.

Zapraszam na kolejne spotkanie modlitewne za rodziny,  2-go czerwca.

 

W spotkaniu uczestniczyli: Dorota, Artur, Ania, Kamila, Katarzyna, Agnieszka, Asia, Ania, Andrzej, Sylwia, Ewa, Sabina.

Dorota przybliżyła nam treści z ogólnopolskich rekolekcji, które były zorganizowane w ostatni weekend czyli od 15-go do 17-go kwietnia w Porszewicach. Nasze ognisko reprezentowała dość liczna grupa 9-ciu osób, był też z nami ksiądz Grzegorz. Prelegentem był ks. prof. UKSW dr hab. Romuald Jaworski, który omawiał zagadnienie duchowości programu 12 kroków ku pełni życia”.

 Podczas naszego spotkania wykorzystaliśmy  materiały z rekolekcji  i na ich podstawie zastanawialiśmy się   m.in. nad egoizmem: jak przejawia się w naszym życiu i w życiu naszych współmałżonków.

Rozważaliśmy też zagadnienie: „mieć”, czy „być”, a mianowicie:  czy pamiętam o tym, że jestem żoną/mężem,  czy też uważam, że  mam męża/ żonę.  Jaki wpływ  na moje relacje ze współmałżonkiem ma jedna z powyższych postaw.

W tym miesiącu o modlitwę poprosiła Asia.

Zakończyliśmy spotkanie, jak zwykle,  modlitwą o odrodzenie małżeństwa.

Przypominam, że spotykamy się dwa razy w miesiącu: w pierwszy czwartek miesiąca na modlitwie o rodziny oraz w trzeci poniedziałek miesiąca. Zapraszam więc na najbliższe spotkanie w dn. 05 maja.

Po raz kolejny wraz z grupą modlitewną Betania modliliśmy się  za nasze rodziny w kościele pw. Św. Stanisława B.M.  W modlitwie uczestniczyli: Karolina,  Agnieszka, Asia,  Dorota, Sylwia, Bronia, Ewa, Artur.

Po modlitwie spędziliśmy czas na rozmowie przy herbacie; rozmawialiśmy m.in o wyzbyciu się chęci krytykowania i oceniania innych.

W naszym myśleniu powinna dominować  miłość, szacunek zrozumienie, wdzięczność i współczucie, troska o innych. Taka postawa daje radość, wzrastam bo wzbogacam czyjeś życie i sam się bogacę, czyli korzyść odnoszą dwie strony dająca i biorąca. Ofiarodawca zyskuje szacunek do samego siebie,  wyzwala dobrą energię, pozwala spotkać się z drugim człowiekiem stworzyć relacje.

Piszę „na gorąco” po intensywnie przeżytym dniu podczas XI sympozjum Dar Życia. I dziękuję Panu Bogu za to, że właściwie mieliśmy to na wyciągniecie ręki: tu, w Skierniewicach w  jedno sobotnie przedpołudnie  byliśmy tak hojnie obdarowani  przez Ducha Świętego. Bo najpierw Msza Św., podczas której mogliśmy przystąpić do duchowej adopcji, a potem, już w kinoteatrze –  tyle dobrych i ważnych treści, poruszających świadectw:   o  istocie rodziny, o trudzie wzajemnej miłości w rodzinie, o nieskończonym miłosierdziu bożym do każdego z nas i o cudach, jakie czyni Bóg.  A wszystko ukierunkowane na  ukazanie znaczenia i piękna rodziny  oraz  bożej opieki nad  rodzinami.  Była też miła dla nas niespodzianka: w  czasie przerwy przy naszym stoisku zatrzymał się jeden z prelegentów  – ks. Przemysław Drąg,  uczestnik  Synodu Biskupów w Rzymie, z którym mieliśmy okazję porozmawiać o Synodzie, a także o naszej wspólnocie SYCHAR, z którą jak się okazało, ksiądz miał już wcześniej styczność.  Na koniec dodatkowych wzruszeń dostarczył nam   film, ukazujący siłę modlitwy, p.t. „Idealna Fala”;  niektórym z nas  łza   się w oku zakręciła.

Cieszę się, że ten czas  mogłam przeżyć w dużej wspólnocie osób uczestniczących w sympozjum, a jednocześnie razem   z „moją” wspólnotą: z Dorotą, Kamilą, Kasią, Sylwią, dwoma Agnieszkami, Łukaszem. Dziękuję Wam za dyżur przy stoisku, a przede wszystkim za Waszą bliską obecność i możliwość spotkania z Wami.

 

Przed spotkaniem uczestniczyliśmy we Mszy Św., podczas której modliliśmy się o błogosławieństwo Boże  i dary Ducha Świętego dla  księdza Grzegorza.  Był to duchowy prezent imieninowy od naszej wspólnoty, do którego dołączamy naszą comiesięczną modlitwę; czyli  osobą, za którą przez miesiąc modlić się będzie  cała nasza wspólnota –  jest ksiądz Grzegorz.

A potem spotkaliśmy się  przy świątecznie udekorowanym stole.  W spotkaniu uczestniczyli: ks. Grzegorz, Agnieszka, Dorota, Grzegorz, Anna, Agata, Lena, Krystyna, Sylwia,  Marzena, Kamila, Asia, Grażyna, Bronia, Magda, Dorota, Andrzej, Sabina, Kasia, Agnieszka, Ewa. Rozpoczęliśmy od złożenia życzeń księdzu, następnie Agnieszka przeczytała tekst  „O tym, że powinniśmy zapomnieć o sobie i naśladować Chrystusa w dźwiganiu krzyża”   z książki Tomasza a Kempis’a,  „O naśladowaniu Chrystusa”.

Oto fragment tekstu, który był dla nas inspiracją do dzielenia się przemyśleniami.

„1. Synu, o ile zdołasz oddalić się od siebie, o tyle zbliżysz się do mnie. Nic nie żądać od świata – to znaczy znaleźć wewnętrzny spokój, a opuścić siebie samego znaczy złączyć się z Bogiem. Chcę cię nauczyć doskonałego zaparcia się siebie i oparcia się na mojej woli bez sprzeciwu i bez wykłócania się o swoje. Idź za mną – jam jest droga, prawda i życie. Bez drogi nie ma poruszania się naprzód, bez prawdy nie ma rozeznania, bez życia nie ma życia. Jam jest droga, którą iść powinieneś, prawda, której masz zawierzyć, życie, któremu masz zaufać. Jam jest droga niewzruszona, prawda nieskażona, życie – wieczność nieskończona. Jam droga najprostsza, prawda najwyższa, życie szczęśliwe, życie prawdziwe, życie właściwe. Jeżeli będziesz szedł moją drogą, poznasz prawdę, a prawda cię uwolni i pozwoli osiągnąć życie wieczne.
2. Jeżeli chcesz wejść do żywota, zachowuj przykazania. Jeżeli chcesz poznać prawdę, uwierz we mnie. Jeżeli chcesz być doskonały, sprzedaj wszystko. Jeżeli chcesz być moim uczniem, zaprzyj się samego siebie. Jeżeli chcesz osiągnąć życie szczęśliwe, odwróć się od obecnego życia. Jeżeli chcesz być wywyższony w niebie, uniż się na ziemi. Jeżeli chcesz ze mną królować, nieś ze mną krzyż. Bo tylko słudzy krzyża znajdują drogę szczęścia i światłości.”

Podsumowując nasze wypowiedzi,  ksiądz Grzegorz podkreślił m.in.,   że Bóg działa tu i teraz, dlatego nie należy żyć przeszłością. Sytuacja, w jakiej się znajdujemy, to mowa Boga do nas; trzeba Boga słuchać, myśleć i działać. Zakończyliśmy spotkanie, jak zwykle,  modlitwą o odrodzenie małżeństwa.

Z  okazji  Świąt Wielkanocnych życzę nam wszystkim, abyśmy w naszych sercach doświadczyli mocy i miłości Zmartwychwstałego Chrystusa, który nas dotyka, przemienia i zaprasza do uczestnictwa w Królestwie Bożym „teraz i w wieczności”.

Nasze kolejne spotkanie  połączone z  modlitwą za rodziny odbędzie się w czwartek,  7-go kwietnia. Serdecznie zapraszam.

 

 

 

W pierwszy czwartek marca wspólnie modliliśmy się za nasze rodziny na Mszy Św. i  podczas  „Godziny Świętej”. W modlitwie uczestniczyli: Agnieszka, Kamila, Andrzej, Grzegorz, Karolina z Julią, Kasia, Ania, Ewa. Potem przeszliśmy do  salki przy kościele,  aby przy herbacie spędzić ze sobą miło czas.

 Zapoznaliśmy się  też wstępnie z metodą porozumienia bez przemocy na podstawie książki Marshalla B. Rozenberga o takim właśnie tytule: „Porozumienie bez przemocy; o języku serca”. Jak pisze autor,  sedno porozumienia bez przemocy polega na tym, że: „W życiu szukam współczucia, przepływu między sobą a innymi ludźmi, opartego na wzajemnym dawaniu z serca. Kiedy dajemy z serca, powoduje nami radość, która w nas tryska, ilekroć dobrowolnie wzbogacamy cudze życie. Z takiego dawania mają pożytek dwie strony: ten, kto daje, i ten, kto bierze.” Ja bym powiedziała, że jest to  język  Pana Jezusa.

Zwróciliśmy uwagę na  pierwszy krok „języka serca”, mianowicie stosowanie w naszych wypowiedziach obserwacji, czyli „czystych” spostrzeżeń, zamiast oceny, osądu, czy krytyki. Przerobiliśmy  kilka ćwiczeń;  analizując je,  spostrzegliśmy, że posługujemy się często schematami w wypowiedziach,  „zakodowanym” językiem blokującym porozumienie, bardzo łatwo przychodzi nam ocenianie innych i tu potrzebna jest nasza przemiana sposobu postrzegania drugiego człowieka.

Dodam jeszcze, że również w kazaniu podczas Mszy Św. (Ewangelia: Łk (11, 14-23) ksiądz Grzegorz zwrócił uwagę na to, że źle użyta wypowiedź tworzy mury, że zamiast oceniać,   warto pójść  głębiej podczas komunikowania się, czyli „obierać cebulę”.

Zapraszam na kolejne spotkanie , które odbędzie się 21-go marca  w siedzibie  Civitas Christiana”.

W kolejnym spotkaniu naszego Ogniska uczestniczyli:  ks. Grzegorz, Magda, Andrzej, Anna, Grażyna, Asia, Dorota, Sabina, Grażyna, Bronia, Kasia, Ania, Grzegorz, Agata, Agnieszka, Sylwia, Karolina, Kamila, Ewa.

Agata podzieliła się przemyśleniami po spotkaniu liderów i moderatorów w Nysie, przybliżając rozważania Andrzeja, krajowego Lidera  wspólnoty, na temat miłości.  Ważne jest to, abyśmy   stawali  się świadkami miłości do współmałżonków, której źródłem jest doświadczenie miłości Boga. Módlmy się więc o miłość:

„Panie Jezu, przychodzę do Ciebie z moimi ranami w sercu. Nie potrafię kochać mojego współmałżonka tak, jak bym chciał/-ła. Moja miłość się wyczerpała. Panie Jezu, proszę Cię, wypełnij moje serce Twoją miłością, abym patrzył/a na mojego współmałżonka Twoimi oczami, myślał/a tak , jak Ty o nim myślisz, i czuł/a to, co Ty do niego czujesz”.

 Ksiądz Grzegorz zwrócił uwagę na to, że życie każdego z nas dokonuje się w Jezusie Chrystusie i Ewangelii. Ksiądz  zachęcił do tego, abyśmy spojrzeli na siebie, by   uświadomić sobie,  jaki fragment Ewangelii dziś „przerabiamy”. Przyjmując, że nasze życie to zapisywanie kolejnych kart    Ewangelii,  możemy stawać się  świadkami działania Pana Jezusa  w naszej codzienności.

Spotkanie zakończyło się wspólną  modlitwą o  odrodzenie małżeństwa i błogosławieństwem udzielonym nam przez księdza Grzegorza

W tym miesiącu o modlitwę prosiła Kamila.

UWAGA! Kończą się już zapisy na wiosenne ogólnopolskie rekolekcje z ks. prof. Romualdem Jaworskim. Zostały ostatnie wolne miejsca, więc  niezdecydowani mają  niewiele czasu na podjęcie ostatecznej decyzji co do wyjazdu.  Zapisy na Forum www.kryzys.org.

Zapraszam na kolejne spotkania:   3-go marca ( pierwszy czwartek miesiąca)  oraz 21-go marca (trzeci poniedziałek miesiąca)

W czwartek 4-go lutego   modliliśmy się za nasze rodziny wspólnie z  grupą  Betania w kościele Św. Stanisława B.M. Po modlitwie przeszliśmy do salki przy kościele, aby przy rozmowie i  herbacie kontynuować spotkanie: Agnieszka, Dorota, Kamila, Sabina, Małgosia.

Przypominam, że nasze modlitewne spotkania –  w pierwszy czwartek miesiąca –  wejdą już na stałe do grafika spotkań naszej wspólnoty. Niech zainspiruje nas myśl św. Ignacego Loyoli: ” Módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a działaj, jakby wszystko zależało tylko od ciebie”.

W pierwszym w tym roku spotkaniu naszego ogniska uczestniczyło 17 osób: ks. Grzegorz, Asia, Dorota, Katarzyna, Andrzej, Dorota, Agnieszka, Karolina, Sylwia, Magda, Małgorzata, Marta, Paweł, Marcin, Agnieszka, Ania, Ewa.

Ponieważ w spotkaniu uczestniczyły nowe osoby, trochę więcej czasu niż zwykle poświęciliśmy na przedstawienie się i zaprezentowanie swoich talentów, które mogłyby być przydatne dla wspólnoty.

O modlitwę  w tym tygodniu poprosiła Ania. Módlmy się za nią codziennie do kolejnego spotkania.

 Tematem naszego spotkania była cierpliwość, która   „…jest rdzeniem miłości. Nie istnieje miłość bez cierpliwości, ani cierpliwość bez miłości”  (św. Katarzyna ze Sieny).  Nam, żonom i mężom, doświadczającym wielu przeciwności w   powikłanych relacjach małżeńskich,  cierpliwość jest szczególnie  potrzebna, abyśmy   potrafili wytrwać w wierności przysiędze małżeńskiej, abyśmy mogli powiedzieć za Św. Pawłem:  „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem” (2 Tm 4,7)

Oto wykorzystane fragmenty  z książki „O naśladowaniu Chrystusa” Tomasza a’Kempisa, na podstawie których podejmowaliśmy refleksje:

„Nie jest cierpliwy ten, kto nie chce cierpieć więcej niż mu się to wydaje za stosowne. Nie chcesz cierpieć, więc odmawiasz nagrody, lecz jeśli pragniesz osiągnąć nagrodę walcz dzielnie, znoś wszystko cierpliwie. Bez trudu nie ma odpoczynku, tak samo bez walki nie ma zwycięstwa.”

„Ucz się cierpliwości w znoszeniu cudzych wad i słabości, bo ty także masz ich wiele, a inni muszą się z tym godzić., Czego nie można w sobie albo w innych naprawić trzeba znosić cierpliwie, dopóki Bóg nie zrządzi inaczej”.

Spotkanie, jak zwykle,  zakończyliśmy modlitwą o odrodzenie małżeństwa i błogosławieństwem udzielonym przez księdza Grzegorza.

Tak jak wcześniej zapowiadałam, od lutego  będziemy spotykać się dwa razy w miesiącu. W każdy pierwszy czwartek miesiąca będziemy włączać się w modlitwę za rodziny prowadzoną przez  grupę modlitewną Betania w kościele Św. Stanisława B.M. . A więc proszę,  zarezerwujcie sobie czas na  4-go lutego: o godz. 18:00 Msza Św., a potem godzinna modlitwa. Po modlitwie będzie  czas na rozmowy przy herbacie w salce przy kościele. Natomiast nasze kolejne formacyjne  spotkanie ogniska odbędzie się, jak zwykle,  w trzeci poniedziałek miesiąca, tj. 15-go lutego. Serdecznie zapraszam.

Ostatnie spotkanie w tym roku. W nastroju świątecznym. Najpierw Msza Św., potem już w  sali: modlitwa, słowo wygłoszone przez   ks. Grzegorza,  dzielenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd, rozmowy,  trochę śmiechu, trochę płaczu,  zapach gałązek świerkowych, palącej się świecy – tak w skrócie można oddać nastrój spotkania.

Spotkaliśmy się w gronie kilkunastu osób: ks. Grzegorz, Asia, Dorota, Bronia, Marta, Paweł, Dorota, Agnieszka, Łukasz, Sabina, Marcin, Sylwia, Kamila, Ewa, Magda, Karolina z córką oraz  gość specjalny – ks. Stanisław. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za przygotowanie oprawy spotkania, bo w przygotowanie włączyli  się wszyscy.

Marta i Paweł przygotowali specjalne upominki dla każdego: obrazek Matki Boskiej Różańcowej Pompejańskiej wraz z tekstem nowenny  i medalikiem. Agnieszka natomiast zaproponowała, abyśmy podjęli modlitwę za siebie nawzajem. Ustaliliśmy w związku z tym, że codziennie przez okres między spotkaniami  wszyscy  będziemy modlić   za jedną osobę, która o to poprosi.    Tym razem o modlitwę poprosiła Magda.   Pamiętajmy więc o niej w modlitwie.

Kochani! zobaczymy się  18-go stycznia. A tymczasem przed nami Święta Bożego Narodzenia. Niech upłyną nam w spokoju i radości z Narodzenia Pana.

Ponieważ nasze kolejne  spotkanie będzie spotkaniem opłatkowym – zapraszam  na nie  wszystkich szczególnie serdecznie. Zapraszam serdecznie również te osoby, które kiedykolwiek gościliśmy w naszej grupie, a także te, które chciałyby do nas dołączyć. Podzielimy się opłatkiem i swoją obecnością. A w związku z tym, że  zaangażowanie i fantazja sycharków  nigdy nie zawodzi, na pewno będzie to również okazja do  dzielenia się     smakowitościami  świątecznego stołu.

Spotykamy się  się dn. 21-go grudnia  o godzinie 19:00 w Skierniewicach w siedzibie Civitas Cristiana, ul. Reymonta 9.

Rozpocznijmy nasze świętowanie  Mszą Św.  o godz. 18:00 w Kościele  p.w.  Św.  Stanisława B.M.

 

Odbyło się  kolejne spotkanie skierniewickiego ogniska, i to w dość licznej grupie, gdyż w budowanie naszej wspólnoty włączyły się nowe osoby, które bardzo serdecznie witamy. Cieszyliśmy się także z obecności, po dość długiej przerwie, małżeństwa: Marty i Pawła. Tak więc  w spotkaniu uczestniczyli: Agata, Ala, Dorota, Artur, Sławek, Paweł, Marta, Łukasz, Agnieszka, Kamila, Sylwia, Asia, Agnieszka, Ala, Ewa.

„Sycharki”, które uczestniczyły w październiku w  ogólnopolskich rekolekcjach,  przekazały zapamiętane treści z rekolekcji i dzieliły się swoimi przeżyciami – był to punkt wyjścia do dalszego wspólnego dzielenia się w grupie. Paweł i Marta opowiedzieli o swoich przeżyciach po rekolekcjach małżeńskich w Czechowicach Dziedzicach. Niektórzy z nas zdecydowali się na uczestniczenie w programie 12 kroków, dlatego też   poświęciliśmy trochę czasu na  omówienie tego programu Jak widać miejsc, gdzie możemy podjąć  duchowy rozwój jest sporo.

Dużo też mówiliśmy o potrzebie modlitwy, jak ważna jest modlitwa za naszych współmałżonków, jakie to nieraz trudne. A jeszcze  trudniejsza jest modlitwa  za ich „partnerów”.  W naszej broszurze zamieszczony jest taki tekst:

Chrystus pragnie, byśmy nie tylko przebaczali zdradę, ale również modlili się za swych krzywdzicieli, nieświadomych śmiertelnego zagrożenia: „Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23,34). Dlatego proponujemy zdradzonym małżonkom, wiernym pomimo niewierności drugiej osoby, pełną mocy modlitwę, pomagającą zdobyć się na przebaczenie i umożliwiającą zbawcze działanie Boga w chorych związkach:

Modlitwa za kochankę/kochanka mojego współmałżonka/mojej współmałżonki

Panie Jezu, przychodzę do Ciebie z wielkim bólem i raną zadaną mojemu sercu i naszej małżeńskiej jedności przez osobę trzecią, która wtargnęła w nasze małżeńskie przymierze. Pomóż mi z serca przebaczać codziennie mężowi i jego kochance (żonie i jej kochankowi) wszystkie krzywdy, jakie spotykają nas, mnie i nasze dzieci oraz rodzinę kochanki (kochanka). Poślij do naszych serc Ducha Św. Uwolnij proszę, Panie Jezu, kochankę męża (kochanka żony) od uczuć skierowanych do mojego męża (mojej żony) i prowadzących do grzechu śmiertelnego. Uwolnij też mojego męża (moją żonę) od uczuć zakochania w kochance (kochanku) i na powrót napełnij jego (jej) serce miłością do mnie i do naszej rodziny, którą stworzyliśmy. Uzdrów mojego męża i kochankę (moją żonę i kochanka) z tej chorej relacji. Uzdrów każde z nich ze zranień, które wynieśli z początków życia i ze swojego dzieciństwa. Uwolnij od wszystkich obciążeń, których doświadczyli w młodości i życiu dorosłym. Nawróć serce kochanki męża (kochanka żony) do Siebie i pomóż jej (jemu) podjąć decyzję zostawienia mojego męża (mojej żony) i rozpoczęcia życia w łasce uświęcającej. Wlej w jego (jej) serce poczucie wartości i bezpieczeństwa, które bierze się z budowania relacji z Tobą. Napełnij jej (jego) serce miłością, której jej (jemu) brakowało, oraz pewnością, że Ty, Jezu, kochasz ją (jego) bezgranicznie. Pomóż jej (jemu) otworzyć się na szczere budowanie relacji z Tobą, wzmacniając jej (jego) wiarę. Daj jej (mu) dar wewnętrznego pokoju oraz wzmocnij cnotę sprawiedliwości i uczciwości. Pomóż jej (mu) znaleźć swoje miejsce w życiu, które Ty, Panie dla niej (niego) przewidziałeś od wieków, aby mogła ona (mógł on) osiągnąć wieczne zbawienie. Napełnij serce mojego męża (mojej żony) pragnieniem budowania wierności małżeńskiej, aby dochować przymierza małżeńskiego. Nawróć serce mojego męża (mojej żony), aby mógł (mogła) żyć w prawdzie. Wzmocnij go (ją) w wybieraniu dobra oraz w realizowaniu miłości małżeńskiej i rodzicielskiej. Spraw, Panie Jezu, abyś Ty był w życiu mojego męża (mojej żony) na pierwszym miejscu. Dziękuję Ci, Panie, że mnie wysłuchujesz i że stale się troszczysz o nasze sakramentalne małżeństwo. Amen. „Miłujcie się” 4/2012 –  http://www.milujciesie.org.pl/nr/ruch_wiernych_serc/przebaczenie_jedyna_droga.html

Nasze kolejne spotkanie będzie już spotkaniem świątecznym. Zapraszam już dziś bardzo serdecznie  na 21 grudnia wszystkich „stałych” uczestników wspólnoty, a także te osoby z którymi kiedykolwiek mieliśmy przyjemność spotkać się i których gościlismy w naszej grupie.

W ramach VIII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej  w parafii Św. Stanisława B.M.  gościliśmy 18-go października ks. dr. Marka Dziewieckiego. Ksiądz przebywał z nami już od godzin porannych, aby  podczas kolejnych Mszy Św. wygłosić homilie: „Bóg stworzył rodzinę i nie należy jej poprawiać”. Usłyszeliśmy na czym polega plan Pana Boga na małżeństwo i jak realizować miłość małżeńską we wzajemnych relacjach męża i żony.  Homilie były  zapowiedzią  i zaproszeniem do wysłuchania rozwinięcia powyższego tematu, który ksiądz Dziewiecki kontynuował podczas kolejnego punktu dnia, mianowicie podczas wykładu w sali MOK-u.

Ksiądz Dziewiecki głosił Słowo Boże z wielką miłością, radością, ale  i stanowczością; podkreślał na czym polega miłość i czym miłość nie jest, przytaczając liczne przykłady z życia.  Dał też mocne  świadectwo  kapłańskiej postawy:  powinności  odważnego ukazywania i głoszenia miłości Chrystusa, a także wspierania i umacniania małżeństw
Nam, sycharowiczom, słowa księdza były bardzo potrzebne, dały umocnienie w dalszym dawaniu świadectwa i w ewangelizacji, no i oczywiście – w  trwaniu w wierności małżeńskiej i we wspólnocie.
W organizowaniu pobytu księdza Dziewieckiego w Skierniewicach duży udział miała nasza sycharowa grupa.   Dyżurowaliśmy w tym dniu po przedpołudniowych Mszach Św. i podczas wykładu,  rozprowadzając książki i broszury SYCHARU. Liczyły się więc każde „ręce”. Była to  jednocześnie kolejna już  okazja do ukazania wspólnoty –  takie  nasze małe  świadectwo i ewangelizowanie,  i co nie mniej ważne – był to też  czas umacniania wspólnotowej więzi.
Kochani, bardzo, bardzo serdecznie  dziękuję, w imieniu księdza Grzegorza i własnym, wszystkim Wam, którzy w jakikolwiek sposób włączyliście się  w organizację,  za zaangażowanie i podjęty trud, by nasz gość czuł się u nas  jak najlepiej. Dziękuję: Agnieszce za sprawne logistycznie ustalenie dyżurów, dyżurującym: Agnieszce, Asi, Dorocie, Agacie, Sylwii, Kamili, dziękuję Dorocie  i Sylwii za przygotowanie poczęstunku (pyszne ciasto); wszystkim, którzy uczestniczyli w wykładzie (naliczyłam 11 osób), dziękuję także  za to, że zachęciliście znajomych i …. mężów do uczestnictwa (Panu Bogu dziękuję, że kilku mężów naszych sycharowiczek przyprowadził na wykład!!). Dziękuję, także Broni i Marcinowi, którzy wyrazili chęć  przyłączenia się, jednak ważne sprawy rodzinne uniemożliwiły  im przyjazd do Skierniewic.  Dziękuję też  naszemu opiekunowi duchowemu, księdzu Grzegorzowi,  że przyjął  naszą propozycję zaproszenia księdza Dziewieckiego,   i nie tylko przyjął, ale  pomógł w zorganizowaniu pobytu księdza w Skierniewicach –  nakarmił go i ugościł pod swoim dachem.
Myślę, że było to bardzo mocne „wejście” księdza Dziewieckiego i …..Ducha Świętego (no, chyba jednak w odwrotnej kolejności) do  naszej wspólnoty sycharowej, parafialnej i nie tylko.  Podsumowaniem niech będą słowa jednej z nas, cytuję dosłownie: „dla mnie spotkanie z księdzem Dziewieckim to rosa na spaloną ziemię, spragnioną wody”. Chyba możemy podpisać  się pod tym wszyscy. Amen

Kolejne spotkanie odbyło się tuż po ważnym wydarzeniu dla naszej wspólnoty – po wizycie księdza Dziewieckiego w Skierniewicach. Tak więc nie mogło być inaczej – zaczęliśmy od dzielenia się „na gorąco” wrażeniami z minionego dnia. W spotkaniu uczestniczyli: Dorota, Robert, Artur, Ania, Ala, Sylwia, Łukasz, Marcin, Asia, Ewa. Dało się wyczuć w grupie dużo radości i nadzieję. Bardzo  ważne było dla nas to, że ksiądz Dziewiecki „zauważył”  wspólnotę SYCHAR i podkreślił jej znaczenie; zapamiętaliśmy słowa, że jesteśmy skarbem Kościoła w dzisiejszych czasach. To były bardzo budujące słowa i mocno wybrzmiały przede wszystkim dlatego, że ksiądz Dziewiecki wypowiedział je  wobec osób postronnych, wobec parafian, a nie tylko wewnątrz wspólnoty, np. podczas sycharowych rekolekcji.   Takie słowa są nam bardzo potrzebne,  umacniają nas w  trwaniu w wierności małżeńskiej i nadają sens trwania we wspólnocie. Zauważyliśmy, że wielu z nas już wcześniej poznało  teksty ks. Dziewieckiego z internetu, z różnych publikacji, z uczestnictwa w rekolekcjach. Jednak to niedzielne spotkanie było takie inne, „bliskie”,  i  pozostawiło trwały ślad w naszych sercach.

Inspiracją do dalszego dzielenia się był list Ojca Macieja Konenca SJ, (opiekuna Wrocławskiego Ogniska) do całej naszej wspólnoty SYCHAR, napisany „ku umocnieniu i wzajemnemu zbudowaniu i siebie i innych, ku lepszemu zrozumieniu tego, co się w nas dzieje a szczególnie w sferze duchowej”. W nawiązaniu do treści listu próbowaliśmy przyjrzeć się sobie, odpowiadając na poniższe pytania:

 1. Moje zaangażowanie we wspólnocie ,
 • czy  uważam, że wspólnota jest „moja”, czy się identyfikuję z SYCHAREM, jak to się przejawia?
 • czy angażuję się do końca, jak się angażuję, czy jestem bierny/a podczas spotkań, jak się z tym czuję (z biernością lub zaangażowaniem)?
 • po co przychodzę na spotkania,
 •  czy czuję się współodpowiedzialny/a za budowanie wspólnoty,
 • na ile biorę, na ile daję?

2. Jak przenoszę umiejętności nabyte podczas spotkań i różnych „akcji” ogniska w codzienne relacje ze współmałżonkiem i w swoim środowisku:

 • czy traktuję spotkania jako miejsce nauki słuchania, wypowiadania swoich uczuć i potrzeb,
 • czy traktuję spotkania jako miejsce nauki „ przekraczania siebie” (np.swoich lęków, wstydu, złości, poczucia beznadziejności, wygodnictwa, obojętności, ucieczki…….i in.)

Ojciec Konenc podkreślał, że ważne jest, aby po naszych wspólnotowych spotkaniach pozostał jakiś ślad, abyśmy coś zmienili w naszym życiu, nie musi to być jakiś wielki przewrót, najlepiej zacząć od drobnych spraw. UWAGA! W związku z tym praca domowa: za miesiąc  zastanowimy się,  jakie zmiany wprowadziliśmy w nasze życie po ostatnim spotkaniu. Proponuję aby było to treścią naszego dzielenia się.

I tradycyjnie zapraszam na kolejne spotkanie, które  odbędzie się 16-go listopada.

W poniedziałek, 21-go września 2015 r., obchodziliśmy trzecią rocznicę działalności skierniewickiego ogniska. Przed spotkaniem podczas Mszy Św. modliliśmy się za naszą wspólnotę  – o pojednanie i odrodzenie miłości w małżeństwach.

Spotkaliśmy się w dość licznym gronie: ks. Grzegorz, Kasia, Agata, Agnieszka, Bronia, Grażyna, Ania, Łukasz, Sabina, Marcin, Gabrysia, Dorota, Kamila, Sylwia, Asia, Ewa. Gościem specjalnym był prawnik Grzegorz Fedorczuk z warszawskiego ogniska.   Grzegorz  w swojej prezentacji pt.  „pojednanie w trakcie sprawy rozwodowej, teoria i praktyka” zwrócił uwagę na to że również sprawa rozwodowa może być miejscem,  w którym małżonkowie mogą rozpocząć trudny proces przebaczania i pojednania.  Podzielił się  przy tym spostrzeżeniami  ze swojej praktyki.

A już dziś zapraszam na kolejne spotkanie 19-go października, a także na spotkanie z ks. Markiem Dziewieckim, który będzie gościć w naszej parafii 18-go października w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.

W kolejnym spotkaniu naszego ogniska uczestniczyli: Dorota, Lidka, Asia, Agnieszka, Marcin, Łukasz, Dorota, Ania, Kasia, Ala, Ewa.

Asia przeczytała tekst pt. „Orędzie serca”:

We śnie
Szedłem brzegiem morza z Panem,
oglądając na ekranie nieba
całą przeszłość mego życia.
Po każdym z minionych dni
zostawały na piasku dwa ślady - mój i Pana.
Czasem jednak widziałem tylko jeden ślad
odciśnięty w najcięższych dniach mego życia.
I rzekłem:
„Panie, postanowiłem iść zawsze z Tobą,
przyrzekłeś być zawsze ze mną;
czemu zatem zostawiłeś mnie samego
wtedy, gdy było mi tak ciężko?”Odrzekł Pan:
„Wiesz, synu, że cię kocham i nigdy cię nie opuściłem.
W te dni, gdy widziałeś tylko jeden ślad,
ja niosłem ciebie na moich barkach”

A nasze refleksje? Świadomość ciągłej obecności Pana Jezusa przy nas, daje nam radość i pokój, umacnia nas. Pojawiają się jednak niekiedy  chwile, kiedy o tym zapominamy, bo nie czujemy, nie doświadczamy, nie widzimy Jego obecności. A wtedy pojawia się bunt, zniechęcenie, trudno nam przebrnąć przez cierpienie. I odchodząc już od głównego tematu, dzieliliśmy się doświadczeniami na temat przeżywania cierpienia, przebaczania, szukania wyjścia z trudnych sytuacji.

Były też wspomnienia z wakacji: Dorota opowiedziała o udziale w pielgrzymce, a Agnieszka o pobycie na turnusie wakacyjnym z SYCHAREM W Zakrzowie.

I.. uwaga!  Aby jeszcze trochę  przedłużyć wakacje, zaplanowaliśmy wspólny wyjazd nad morze, najprawdopodobniej do Karwi. Kto chętny, niech szykuje  kostiumy kąpielowe, olejki do opalania, bo przecież słoneczna pogoda musi  być,  i rezerwuje czas na pierwszy wrześniowy weekend (4-6 września). Szczegóły podam wkrótce.

Kolejne spotkanie – jubileuszowe, bo zbliża się trzecia rocznica założenia Ogniska w Skierniewicach – odbędzie się 21 września. Zapraszam serdecznie.

 

 

 

Po raz kolejny spotkaliśmy się  – w trochę uszczuplonym gronie z powodu wakacyjnych wyjazdów –   Agata, Asia, Sylwia, Ala, Kasia, Ewa.  Zapoznaliśmy się z fragmentem artykułu z  Gościa Niedzielnego (z 14-go czerwca br), pt. „Pobożność. Opis lekarstwa”, w którym  scharakteryzowana została  myśl teologiczna  papieża Benedykta XVI:

„(…)Nie ma nic ważniejszego niż chodzenie z Jezusem, słuchanie i widzenie Go, wyczuwanie Jego sposobu bycia i myślenia.  Ręka w rękę z Panem. Tak przeżywanie życia jest pasjonujące. To jest puenta:  podążanie drogą wiary jest pasją. To przede wszystkim przeciwieństwo nudy, letniości, bylejakości – to życie pełne zaangażowania emocji, umysłu, ciała wszystkiego. To po prostu mocne życie. Zaiste, człowiek winien posiadać ogień, człowiekowi nie jest pisane martwe i nudne wegetowanie, człowiek jest stworzony do tego, aby być podobny Bogu.   Chrześcijaństwo jest ogniem.

Pasja jest także synonimem cierpienia. Konieczne jest spojrzenie na Jezusa, na Jego pasję, na krzyż. Jego człowieczeństwo było pasją, bo kochał i , co więcej , był gotowy dla tej miłości cierpieć Dlatego uczyć się żyć to także uczyć się cierpieć. Miłość nie jest możliwa bez cierpienia, ponieważ zawsze wymaga samorezygnacji. Miłość mnie uszczęśliwia. Z drugiej strony jednak tracę swój wygodny spokój, muszę dać się przeobrazić. To jest wyjście na drogę ku innym, ku Innemu. To jest najwspanialsza z ludzkich dróg. Tak to pokazał Pan Jezus.(…)”

To tylko niektóre urywki z charakterystyki myśli Benedykta XVI,  które posłużyły nam jako inspiracja do postawienia sobie pytań: czy jest w nas pasja i ogień, czy tego pragniemy, w czym się przejawia? Czy mimo cierpienia potrafimy cieszyć się życiem, szukać Pana Jezusa, by iść razem z nim? Podczas prób odpowiedzi na te pytania nie brakowało łez, było też dużo radości i śmiechu.

Rozstaliśmy się po wspólnym odmówieniu modlitwy o odrodzenie naszych małżeństw.

A następne spotkanie jeszcze w okresie wakacyjnym, za miesiąc, 17-go sierpnia.

W dniu 15-go czerwca odbyło się kolejne spotkanie skierniewickiej Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR. Uczestniczyło w niej pięć osób. Ze względu na nieobecność naszej liderki, Ewy, spotkanie poprowadziła Agata. Jak zawsze rozpoczęliśmy od modlitwy, wzywając opieki Bożej i Maryi, prosząc o owocny przebieg naszego spotkania.

Główną częścią programu stało się rozważanie wybranego przez Agnieszkę fragmentu książki Tomasza a Kempis O naśladowaniu Chrystusa – rozdział O pokorze powierzenia się, pochodzący z części II – Zachęty do życia wewnętrznego. Fragment był króciutki, ale bardzo wymowny.

Dzieląc się swoimi przemyśleniami mówiliśmy o tym, jak trudno jest zawierzyć Bogu, oddać się Mu jak dziecko. Z drugiej strony była też mowa o łaskach, jakie otrzymali ci, którzy całkowicie powierzyli się Bożej opiece. Przy okazji rozważaliśmy tez problem pychy, która tak często nie pozwala pokornie przyjąć woli Boga, powoduje, że ciągle chcemy chodzić własnymi ścieżkami, pragniemy, żeby to nasza wola się wypełniała. Poruszyliśmy też temat skromności – cechy, której się w dzisiejszych czasach nie ceni.

Zastanawialiśmy się również  nad tym, co znaczy dla każdego z nas zwrot „najmniejszy ze wszystkich”. Jak wyraziła to jedna z uczestniczek, to może być takie poczucie w sercu, wypływające z Łaski Bożej – widzenie  siebie w prawdzie.

Spotkanie zakończyło się modlitwą o odrodzenie małżeństwa i zawierzeniem nas wszystkich Bogu, Maryi i opiece Św. Michała Archanioła.

Kolejne spotkanie odbędzie się 20-go lipca

W tym roku spotkaliśmy się   na dwudniowych  rekolekcjach w Miasteczku Krwi Chrystusa w grupie dziesięciu osób: Agata, Asia, Sylwia, Kamila, Agnieszka, Marcin, Dorota, Sabina, Ewa, Łukasz.

Rozpoczęliśmy w piątek Koronką do Miłosierdzia Bożego,  potem odbyło się nasze wspólnotowe spotkanie. Jako temat do rozważań posłużył nam tekst  zawierzenia  SYCHARU Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski, w który dokładnie się zagłębiliśmy by wydobyć najważniejsze treści. W spotkaniu uczestniczyli także Barbara i Tadeusz, którzy dowiedzieli się o naszych rekolekcjach z ogłoszeń w jednej z rawskich parafii. Wieczorem włączyliśmy się  w nabożeństwo ku czci Krwi Chrystusa „Dróżki”;  piątkowy program zakończył się   Eucharystią i indywidualnym błogosławieństwem Relikwiarzem Korony Cierniowej.

Sobota była pracowitym dniem. Rozpoczęliśmy jutrznią;  zgodnie z planem dołączył do nas rano ksiądz Grzegorz, by poprowadzić konferencję : „RAFAŁ. WYCHODZĘ NAPRZECIW TWOIM POTRZEBOM” (Tb 12,1.5-15.20; Mk12,38-44). Potem był czas  na indywidualną modlitwę, spotkania w grupach, świadectwa.  Szukaliśmy odpowiedzi na  pytania (proponuję, by jeszcze przy nich pozostać przez jakiś czas):

 • co konkretnie możesz zrobić, aby umożliwić Bogu wpływ na twoje życie,
 • jak czujesz się z myślą, że Boga interesuje całe twoje życie, a nie tylko twoje problemy,
 • czy jest coś, co obawiasz się że stracisz (albo nie otrzymasz), jeśli zdecydujesz się powierzyć siebie i całe swoje życie Bogu

To,  co było dla nas ważne – wybrzmiało podczas składania świadectw – że cieszymy się możliwością spędzenia czasu ze wspólnotą, bez pośpiechu, w radości i  pokoju serca. Rozważając akt zawierzenia, cieszyliśmy się z  opieki Maryi nad nami i naszymi rodzinami, a także osobami, które zawodowo zajmują się małżeństwami. Zwróciliśmy uwagę na to, że jesteśmy wyjątkowo zaopiekowani: naszym patronem bowiem (w modlitwie zawierzenia) jest Archanioł Michał, a Rafał (to z tematu konferencji) wychodzi naprzeciw naszym potrzebom. To daje poczucie bezpieczeństwa.  Droga z Bogiem,  to droga w nieznane, Bóg oczekuje od nas by Mu zaufać, powierzyć Mu całe swoje  życie. Wówczas patrzymy  szerzej: możemy wyjść poza nasze „kryzysowe” małżeństwo i dostrzec inne, równie ważne obszary  naszego życia. Jeżeli powierzamy życie Bogu, otrzymujemy wolność, czyli nic nie tracimy, lecz zyskujemy.

Po południu uczestniczyliśmy jeszcze  w Nabożeństwie ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w intencji kapłanów i w Eucharystii

A wieczorem –  ostatni akord:  panowie rozpalili ognisko, przy którym piekliśmy kiełbaski i wyjadaliśmy obfite „resztki” z naszego bardzo obfitego rekolekcyjnego menu. Może nie wypada się przyznać, ale faktem jest, że  podczas wspólnych posiłków stół był wyjątkowo bogato zastawiony,  każdy z nas  bowiem coś smacznego  przygotował na te dni.

Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim za  wspólną modlitwę i wspólnie spędzony czas: przede wszystkim księdzu Grzegorzowi, który mimo wielu obowiązków duszpasterskich znalazł czas, by przygotować konferencję i podzielić się z nami Bożym słowem, dziękujemy księdzu także  za posługę przy sakramencie spowiedzi; wielu z nas z tego sakramentu skorzystało.

Dziękuję Agacie za zorganizowanie pobytu  w Miasteczku Krwi Chrystusa, Agnieszce – „szefowej kuchni”,  za bardzo sprawne rozdzielenie zakupów i  kulinarnych zadań, dzięki czemu jedzenia i picia nam nie brakowało,   Marcinowi i Łukaszowi za przygotowanie ogniska,    Kamili za truskawki z własnej plantacji,  Łukaszowi za podjęcie funkcji fotoreportera, Sabinie za poprowadzenie jutrzni, Sylwii, Dorocie, Asi,  za zadbanie o porządek w kuchni i przygotowanie posiłków. I wszystkim za zaangażowanie, dzięki czemu mogliśmy przeżyć razem dobry czas.

W spotkaniu uczestniczyli: Ks. Grzegorz, Grażyna, Bronia, Grażyna, Ania, Alicja, Dorota, Sabina, Asia, Sylwia, Ewa. Ponieważ  spotkanie odbyło się tuż po ogólnopolskich rekolekcjach, w których uczestniczyło pięć osób z naszego ogniska, dzieliliśmy się swoimi przeżyciami z wyjazdu do Konstancina.  W nawiązaniu do tematu rekolekcji  ( „Nad potokiem Jabbok. Między śmiercią a życiem”)  w oparciu o fragment z Pisma Św. (Rdz 32,23-32), przedstawiającego  walkę Jakuba z aniołem nad potokiem Jabbok,  zastanawialiśmy się jak przebiega  nasza walka w  małżeństwie, w codzienności życia. Były  głosy  o zmęczeniu i poczuciu bezradności w zmaganiu się z sytuacją w małżeństwie, pytania: co dalej?  Ale też  i takie,  że mimo trudności nie rezygnuję, zmagam się z przeciwnościami,  że często trzeba odstąpić od swoich pomysłów, poddać się Bożemu prowadzeniu.  Bardzo  jest też ważne,  aby   walcząc o małżeństwo,  nie zapominać o tym,  że trzeba również walczyć  o siebie.

Cieszyliśmy się  też obecnością  księdza Grzegorza, który w tych dniach obchodzi  25-lecie święceń kapłańskich. Dziękując za opiekę duchową, życzyliśmy księdzu Bożego błogosławieństwa na dalsze lata   posługi kapłańskiej.

Następne spotkanie odbędzie się 15-go czerwca.

 

Po pracowitym weekendzie w parafii Niepokalanego Serca NMP   spotkaliśmy się tradycyjnie, w trzeci poniedziałek miesiąca: Kamila, Asia, Ewa, Agnieszka, Sylwia, Dorota, Łukasz, Marcin, dołączyły dwie nowe osoby: Alicja i Justyna.

Pierwsza część spotkania przebiegła dosyć nietypowo –  odwiedziła nas reporterka z Radia Łódź, zadając pytania dotyczące naszej wspólnoty i m.in. naszego przedsięwzięcia („Dzień dla Małżeństw”). Tak więc,  odpowiadając na pytania dotyczące tego wydarzenia, jeszcze raz  przedstawialiśmy  charyzmat naszej wspólnoty i dawaliśmy świadectwo trwania w wierności współmałżonkowi i  przysiędze małżeńskiej; była to więc pewna forma   dzielenia się.  Audycja będzie emitowana w Radio Łódź (99,2 Mhz) w najbliższą niedzielę w godz. 7:00 – 8:00.

Dalej już było „normalnie”. Temat  spotkania to: „Praca nad uczuciami”.  Zastanawialiśmy się nad sposobem przeżywania uczuć i radzenia sobie z  nimi w konkretnych sytuacjach: tych dobrych i tych nieprzyjemnych. Podawaliśmy  przykłady zdarzeń  z naszego życia, opisując uczucia im towarzyszące oraz podejmowane decyzje. I co się okazało: na  niektóre sytuacje,  te które w momencie zdarzenia przeżywaliśmy jako bolesne, teraz, z perspektywy czasu możemy patrzeć z „przymrużeniem oka”. Potrafimy się z nich śmiać i…… razem z opowiadającymi śmieliśmy się.   Okazało się także, że wielu nam trudność sprawia rozeznanie i nazwanie uczuć. Zauważyliśmy też – i to było optymistyczne – że dzięki pracy nad sobą potrafimy podejmować dobre decyzje i działanie niezależnie od przeżywanych uczuć.

Zapraszam na kolejne spotkanie 18-go maja, czyli tuż po ogólnopolskich rekolekcjach w Konstancinie. Będzie o czym opowiadać.

 

 

Dzięki zaproszeniu księdza proboszcza z Parafii Niepokalanego Serca NMP, mieliśmy okazję zorganizować już  po raz drugi „Dzień dla Małżeństw”,  prezentując naszą wspólnotę w tamtejszej parafii.  Składaliśmy świadectwa podczas każdej Mszy Św., a wsparły nas przy tym Małgosia i Dorota z  warszawskiego  ogniska,  natomiast z naszego ogniska  świadectwa składali: Marcin i Ewa, czyli…ja.  Przeznaczyliśmy też czas na    indywidualne  rozmowy z  osobami, które się do nas zgłaszały. Sporym zainteresowaniem cieszyły się oferowane przez nas publikacje SYCHARU.

Nie chodziło oczywiście tylko o zaprezentowanie wspólnoty; przede wszystkim chcieliśmy zaświadczyć,  że charyzmat SYCHARU:  „każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania”  jest żywy i sprawdza się w życiu tych małżonków, którzy otworzą się na łaski płynące z sakramentu  małżeństwa, uwierzą i przyjmą prawdę,  że w ich związku obecny jest Jezus Chrystus,   i poddadzą się  Jego prowadzeniu. Że można i trzeba walczyć o małżeństwo.

Cały ten dzień był dla nas  jednocześnie jednym, ciepłym wspólnotowym spotkaniem; w dodatku poprzez obecność Małgosi i Doroty mieliśmy okazję zintegrować się  z warszawskim ogniskiem. Dzięki serdeczności i gościnności księdza proboszcza, który udostępnił nam salkę i „kuchnię” mogliśmy cieszyć się sobą,  a także  – co za przyziemność przeze mnie przemawia –  wspaniałymi krokietami   przygotowanymi przez Sylwię i Agnieszkę, nie mówiąc o „królewskim” serniku.

Serdecznie dziękujemy Księdzu proboszczowi z Parafii Niepokalanego Serca NMP –  przede wszystkim  za jego prawdziwą, widoczną  troskę o małżeństwa, za zrozumienie potrzeby głoszenia prawdy o nierozerwalności małżeństwa,    dziękujemy za   zaproszenie i zaopiekowanie się  nami w parafii.   Serdecznie dziękuję naszym gościom –  Małgosi i Dorocie za  pomoc i wsparcie no i oczywiście   wszystkim „sycharkom” ze skierniewickiego ogniska: Agnieszce, Asi, Dorocie,  Sylwii, Łukaszowi  i Marcinowi za  włączenie się w organizację Dnia dla Małżeństw.  Był to pracowity i radosny  dzień – na chwałę Pana.

Krótka informację o naszej inicjatywie można znaleźć w „Gościu Łowickim”  Kliknij tutaj, aby przeczytać artykuł.

W spotkaniu uczestniczyli: ks. Grzegorz, Grażyna, Sylwia, Marcin, Kamila, Ewa, Bronia, Dorota, Agnieszka, Agata; powitaliśmy małżeństwo, które  dołączyło do naszej grupy: Kasię i Marka. Cieszyliśmy się obecnością ks. Grzegorza, niedawnego solenizanta; były więc życzenia imieninowe, a także rozmowy przy herbacie, słodkościach i smacznych sałatkach (sałatki – to już specjalność niektórych sycharków).

Rozmawialiśmy m.in.  o charyzmacie naszej wspólnoty: „każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania. Każde   sakramentalne małżeństwo  (nawet po rozwodzie i gdy współmałżonek jest w drugim sakramentalnym związku), ma szansę odrodzić się,  gdyż każdy sakramentalny małżonek ma szansę otworzyć się na łaskę nawrócenia i wypełnienia przysięgi małżeńskiej „.

 Mówiliśmy o trudnościach w dawaniu świadectwa naszej wierności, często bowiem spotykamy się z różnymi nieprzychylnymi reakcjami ze strony znajomych, w pracy,  a nawet ze strony najbliższych członków rodziny. Tym bardziej zdajemy sobie sprawę  z tego, jak bardzo   nasza postawa, będąca świadectwem nierozerwalności sakramentu małżeństwa,  potrzebna jest  w naszym środowisku.  Dzieliliśmy się tym, jak przynależność do SYCHARU umacnia nas i pozwala wytrwać w trudnościach, daje też radość  z przebywania we wspólnocie.

 Omawialiśmy też najbliższe plany:                                                                                                                                                                                                            –  uczestnictwo w jubileuszowym X Sympozjum „Dar Życia”, które odbędzie się 11 kwietnia w kinoteatrze Polonez. Program zapowiada się bardzo  ciekawie.  Tradycyjnie, jak co roku, będzie wystawione stoisko SYCHARU,                                                                                                                                  -w Parafii p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny będziemy organizować Dzięń dla Małżeństw w dn. 18-19 kwietnia.                        Proszę rezerwujcie czas na te dni.

Zapraszam na kolejne spotkanie naszego ogniska, które odbędzie się   20 kwietnia.

W spotkaniu uczestniczyło 7 osób, w tym jedna nowa osoba, która przyjechała ze Zdun; obecny był  także nasz opiekun duchowy – ksiądz Grzegorz. W zastępstwie naszej liderki spotkanie  poprowadziła  Sylwia.

Po modlitwie na początek zostały przypomniane zasady spotkań i dzielenia się, a ze względu na obecność nowej osoby każdy uczestnik przedstawił w kilku słowach swoją sytuację rodzinną.
Potem   przeszliśmy do głównego   tematu spotkania. Odczytany    został wybrany przez Agnieszkę fragment     książki Tomasza a Kempisa   „O naśladowaniu Chrystusa” ( rozdział 42) „O tym, że człowiek nie powinien rozpaczać, gdy zdarzy mu się, że upadnie”. Każdy z zebranych podzielił się z pozostałymi swoimi przemyśleniami na temat usłyszanych treści. W wypowiedziach przewijało się głównie przyznanie do tego, jak trudno jest o cierpliwość i pokorę w problematycznych sytuacjach, a także o zaufanie, spokój i zawierzenie  Bogu. Pojawiły się także świadectwa Bożego prowadzenia i uzdrawiania z lęków oraz z przykrych emocji. Zwracano także uwagę na to, że często nasze problemy małżeńskie są tak naprawdę małe w porównaniu z cierpieniami innych. Pojawiły się dylematy dotyczące naszych postaw wobec małżonków – czy zawsze pokora i cichość są dobre w sytuacji, gdy jesteśmy krzywdzeni.
Spotkanie przebiegało w życzliwej atmosferze, mimo trudnego tematu dominowało optymistyczne nastawienie wypowiadających się.

Następne spotkanie odbędzie się  16-go marca. Serdecznie zapraszam

W styczniu zakończyliśmy cykl warsztatów z umiejętności stawiania granic,  prowadzonych  przez  psychologa – Panią Agnieszkę Niewiadomską.

Łącznie od listopada odbyło się pięć spotkań, podczas których omawialiśmy następujące zagadnienia: moje prawa, asertywna odmowa,  przyjmowanie krytyki, przyjmowanie komplementów ( „gorące krzesło”‚), źródła siły, moje osiągnięcia.  Bardzo ważną częścią spotkań były ćwiczenia praktyczne; ponadto uczestnicy  otrzymywali „zadania domowe”,  motywujące do tego, aby wykorzystać nabyte umiejętności  i wprowadzać  je w konkretne sytuacje życiowe.  Doceniamy profesjonalizm i zaangażowanie Pani Agnieszki, która potrafiła wprowadzić  atmosferę sprzyjającą otwartości, wzajemnej życzliwości i  integracji w grupie. 

Na pierwsze spotkanie w nowym roku,  oprócz skierniewickich sycharków,  przyjechała spora grupa   osób spoza Skierniewic –  z Rawy Mazowieckiej, Sochaczewa, Kutna, Koluszek i Żyrardowa. Ogółem było nas 16 osób:  Sylwia, Dorota, Agata,  Marta, Bronia, Grażyna, Ania, Sabina, Łukasz, Marcin, Paweł, Marta, Dorota, Asia, Agnieszka, Ewa.                                                                                                                             

  Rozważaliśmy    fragment Pisma Św. zamieszczony w broszurze Sycharu: „Rozmowa Pana Jezusa z Samarytanką” (J 4, 5-18). Pan Jezus przemówił przez przeczytany fragment do każdego z nas   inaczej. Podkreślaliśmy, jak ważna jest relacja z Jezusem, który daje nam wodę żywą:  sprawia, że  patrzymy na naszą sytuację z nadzieją i wiarą w to, że  Bóg nieprzerwanie  działa w naszych małżeństwach i  ma   dla nas najlepsze rozwiązanie. Ważne, abyśmy dobrze wykorzystali  dany nam czas.

Zapraszam na nastepne spotkanie, które odbędzie się 16-go lutego.

 

 W spotkaniu uczestniczyli: ks. Grzegorz, Sylwia, Agnieszka, Ewa, Sabina, Ewa, Bronia, Marta, Asia, Dorota, Paweł, Marcin, Łukasz.

Spotkanie przebiegało w świątecznej atmosferze. Oczywiście najważniejszym momentem było dzielenie się opłatkiem i wzajemne życzenia, były też  drobne prezencikidla każdego,  a przy tym dużo serdeczności i radości ze spotkania. To dla ducha, a dla ciała – wigilijne potrawy: karp, paszteciki, pierniczki i wiele innych; każdy z nas zadał sobie trud, aby przygotować jakiś przysmak na nasz świąteczny stół.  

Cieszyliśmy się też obecnością ks. Grzegorza, który mimo duszpasterskich obowiązków, zadał sobie trud, by uczestniczyć w naszym spotkaniu i na zakończenie  udzielić  nam  Bożego błogosławieństwa.

Następne spotkanie już w przyszłym roku:  zapraszam 19-go stycznia.

W spotkaniu uczestniczyli:  ks. Grzegorz, Sabina, Sylwia, Ewa, Bronia, Grażyna, Paweł, Marta, Marcin, Dorota, Asia, Łukasz, Ewa.

Na podstawie książki Rolanda Kachlera pt. „Pokonaj kryzys” prześledziliśmy  historię Eliasza, proroka przeżywajacego kryzys: jego ucieczkę  przed królową Izebel, przejście przez pustynię, pobyt w grocie, spotkanie z Bogiem na górze Horeb i  wyruszenie do Damaszku. Spojrzeliśmy jednocześnie na nasze przeżycia, na jakim etapie się znajdujemy, jak pokonujemy kryzys w naszym życiu.

Warto spojrzeć na kryzys optymistycznie,  jako zdarzenie dające   szansę na rozwój. Kiedy bowiem stare sposoby postępowania nie dają rezultatów, jesteśmy zmuszeni do rozwijania nowych umiejętności, uczenia się nowych zachowań, do rozwoju osobowego. Mamy szansę stać sie sobą, zamiast grać narzucone i utrwalone role.

Dzięki kryzysowi możemy także  w nowy sposób doświadczyć istnienia Boga, spotkać  Go w łagodnym powiewie wiatru.

Zapraszam na kolejne spotkanie – już opłatkowe –  15-grudnia.

 

 

Podczas   ogniskowych  spotkań naszej wspólnoty szukamy   dróg  uzdrowienia małżeńskich relacji.   Wiemy już, że  taką drogą jest   praca nad sobą, że  przemieniać  należy przede wszystkim  siebie, nie współmałżonka.  Jak tę wiedzę wprowadzić w życie?  Tu już  potrzebne są  konkretne umiejętności. Budowanie relacji jest bowiem  rzemiosłem, którego trzeba się uczyć.    Dlatego też rozpoczęliśmy kolejne warsztaty, tym razem  rozwijające umiejętność stawiania granic. Warsztaty prowadzi psycholog,  Agnieszka Niewiadomska.  Na pierwszym spotkaniu,                   10 listopada, w  grupie sześciu osób uczyliśmy się  asertywności,  m.in.  jak mówić „nie”,  rozpoznawaliśmy postawy: uległą, agresywną, asertywną.     W całym cyklu warsztatów przewidzianych  jest jeszcze sześć spotkań, odbywających się co dwa tygodnie.  Tak więc kolejne spotkanie odbędzie się 24-go listopada o godzinie 18:30  w lokalu przy ul. Rybickiego 6.

Uwaga!                                                                                                                                    Można jeszcze  zgłaszać się na warsztaty drogą mailową  w ostatecznym terminie do 21-go listopada. Po tym terminie zamykamy grupę.  Serdecznie zapraszamy

adres mailowy: ogniskoskierniewice@gmail.com

 

Najpierw uczestniczyliśmy we  Mszy Św., a potem  przeszliśmy do sali na spotkanie. W dzisiejszym spotkaniu uczestniczyli: Dorota, Ewa, Paweł, Marta, Asia, Dorota, Sylwia, Sabina, Agnieszka, Sylwia i Łukasz. Dzięki Łukaszowi, który pełnił rolę „operatora filmowego” (dziękujemy Ci Łukaszu!) obejrzeliśmy fragment filmu pt. „Cudowna Miłość”,  opowiadający o trudnej,   cudownej  miłości proroka  Ozeasza do swojej niewiernej  żony – Gomer. Podczas dzielenia się  niektórzy z nas   bardzo odnajdywali się w  przedstawionej historii,  po ludzku na pewno  bardzo trudnej.  Bóg,  modlitwa  dają jednak siłę,  by wytrwać. 

Na koniec było trochę śmiechu: opowiedziałam o naszej przygodzie podczas  wycieczki rowerowej z Agnieszką.

Zapraszam na kolejne spotkanie 17-go listopada

 

Podczas  spotkania świętowaliśmy drugą rocznicę powstania naszego skierniewickiego ogniska.  Zebrała się spora grupa  ze Skierniewic, Sochaczewa, Koluszek, Rawy Mazowieckiej i z Żyrardowa:  Agata, Agnieszka, Ewa, Marcin, Łukasz, Asia, Dorota, Grażyna, Bronia, Sylwia, Sabina, Ewa, Dorota.  Obecny był także ksiądz Grzegorz.  Spotkanie poprzedziła  Msza  Św., podczas której modliliśmy się w intencji naszej wspólnoty.

Czas spotkania szybko minął: dzieliliśmy się wrażeniami ze spotkania z Mirką i Jarkiem, którzy gościli u nas  w niedzielę z okazji Dnia dla Małżeństw, szukaliśmy tego, co dobre  u naszych współmałżonków, a także  ustalaliśmy plan  działania na najbliższy czas.   Ksiądz Grzegorz natomiast , jak zwykle, „nakarmił” nas  duchowo, zachęcając do obejrzenia filmu  „Mary’s Land”  oraz opowiadając o niektórych  szczegółach z życia ks. Franciszka Blachnickiego.

Zapraszam na kolejne spotkanie, które  odbędzie się 20-go października.

Ostatnia niedziela upłynęła w naszej parafii pod znakiem Sakramentu Małżeństwa. Przyjęli od nas zaproszenie Mirka i Jarek – małżeństwo z Trójmiasta, którzy po kilku latach „ucieczki” od siebie, po rozwodzie, znowu są razem, odbudowują swoje małżeństwo, dając jednocześnie świadectwo nawrócenia. Podczas Mszy Św. można było wysłuchać ich świadectwa  i przekonać się, że charyzmat SYCHARU:  „każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania”  jest żywy i sprawdza się w życiu tych małżonków, którzy otworzą się na łaski płynące z sakramentu  małżeństwa, uwierzą i przyjmą prawdę,  że w ich związku obecny jest Jezus Chrystus,   i poddzadzą się   Jego prowadzeniu.

Po każdej Mszy Św.   Mirka i Jarkek oraz członkowie  naszej skierniewickiej wspólnoty dyżurowali na stoiski SYCHARU usytuowanym  na przykościelnym placu; można było z nimi  porozmawiać oraz zaopatrzeć się w  publikacje SYCHARU.  Dodatkowo po południu odbyło się  otwarte spotkanie, w którym uczestniczyły również osoby spoza wspólnoty, zaiteresowane naszą działalnością  oraz świadectwem Mirki i Jarka.

Tu można wysłuchać  świadectwa złożonego w  niedzielę podczas Mszy Św. w naszej parafii:  świadectwo Mirki i Jarka

Serdecznie dziękuję naszym gościom –  Mirce i Jarkowi, a także Księdzu Grzegorzowi oraz „sycharkom” ze skierniewickiego ogniska: Agnieszce, Asi, Dorocie  i Sylwi, które czynnie włączyły się w organizację Dnia dla Małżeństw.  Był to pracowity dzień; w taki oto sposób  zaakcentowaliśmy i świętowaliśmy drugą rocznicę powstania naszego ogniska.  Czekamy na owoce.

W spotkaniu uczestniczyli: Bronia, Grażyna, Dorota, Ania, Iwona, Marcin, Sylwia, Agnieszka, Ewa oraz nasz opiekun duchowy – ks. Grzegorz. Zastanawialiśmy się,  jak znależć „klucz” do serca naszych współmałżonków.  Inspiracją do rozważań było opowiadanie Mirosława Żuławskiego pt. „Miłość”.  

Nasza sytuacja nie jest łatwa, możemy jednak dziękować za nią Panu Bogu, ponieważ  jest dla nas  szansą na   przemianę samych siebie, a co za tym idzie –  szansą na nauczenie  się mądrej miłości.  Miłość jest kreatywna, a więc drogi dotarcia do męża/żony mogą być bardzo różne. Warto ich szukać. Trzeba się liczyć  przy tym na odrzucenie, upokorzenie, niezrozumienie i mimo to podejmować ryzyko. Miłości uczymy się przez całe życie; najlepszym nauczycielem jest  Jezus Chrystus.

Już dziś zapraszam na kolejne spotkanie, które  odędzie się 15-go września.

W spotkaniu uczestniczyli:  Sylwia, Ewa, Ania, Marcin, Asia,  Sylwia, Ewa.  Temat spotkania – to bezwarunkowa miłość.  Punktem wyjścia do do naszych rozważań były m.in.  myśli bł. Matki Teresy z Kalkuty:

„Ludzie są często nierozumni, nielogiczni i samolubni. Kochaj ich mimo wszystko!                                                                                                                                     Twoja dobroć zostanie zapomniana już jutro.  Bądź dobry mimo wszystko!           Dając światu najlepsze, co posiadasz, otrzymujesz ciosy. Dawaj światu najlepsze, co posiadasz, mimo wszystko!”

 

Temat okazał się bardzo pojemny: rozmawialiśmy bowiem o tym,  że bezwarunkowej miłości możemy się  uczyć od naszych kilkuletnich dzieci,           o  naszych błędnych wyobrażeniach o miłości, o egoistycznych oczekiwaniach, a  w końcu, przechodząc  drogą zaskakujacych  skojarzeń…… o łowieniu ryb.

Na kolejne spotkanie zapraszam 18-tego sierpnia.

 

 

To było piękne pogodne piątkowe  popołudnie  w Miasteczku Krwi Chrystusa. Przyjechałyśmy do Rawy Mazowieckiej w grupie  dziewięciu „sycharków”: Agata, Agnieszka, Asia, trzy Doroty, Mariola, Ewa i  Sylwia, by wspólnie z księdzem Grzegorzem przeżyć czas na modlitwie.

Najpierw był czas wyciszenia w kaplicy: koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja Najświętszego Sakramentu. Głębiej w  modlitwę wprowadził nas ksiądz Grzegorz  podczas konferencji,    w której podkreślił, jak ważną rolę odgrywają  poszczególne  elementy Mszy Św. jako modlitwy –  spotkania i dialogu z Panem Bogiem. A potem, na podstawie opisu spotkania Jezusa z Maria i Martą (Łk. 10, 38,-42)  rozważaliśmy: po pierwsze, kim jestem –  bardziej Martą, czy Marią, na ile  ważna jest w moim życiu praca, na ile modlitwa; po drugie: czy potrafię być „tu i teraz”, bez rozpamiętywania przeszłości i bez zamartwiania się o przyszłość.

Znalazł się też czas na  wspólny  posiłek,  z księdzem Grzegorzem. Każdy z nas przywiózł coś smacznego. Dorota z zaczarownego koszyka bez dna wyjmowła kolejne wiktuały;  kanpki – ile ich było? – zgubiłam się w liczeniu.

I kolejny krok w modlitwę: uczestnictwo w nabożeństwie ku czci Krwi Chrystusa „Dróżki”,  a na koniec najważniejsza część rekolekcji: Eucharystia i indywidualne błogosławieństwo Relikwiarzem Korony Cierniowej.

Przed wyjazdem jeszcze krótkie pożegnalne spotkanie z księdzem Grzegorzem – podsumowanie,  ostatnie chwile rozmowy, żartów,   trwania „tu i teraz”, we wspólnocie. Dziękowaliśmy Panu Bogu za ten modlitewny czas, no i za naszego duchowego opiekuna – księdza Grzegorza, a księdzu Grzegorzowi  –  za ojcowską troskę i duchowe  przeprowadzenie nas przez te rekolekcje. Z Panem Bogiem.

Odbyło się kolejne spotkanie, w którym uczestniczyli: duchowy opiekun naszego ogniska –  ks. Grzegorz, Sylwia,  Mariola, Sylwia, Marcin, Krzysztof, Asia, Dorota, Ewa.  Temat spotkania to: pięć języków miłości. Każdy z nas ma swój język miłości, czyli sposób, w jaki wyraża miłość. Może to być: 1.afirmacja, 2.czas poświęcony osobie, 3. prezenty i pamięć, 4. uczynki miłości i pomoc, 5.dotyk. Zastanawialiśmy się, jaki język praktykowaliśmy w naszym małżeństwie w przeszłości i jaki praktykujemy obecnie, czego zaniechaliśmy, co możemy zmienić w naszych relacjach małżeńskich i  na ile jest to możliwe.

1-go czerwca uczestniczyliśmy w liczbie sześciu osób w Marszu dla Życia i Rodziny. Była to m.in.  kolejna okazja do integracji naszej grupy.

Następne spotkanie odbędzie się 21-go lipca.

Odbyła się druga część warsztatów z komunikacji. Na podstawie  przykładów i w rozgrywanych scenkach uczyliśmy się prawidłowego formuowania  prostego komunikatu typu „ja” , za pomocą którego  wyrażaliśmy własne  emocje przeżywane w konkretnej sytuacji – bez oceniania i oskarżania rozmówcy.  Nie było łatwo, jednak mogliśmy przekonać się, że taki sposób wypowiedzi sprzyja  wzajemnemu zrozumieniu i często prowadzi do wyeliminowania problemu.

W spotkaniu uczestniczyli: Dorota, Asia, Ewa, Mariola, Sylwia, Ewa. Dzieliliśmy się refleksjami z ogólnopolskich rekolekcji w Konstancinie.  W nawiązaniu do konferencji Mieczysława Guzewicza rozważaliśmy,  w jaki sposób udaje się nam realizować w naszych małżeństwach przedstawione na rekolekcjach treści; rozmawialiśmy więc między innymi o potrzebie wspólnej modlitwy małżonków, o przyjmowaniu krzyża i podążaniu śladami Chrystusa, o trudzie podejmowania decyzji, o cierpliwości.   

Następne spotkanie odbędzie się tradycyjnie w trzeci poniedziałek miesiąca, tj. 16-go czerwca.

Odbyła się pierwsza część naszych ogniskowych warsztatów, prowadzonych przez psychologa – Panią Agnieszkę Niewiadomską. Na warsztaty zgłosiły się także osoby spoza naszej wspólnoty. Tak więc  w grupie jedenastu osób uczyliśmy się przede wszystkim rozpoznawać i nazywać  własne emocje, przeżywane w   różnych sytuacjach życiowych,  a także podejmowaliśmy próby rozpoznawania tego, co kryje się za przeżywanymi emocjami. To na początek; w drugim etapie będziemy ćwiczyć umiejętność wyrażania komunikatów.

Druga część warsztatów odbędzie się 26-go maja.

W spotkaniu  uczestniczyli: ks. Grzegorz,  Mariola,  Dorota, Sylwia,  Ewa, Agnieszka,  Ewa. W przedświątecznym nastroju, przy herbacie i słodkościach   dzieliliśmy się refleksjami z uczestnictwa w IX Sympozjum „Dar Życia”,  a także kontynuowaliśmy rozmowy o miłości samego siebie. 

Modliliśmy się,   aby nadchodzące Święta Wielkanocne były  dla nas i dla  naszych najbliższych czasem szczególnym –  doświadczenia mocy Bożej i Jego nieskończonej Miłości .

Następne spotkanie odbędzie się 19-go maja.

W spotkaniu  uczestniczyli: ks. Grzegorz, Agata, Mariola, Krzysztof, Agnieszka, Dorota, Agnieszka,  Ewa. W nawiązaniu do tematu spotkania: „miłość do samego siebie” dzieliliśmy się świadectwami:  trudu szukania właściwych dróg, zmagania się ze słabościami i wątpliwościami,    wpływu historii naszego życia na  postawę miłości.

Uwaga: następne spotkanie  odbędzie sie wyjątkowo w drugi poniedziałek miesiąca, tj. 14-go kwietnia.

Po  Mszy Św. spotkaliśmy się po raz kolejny w naszej sycharowej grupie:  Agata, Mariola, Ewa, Sylwia, Agnieszka, Sylwia, Ewa, Jola, Krzysztof. Mogliśmy też już cieszyć się  obecnością ks. Grzegorza  – duchowego opiekuna naszej wspólnoty, który w czasie  styczniowego spotkania wspierał nas duchowo na odległość poprzez modlitwę przed obrazem Matki Bożej w Guadalupe.  A dziś dzielił się z nami swoimi przeżyciami z odbytej pielgrzymki do Meksyku, włączając się w temat naszego spotkania, dotyczący świadomego życia.

Rozmawialiśmy o tym,  jak ważna jest świadomość własnych uczuć, świadomość tego, co w nam „w duszy gra”, a także świadomość motywów  postępowania. Czy myślimy o sobie, o własnych potrzebach i marzeniach, co robimy dla siebie, jak lubimy spędzać wolny czas. Rozmowy przeciagnęły się poza „oficjalny” czas spotkania.

Nasze następne spotkanie odbędzie się 17-go marca.

 

 Spotkaliśmy się po raz pierwszy w tym roku –  20 stycznia. W spotkaniu uczestniczyli: Sylwia, Agnieszka, Asia, Dorota, Krzysztof, Mariola, Jola i Ewa.

Rozmawialiśmy o przemianie własnego życia, o nawracaniu się, o tym, że „bojowaniem jest żywot człowieka na ziemi (Hi 7,1).

Był też czas na przypomnienie, jakie podejmowaliśmy działania w 2013 roku.

Następne spotkanie odbędzie się 17-go lutego.

Grudniowe spotkanie naszego ogniska odbyło się w świątecznej, „domowej”  atmosferze, ponieważ  Ksiądz Grzegorz zaprosił nas do siebie na plebanię; było więc  szczególnie  przytulnie i miło. Przyszli:  Sylwia, Asia, Beata, Agnieszka z Maksiem, Dorota, Sylwia, Dorota, Piotr, Ewa.

Dzielenie się opłatkiem,  życzenia od serca, wzruszenie, a z drugiej strony śmiech podczas wspominania humorystycznych   sytuacji  z naszego życia,    także plany na nadchodzący czas wigilii –  taki był klimat naszego wspólnotowego  spotkania.

Kolejne spotkanie już w nowym roku, 20 stycznia.

W spotkaniu 18 listopada 2013 r. uczestniczyli: ks. Grzegorz, Agnieszka, Sylwia, Dorota, Sylwia, Asia, Ewa, Beata, Krzysztof. Zastanawialiśmy się, jak walczymy o nasze małżeństwa, jakie konkretnie decyzje i  działaniapodejmujemy, aby umocnić się    w  dochowaniu wierności małżeńskiej.

Ustaliliśmy, że następne spotkanie, które odbędzie się 16-go grudnia, będzie spotkaniem opłatkowym.

W dniu 21-go  października spotkaliśmy sie po raz kolejny: Asia,  Sylwia, Ewa, Sylwia, Piotr, Krzysztof, Witek.

Spotkanie odbyło się tuż po  ogólnopolskich sycharowskich rekolekcjach, w których uczestniczyliśmy: ja i Krzysztof. Na wstępie przekazaliśmy więc  grupie główne treści konferencji, a potem na ich podstawie,  nawiązując  do tematu rekolekcji: „wierzyć, czyli patrzeć na Jezusa i patrzeć, jak Jezus”, zastanawialiśmy się nad naszym spojrzeniem na małżeństwo i na współmałżonków, jak  realizujemy wiarę w odniesieniu do własnego małżeństwa, czy patrzymy na małżeństwo i na współmałżonka oczami Jezusa?

Minął rok pracy we wspólnocie. Aby uczcić tę rocznicę, modliliśmy się wspólnie na Mszy Św. w intencji naszych małżeństw, a potem   spotkaliśmy się przy kawie, herbacie i torcie z jedną świeczką. Były mniej  i bardziej poważne rozmowy: dzieliliśmy się między innymi przeżyciami z odbytych rekolekcji i wakacyjnych wyjazdów, mówiliśmy także o swoich planach i  marzeniach. Czas spotkania  minął bardzo szybko.

Dn. 16-go września odbyło się kolejne spotkanie ogniska w Skierniewicach, w którym uczestniczyli: ks. Grzegorz, Agata, Iwona, Bronia, Sylwia, Krzysztof, Piotr. Rozmawialiśmy o tym, co na przestrzeni ostatniego roku zmieniło się w naszych małżeństwach i w nas samych, jak teraz spostrzegamy naszą sytuację.

Kolejne spotkanie odbędzie sie dn.21 października.

W dniu 19 sierpnia spotkalismy sie po raz kolejny: Asia,  Dorota,Witek, Sylwia, Piotr, Krzysztof, Agnieszka i Ewa.

 Rozmawialiśmy o naszych reakcjach na porzucenie przez współmałżonka.   Osoby porzucone przechodzą różne etapy: szok i niedowierzanie, wyparcie, zmienne nastroje, zrozumienie i akceptacja, wybaczenie. Zastanawialiśmy się,  jakie przeżycia i uczucia  towarzyszą nam  dzisiaj w naszej sytuacji po odejściu   naszych mężów i żon,  jaki etap przeżywamy, a także co robić, aby „pozbierać się”  po rozstaniu? A ponieważ nasze kolejne spotkanie będzie  spotkaniem jubileuszowym, bo minie rok od powstania naszego ogniska, za miesiąc, 16-go września cofniemy się w czasie o rok, by zobaczyć co się w nas dokonało na przestrzeni tego okresu.

Dn. 15-go lipca spotkaliśmy się po raz kolejny. W spotkaniu uczestniczyli: Asia, Sylwia, Ewa, Krzysztof i Witek.

Punktem wyjścia do naszych rozważań była niedzielna ewangelia (przypowieść o miłosiernym Samarytaninie Łk 10, 25-37).  Zastanawialiśmy się, nawiązując do słów ewangelii, jak odnosimy się do naszego bliźniego – współmałżonka,  z kim się utożsamiamy w naszej  małżeńskiej sytuacji: czasem z pobitą, poranioną i porzuconą ofiarą, czasem z  miłosiernym Samarytaninem, czasem z obojętnym lewitą, albo  po trochu każdą z tych osób. Mówiliśmy też o trudzie trwania w wierności, umierania dla siebie, niesienia krzyża, naszych próbach zaufania Bogu do końca, bez pisania własnych scenariuszy na życie.

Krzysztof podzielił się swoimi przeżyciami z uczestnictwa w  spotkaniu z o. Johnem Bashoborą.

Następne spotkanie odbędzie się 19-go sierpnia.

W piątek, 31 maja, dzień po uroczystości Bożego Ciała,  przeżywaliśmy pierwsze rekolekcje naszej wspólnoty –  poprowadził je ks. Grzegorz . Był to czas  wspólnej   modlitwy,  uczestnictwa  we Mszy Św. i procesji. Dzieliliśmy się też  naszym osobistym wyznaniem wiary,  rozważając jednocześnie,  jakie  owoce wniósł rok wiary w nasze życie.  Romowy trwały do wieczora,  było przy tym  też coś dla ciała –  mieliśmy okazję posmakować przygotowanych przez nas specjalnie na ten dzień wypieków i sałatek .

I tak Bóg dopisał do ewangelii kolejne zdarzenie tworzące  historię naszego życia.

W dniu 20 maja  odbyło się kolejne spotkanie naszej grupy, w którym uczestniczyli: ks. Grzegorz, Sylwia,Agnieszka, Dorota, Asia, Sylwia, Ewa . Punktem wyjścia do naszych rozważań był materiał z konferencji ks. Marka Dziewieckiego z rekolekcji w Porszewicach, dotyczący różnych sposobów okazywania miłości – rozmawialiśmy o tym,  jak to wygląda w naszych małżeństwach. Zaczęliśmy nasze spotkanie od  rozmowy o miłości, natomiast skończyliśmy na uświadomieniu sobie naszych lęków.

  Następne spotkanie odbędzie się  17-go czerwca

W dniu 15 kwietnia  odbyło się kolejne spotkanie naszej grupy, w którym uczestniczyli: ks. Grzegorz, Asia, Krzysztof, Dorota, Agnieszka, Sylwia, Ewa, Piotr.   Wysłuchaliśmy konferencji prof. Mieczysława Guzewicza ”Szczególne przypadki trania w wierności małżeńskiej” oraz świadectwa Andrzeja z prelekcji na skierniewickim sympozjum  „‚Dar Życia” . Na podstawie wysłuchanego tekstu dzieliliśmy sie własnymi  „szczególnymi przypadkami” i  doświadczeniami trwania w wierności i miłości małżeńskiej.

Następne spotkanie odbędzie się  20-go maja.

06 kwietnia niektórzy z nas uczestniczyli w  skierniewickim VIII Sympozjum „Dar Życia”. Mieliśmy okazję wysłuchać wielu wspaniałych świadectw przekazanych przez zaproszonych gości, m.in świadectwa Andrzeja Szczepaniaka, który przedstawił charyzmat SYCHARU. Natomiast przy naszym stoisku  mogliśmy już bezpośrednio opowiedzieć o  wspólnocie zainteresowanym osobom .  A wszystko to dzięki ks. Grzegorzowi, który był jednym ze współorganizatorów sympozjum.  Bogu niech będą dzięki   za ten owocnie przeżyty  czas.

W dniu 18 marca  odbyło się kolejne spotkanie naszej grupy, w którym uczestniczyli: Bogumiła, Krzysztof, Dorota, Wioletta, Sebastaian, Sylwia, Agnieszka, Dorota, Dorota, Elżbieta, Adam, Piotr, Ewa.                        Wysłuchaliśmy konferencji Mieczysława Guzewicza „Sposoby radzenia sobie z kryzysem w małżeństwie” www.youtube.com/watch?v=5oOtmrXSRtE, a nastepnie dzieliliśmy się własnymi przemyśleniami .

Następne spotkanie odbędzie się  15-go kwietnia

W dn. 18 lutego odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Sycharowskiego, w którym uczestniczyli:   Agnieszka, Dorota, Sylwia, Ewa, Sylwia, Bogusia.

Dzieliłyśmy się przemyśleniami, które nasunęły się nam   po obejrzeniu  filmu „Próba Ogniowa; mówiłyśmy m.in. o sposobach   okazywania miłości naszym mężom i potrzebie powierzania Panu Bogu  naszych małżeństw.    

Następne spotkanie odbędzie się 18 marca.

W poniedziałek udało nam się zrealizować  pomysł wyemitowania filmu pt. „Próba Ogniowa”.  Wspólnie z gośćmi zaproszonymi do naszego małego kina, towarzyszyliśmy bohaterom w ich zmaganiach i emocjach przeżywanych  podczas ratowania małżeństwa. Ukazana w filmie historia pozostawiła ślad w naszych sercach, dostarczyła wzruszeń, skłoniła do zadumy…..

W dn. 21 stycznia odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Sycharowskiego, w którym uczestniczyli: ks. Grzegorz,  Agnieszka, Dorota, Sylwia, Ewa, Sylwia, Piotr.

Mówiliśmy o przemianie naszych serc, zmianie spojrzenia na nas samych i na naszych współmałżonków, dzieliliśmy się również  trudnościami w  aktualnie przeżywanych życiowych sytuacjach.  A punktem wyjścia do naszych świadectw była ……bardzo dziwna i piękna „Bajka o o królewnie Marysi, o czarnym łabędziu i o lodowej górze” Kornela Makuszyńskiego.

Ustaliliśmy, że w  dn. 11-go lutego (poniedziałek)  zorganizujemy projekcję filmu „Ognioodporni”, opowiadającego o odrodzeniu się miłości w małżeństwie przeżywającym kryzys.  Wstęp oczywiście wolny, warto więc, abyśmy zaprosili na  film   naszych krewnych, przyjaciół oraz  znajomych, traktując to jednocześnie jako okazję do rozpropagowania w naszym środowisku  charyzmatu SYCHARU i zaprezentowania Skieniewickiego Ogniska. 

Kolejne spotkanie naszego ogniska odbędzie się dn. 18 lutego

 

Nasze otatnie spotkanie, które odbyło się 17 grudnia,  przebiegało  w świątecznej atmosferze. Uczestniczyli: Sylwia, Asia, Dorota, Agnieszka, Ewa i Piotr z Zosią. Dzieliliśmy się opłatkiem, łącząc się duchowo z nieobecnymi, m.in. z Księdzem Grzegorzem, który nie mógł przyłączyć się  do nas ze wzgledu na odprawiane rekolekcje. Czas spędzony na rozmowie przy światecznych smakołykach minął bardzo szybko. Kolejne nasze spotkanie odbędzie się  już w Nowym Roku, 21 stycznia.

A na te nadchodzące Święta Bożego Narodzenia życzę wszystkim wewnętrznego pokoju i głębokiego zjednoczenia z Bogiem, który dla nas stał się Człowiekiem. Niech radość z narodzenia Pana przesłoni wszystkie przeżywane trudności.

W poniedziałek 19-go listopada modliliśmy się podczas Mszy Św.  za nasze małżeństwa,  a następnie   udaliśmy się na  spotkanie , w którym uczestniczyli: Agnieszka, Sylwia, Maria, Asia, Piotr, Adam, Robert, Sylwia, Jadwiga, Marta, Ewa i nasz opiekun duchowy – Ks. Grzegorz.  Była oczywiście modlitwa,  dzielenie się swoimi przeżyciami, otrzymaliśmy też dużo dobrego, Bożego słowa od Ks. Grzegorza. Kolejne spotkanie przypada na   17 grudnia;  ustaliliśmy, że będzie to spotkanie opłatkowe.

W spotkaniu wzięli udział: Ks. Grzegorz, Sylwia, Agnieszka, Sylwia, Marta, Jadwiga, Marzena, Ewa, Jola., Adam, Piotr, Robert. Tematem spotkania był sakrament małżeństwa. Ustaliliśmy, że spotkania naszego ogniska będą się odbywać w każdy trzeci poniedziałek miesiąca w siedzibie Civitas Christiana. Nastepne spotkanie – 19-go listopada o godz. 19-tej.

Wielka radość: w Skierniewicach  przy Parafii Św. Stanisława  powstało pierwsze w diecezji łowickiej Ognisko Wiernej Miłości Małżeńskiej!

Nasze inauguracyjne spotkanie odbyło się 23-go września.  Ale zanim doszło do spotkania włożyliśmy dużo pracy, żeby rozpropagować SYCHAR nie tylko w Skierniewicach, ale także w okolicach naszego miasta. Przez kilka wakacyjnych tygodni  były podawane informacje  o zamiarze zorganizowania ogniska  w naszej parafii, podaliśmy informację do wszystkich  doradców rodzinnych naszej diecezji,  wszystkich parafii w Skierniewicach i poza miastem,  ukazała się tez zapowiedź spotkania w „Gościu Niedzielnym”.

Natomiast tydzień przed wyznaczonym dniem pierwszego spotkania gościliśmy księdza  Pawła Dubowika, który podczas każdej Mszy Św.  w głoszonych  kazaniach przemawiał do naszych serc, pięknie mówiąc o istocie miłości małżeńskiej i oczywiście przedstawiając wspólnotę SYCHAR. No i nadszedł dzień najważniejszy, tj. 23 września. Przyjechały niezawodne Sycharki z Trójmiasta, Łodzi, Opola i Sochaczewa, zdążył też, mimo innych obowiązków,  przyjechać z Warszawy Andrzej.  A serca naszych parafian podbiła Mirka z Trójmiasta, dając podczas wszystkich Mszy Św. w naszej parafii wzruszające świadectwo swojej wiary w moc sakramentu małżeństwa. Świadectwo  Mirki spotkało się z żywą reakcją –  odpowiedzią na jej słowa były oklaski.  

Po wieczornej Mszy Św. odbyło się spotkanie przy ciastkach i kawie. Wysiłek włożony w promowanie SYCHARU dał rezultaty;  na  spotkanie przyszło około 50 osób zainteresowanych  wspólnotą, wśród których znaleźli się przyszli uczestnicy Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej, a także m.in. doradcy rodzinni z Sochaczewa, redaktorka „Gościa Niedzielnego”; towarzyszyli nam oczywiście księża: Ks. Paweł Dubowik,  Ks. Robert Awerjanow –  diecezjalny opiekun doradców rodzinnych,  proboszcz naszej parafii – Ks. Grzegorz Gołąb, oraz wikary – Ks. Dariusz Szeląg.

Andrzej i pozostali Sycharowicze wyczerpująco opowiedzieli o  charyzmacie wspólnoty i genezie jej powstania.  Następnie wszyscy uczestnicy krótko się przedstawili.  

W bieżącym numerze  „Gościa Niedzielnego”  w dodatku naszej diecezji  ukazał się artykuł  o naszym ognisku w, pt. „Recepta na pękniętą miłość” >>>.  Termin kolejnego spotkania wyznaczyliśmy na 15-go października na godz. 19:00 w siedzibie Civitas Christiana, ul. Reymonta 9 ( naprzeciwko Galerii Dekada). Przed spotkaniem o godz. 18:00 – Msza Św. w kościele Św. Stanisława.
Kronika