Ognisko Skierniewice – Parafia Św. Stanisława, ul. Św. Stanisława 1

Parafia
Ognisko funkcjonuje przy parafii św. Stanisława B.M. Duszpasterzem wspólnoty jest Ks. Grzegorz Gołąb. Zapraszamy na spotkania:
w trzeci poniedziałek miesiąca, o godz. 18:00 Msza, o godz. 19:00 spotkanie w siedzibie Civitas Christiana, ul Reymonta 9 (naprzeciwko Galerii Dekada) oraz w pierwszy czwartek miesiąca, o godz. 18:00 Msza, po Mszy modlitwa za rodziny przed Najświętszym Sakramentem, po modlitwie spotkanie w salce na górze przy kościele.
Parafia Św. Stanisława Biskupa i Męczennika >>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Po raz kolejny spotkaliśmy się  – w trochę uszczuplonym gronie z powodu wakacyjnych wyjazdów –   Agata, Asia, Sylwia, Ala, Kasia, Ewa.  Zapoznaliśmy się z fragmentem artykułu z  Gościa Niedzielnego (z 14-go czerwca br), pt. „Pobożność. Opis lekarstwa”, w którym  scharakteryzowana została  myśl teologiczna  papieża Benedykta XVI:

„(…)Nie ma nic ważniejszego niż chodzenie z Jezusem, słuchanie i widzenie Go, wyczuwanie Jego sposobu bycia i myślenia.  Ręka w rękę z Panem. Tak przeżywanie życia jest pasjonujące. To jest puenta:  podążanie drogą wiary jest pasją. To przede wszystkim przeciwieństwo nudy, letniości, bylejakości – to życie pełne zaangażowania emocji, umysłu, ciała wszystkiego. To po prostu mocne życie. Zaiste, człowiek winien posiadać ogień, człowiekowi nie jest pisane martwe i nudne wegetowanie, człowiek jest stworzony do tego, aby być podobny Bogu.   Chrześcijaństwo jest ogniem.

Pasja jest także synonimem cierpienia. Konieczne jest spojrzenie na Jezusa, na Jego pasję, na krzyż. Jego człowieczeństwo było pasją, bo kochał i , co więcej , był gotowy dla tej miłości cierpieć Dlatego uczyć się żyć to także uczyć się cierpieć. Miłość nie jest możliwa bez cierpienia, ponieważ zawsze wymaga samorezygnacji. Miłość mnie uszczęśliwia. Z drugiej strony jednak tracę swój wygodny spokój, muszę dać się przeobrazić. To jest wyjście na drogę ku innym, ku Innemu. To jest najwspanialsza z ludzkich dróg. Tak to pokazał Pan Jezus.(…)”

To tylko niektóre urywki z charakterystyki myśli Benedykta XVI,  które posłużyły nam jako inspiracja do postawienia sobie pytań: czy jest w nas pasja i ogień, czy tego pragniemy, w czym się przejawia? Czy mimo cierpienia potrafimy cieszyć się życiem, szukać Pana Jezusa, by iść razem z nim? Podczas prób odpowiedzi na te pytania nie brakowało łez, było też dużo radości i śmiechu.

Rozstaliśmy się po wspólnym odmówieniu modlitwy o odrodzenie naszych małżeństw.

A następne spotkanie jeszcze w okresie wakacyjnym, za miesiąc, 17-go sierpnia.

Kronika