Ognisko Skierniewice – Parafia Św. Stanisława, ul. Św. Stanisława 1

Parafia
Ognisko funkcjonuje przy parafii św. Stanisława B.M. Duszpasterzem wspólnoty jest Ks. Grzegorz Gołąb. Zapraszamy na spotkania:
w trzeci poniedziałek miesiąca, o godz. 18:00 Msza, o godz. 19:00 spotkanie w siedzibie Civitas Christiana, ul Reymonta 9 (naprzeciwko Galerii Dekada) oraz w pierwszy czwartek miesiąca, o godz. 18:00 Msza, po Mszy modlitwa za rodziny przed Najświętszym Sakramentem, po modlitwie spotkanie w salce na górze przy kościele.
Parafia Św. Stanisława Biskupa i Męczennika >>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Nasze październikowe spotkanie było wyjątkowe – odwiedził nas krajowy duszpasterz Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR ksiądz Paweł Dubowik, był z nami także opiekun naszego ogniska ksiądz Grzegorz – mieliśmy więc silne wsparcie duchowe. Dodatkową radością napawał fakt, że na spotkaniu zgromadziło się aż 20 osób. Prowadzącą spotkanie była Dorotka.

Rozpoczęliśmy od przedstawienia naszych sytuacji małżeńskich i rodzinnych, aby dać się poznać nowej osobie, która przybyła do nas po raz pierwszy. Potem przedstawiony został kolejny temat z książki księdza Marka Dziewieckiego „Pokonywanie trudności w małżeństwie i rodzinie”. Usłyszeliśmy między innymi:

  • łamanie przysięgi małżeńskiej zaczyna się w momencie, gdy przestajesz okazywać miłość swojemu współmałżonkowi
  • trudności w rodzinie wynikają również z zaniedbań w miłości rodzicielskiej, a także z zaniedbania więzi z Bogiem jednego lub obojga małżonków
  • osoba uzależniona zwykle manipuluje swoim współmałżonkiem, a ten często popada we współuzależnienie
  • osoba uzależniona nie reaguje ani na cierpienie, ani na miłość swojego współmałżonka
  • jak postępować, gdy nasz współmałżonek jest uzależniony – kochać go, być obecnym/trwać w jedności z Bogiem/przystąpić do wspólnoty/modlić się/uczestniczyć często w Eucharystii/ przebaczać/kochać mądrze, tak jak ojciec syna marnotrawnego
  • mamy pracować nad tym, by kochać męża/żonę, bliźniego, dawać świadectwo miłości

Potem był czas dzielenia się tym, co zrodziło się w nas po wysłuchaniu przygotowanych treści, a także chwila na pobycie razem.

W tym miesiącu módlmy się, aby Pan Bóg wskazał nam lidera dla naszej wspólnoty.

Kronika