Ognisko Skierniewice – Parafia Św. Stanisława, ul. Św. Stanisława 1

Parafia
Ognisko funkcjonuje przy parafii św. Stanisława B.M. Duszpasterzem wspólnoty jest Ks. Grzegorz Gołąb. Zapraszamy na spotkania:
w trzeci poniedziałek miesiąca, o godz. 18:00 Msza, o godz. 19:00 spotkanie w siedzibie Civitas Christiana, ul Reymonta 9 (naprzeciwko Galerii Dekada) oraz w pierwszy czwartek miesiąca, o godz. 18:00 Msza, po Mszy modlitwa za rodziny przed Najświętszym Sakramentem, po modlitwie spotkanie w salce na górze przy kościele.
Parafia Św. Stanisława Biskupa i Męczennika >>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Na naszym listopadowym spotkaniu, które przypadło w święto Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny zgromadziło się 13 osób, w tym dwie przybyły do nas po raz pierwszy.

Rozpoczęliśmy od odczytania słów Ewangelii z dnia – Łk 21,1-4 i modlitwy w naszych wypowiedzianych głośno lub w sercu intencjach.

Jak zawsze z uwagi na obecność nowych osób, każdy powiedział kilka słów o sobie i swojej sytuacji małżeńskiej i rodzinnej.

Nasza liderka Ewa przekazała informacje o najbliższych wydarzeniach organizowanych przez ogólnopolską Wspólnotę Trudnych Małżeństw SYCHAR. Będą to:

Ferie z SYCHAREM – termin – 21-28.01.2023 Wisła (Beskid Śląski)

Sylwester z SYCHAREM – 30.12. 2022 – 01.01.2023 Zduńska Wola

Asia i Michał uczestniczyli w jesiennej edycji rekolekcji dla Sycharków w Zduńskiej Woli, prowadzonych przez księdza Eugeniusza Plocha. Podzielili się swoimi doświadczeniami i refleksjami z pobytu i usłyszanych treści.

W nocy z 29 na 30 października 2022 w Niepokalanowie zorganizowana została Krucjata Małżeńska – całonocne czuwanie z modlitwami w intencji małżeństw i rodzin. Z naszej wspólnoty wzięło w niej udział 9 osób. Kto chciał, mógł podzielić się swoim przeżywaniem tego czasu.

Asia przedstawiła temat spotkania – zachętę do uczestnictwa w rekolekcjach oddanie33, czyli 33-dniowym przygotowaniu do poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa przez Niepokalane Serce Maryi:

  • poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi to droga duchowa pobłogosławiona przez Kościół
  • Maryja zawsze prowadzi do Jezusa i na Niego wskazuje, nigdy Go nie przesłania
  • wybrana na Matkę Zbawiciela Maryja stała się Matką wszystkich odkupionych
  • Maryja jest piękną „Formą Boga” – Ona nas kształtuje i prowadzi najkrótszą i najszybszą drogą do pogłębienia relacji z Jezusem (jak pisze św. Ludwik Maria Grignion de Montfort)
  • oddanie się Maryi rodzi wiele pięknych i cennych owoców

przynosi Bogu największą chwałę

dzięki oddaniu stajesz się narzędziem miłości Boga ku ludziom, uwrażliwia na potrzeby innych

twoi bliscy stają się „Jej”

jako dziecko Maryi stajesz się współwłaścicielem wszystkich Jej dóbr (wiary, miłości, mądrości, ufności, pokory…)

oddanie się Maryi zjednoczy Cię szybko z Chrystusem

oddanie daje Ci pełną wolność duchową, uwalnia od lęków, skrupułów, urazów,

Maryja pomoże Ci podejmować decyzje, a Twoje pomyłki i niepowodzenia wykorzysta dla dobra

gdy oddasz się Maryi, otrzymasz od Niej wiele radości, doznasz raz po raz namacalnych znaków Jej najmilszej opieki i interwencji

Po przedstawieniu tematu można było podzielić się swoim przeżywaniem relacji z Maryją.

W tym miesiącu modlimy się w intencji małżeństwa Kasi i Szymona, a także o nowego lidera dla naszej wspólnoty.

Kronika