Ognisko Skierniewice – Parafia Św. Stanisława, ul. Św. Stanisława 1

Parafia
Ognisko funkcjonuje przy parafii św. Stanisława B.M. Duszpasterzem wspólnoty jest Ks. Grzegorz Gołąb. Zapraszamy na spotkania:
w trzeci poniedziałek miesiąca, o godz. 18:00 Msza, o godz. 19:00 spotkanie w siedzibie Civitas Christiana, ul Reymonta 9 (naprzeciwko Galerii Dekada) oraz w pierwszy czwartek miesiąca, o godz. 18:00 Msza, po Mszy modlitwa za rodziny przed Najświętszym Sakramentem, po modlitwie spotkanie w salce na górze przy kościele.
Parafia Św. Stanisława Biskupa i Męczennika >>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Czwartego maja mieliśmy okazję „spotkać się” na Skype na warsztatach biblijnych w liczbie sześciu osób. Był z nami także ksiądz Grzegorz, który czuwał , aby nasze przemyślenia  nie zboczyły z właściwej Drogi. Tym razem analizowaliśmy temat „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują” Mt 5, 44. Bazą do refleksji były fragmenty z Ewangelii św. Mateusza i Łukasza: Mt 5, 43 – 48 i Łk 6, 27-28 i 35-37, zamieszczone poniżej:

Mt 5, 43-58

43 Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. 44 A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; 45 tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 46 Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? 47 I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? 48 Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.

Łk 6, 27-28

627 Lecz powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; 28 błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają.

Łk 6, 35-37

36 Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. 37 Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.

Temat jak zawsze dający do myślenia, a oto podsumowanie, przygotowane przez Mirka :

  • mimo że nie jesteśmy dobrzy i sprawiedliwi, Bóg nas umiłował i okazał nam miłosierdzie
  • tak samo Bóg okazuje miłosierdzie tym, którzy nas krzywdzą
  • Bóg okazuje im miłosierdzie również poprzez nasze czyny
  • Bóg nie oczekuje, że będziemy kochać nieprzyjaciela tak, jakby był przyjacielem
  •  wzięcie swojego krzyża i podążanie za Jezusem nie jest możliwe bez naśladowania Go w miłowaniu nieprzyjaciół
  • zapłata za krzywdy i bezprawie to sprawa Pana Boga

Pełniąc wolę Boga możemy błogosławić złorzeczącym i miłować nienawidzących nas, realizując w ten sposób swoje zbawienie i dając szansę krzywdzicielowi doświadczyć miłosierdzia Bożego.

 

Kronika