Ognisko Skierniewice – Parafia Św. Stanisława, ul. Św. Stanisława 1

Parafia
Ognisko funkcjonuje przy parafii św. Stanisława B.M. Duszpasterzem wspólnoty jest Ks. Grzegorz Gołąb. Zapraszamy na spotkania:
w trzeci poniedziałek miesiąca, o godz. 18:00 Msza, o godz. 19:00 spotkanie w siedzibie Civitas Christiana, ul Reymonta 9 (naprzeciwko Galerii Dekada) oraz w pierwszy czwartek miesiąca, o godz. 18:00 Msza, po Mszy modlitwa za rodziny przed Najświętszym Sakramentem, po modlitwie spotkanie w salce na górze przy kościele.
Parafia Św. Stanisława Biskupa i Męczennika >>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Kronika

Na naszym listopadowym spotkaniu, które przypadło w święto Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny zgromadziło się 13 osób, w tym dwie przybyły do nas po raz pierwszy.

Rozpoczęliśmy od odczytania słów Ewangelii z dnia – Łk 21,1-4 i modlitwy w naszych wypowiedzianych głośno lub w sercu intencjach.

Jak zawsze z uwagi na obecność nowych osób, każdy powiedział kilka słów o sobie i swojej sytuacji małżeńskiej i rodzinnej.

Nasza liderka Ewa przekazała informacje o najbliższych wydarzeniach organizowanych przez ogólnopolską Wspólnotę Trudnych Małżeństw SYCHAR. Będą to:

Ferie z SYCHAREM – termin – 21-28.01.2023 Wisła (Beskid Śląski)

Sylwester z SYCHAREM – 30.12. 2022 – 01.01.2023 Zduńska Wola

Asia i Michał uczestniczyli w jesiennej edycji rekolekcji dla Sycharków w Zduńskiej Woli, prowadzonych przez księdza Eugeniusza Plocha. Podzielili się swoimi doświadczeniami i refleksjami z pobytu i usłyszanych treści.

W nocy z 29 na 30 października 2022 w Niepokalanowie zorganizowana została Krucjata Małżeńska – całonocne czuwanie z modlitwami w intencji małżeństw i rodzin. Z naszej wspólnoty wzięło w niej udział 9 osób. Kto chciał, mógł podzielić się swoim przeżywaniem tego czasu.

Asia przedstawiła temat spotkania – zachętę do uczestnictwa w rekolekcjach oddanie33, czyli 33-dniowym przygotowaniu do poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa przez Niepokalane Serce Maryi:

 • poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi to droga duchowa pobłogosławiona przez Kościół
 • Maryja zawsze prowadzi do Jezusa i na Niego wskazuje, nigdy Go nie przesłania
 • wybrana na Matkę Zbawiciela Maryja stała się Matką wszystkich odkupionych
 • Maryja jest piękną „Formą Boga” – Ona nas kształtuje i prowadzi najkrótszą i najszybszą drogą do pogłębienia relacji z Jezusem (jak pisze św. Ludwik Maria Grignion de Montfort)
 • oddanie się Maryi rodzi wiele pięknych i cennych owoców

przynosi Bogu największą chwałę

dzięki oddaniu stajesz się narzędziem miłości Boga ku ludziom, uwrażliwia na potrzeby innych

twoi bliscy stają się „Jej”

jako dziecko Maryi stajesz się współwłaścicielem wszystkich Jej dóbr (wiary, miłości, mądrości, ufności, pokory…)

oddanie się Maryi zjednoczy Cię szybko z Chrystusem

oddanie daje Ci pełną wolność duchową, uwalnia od lęków, skrupułów, urazów,

Maryja pomoże Ci podejmować decyzje, a Twoje pomyłki i niepowodzenia wykorzysta dla dobra

gdy oddasz się Maryi, otrzymasz od Niej wiele radości, doznasz raz po raz namacalnych znaków Jej najmilszej opieki i interwencji

Po przedstawieniu tematu można było podzielić się swoim przeżywaniem relacji z Maryją.

W tym miesiącu modlimy się w intencji małżeństwa Kasi i Szymona, a także o nowego lidera dla naszej wspólnoty.

W ostatni weekend października kilkoro członków naszego skierniewickiego ogniska (w sumie 7 osób) wzięło udział w Małżeńskiej Krucjacie Różańcowej w Niepokalanowie. Rozpoczęła się ona Mszą Świętą o godzinie 19:00, z homilią księdza Dominika Chmielewskiego – w inicjatywie brali także licznie udział Wojownicy Maryi. Odmawialiśmy akt zawierzenia małżeństw i rodzin Niepokalanemu Sercu Jezusa i Maryi, a także litanię małżonków do błogosławionych i świętych. Adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Można było wysłuchać świadectw małżonków ocalonych przez modlitwę różańcową. Podczas całonocnego czuwania, zakończonego Mszą Świętą o godzinie 6:00 odmawiane były wszystkie tajemnice różańca w następujących intencjach:

 • dziękczynnej za dar sakramentu małżeństwa i każdego sakramentalnego małżeństwa
 • błagalnej z prośbą o przemienienie i uzdrowienie relacji małżeńskich
 • pokutnej za grzechy popełnianie w małżeństwach
 • z prośbą o napełnienie darami i owocami Ducha Świętego wszystkich małżonków, zwłaszcza Bożą Miłością

Przed bazyliką ustawione było stoisko z materiałami Sycharu, które cieszyło się wielkim zainteresowaniem. Bogu niech będą dzięki za takie inicjatywy. Modlitwa za małżeństwa i rodziny jest teraz potrzebna bardziej niż kiedykolwiek.

Nasze październikowe spotkanie było wyjątkowe – odwiedził nas krajowy duszpasterz Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR ksiądz Paweł Dubowik, był z nami także opiekun naszego ogniska ksiądz Grzegorz – mieliśmy więc silne wsparcie duchowe. Dodatkową radością napawał fakt, że na spotkaniu zgromadziło się aż 20 osób. Prowadzącą spotkanie była Dorotka.

Rozpoczęliśmy od przedstawienia naszych sytuacji małżeńskich i rodzinnych, aby dać się poznać nowej osobie, która przybyła do nas po raz pierwszy. Potem przedstawiony został kolejny temat z książki księdza Marka Dziewieckiego „Pokonywanie trudności w małżeństwie i rodzinie”. Usłyszeliśmy między innymi:

 • łamanie przysięgi małżeńskiej zaczyna się w momencie, gdy przestajesz okazywać miłość swojemu współmałżonkowi
 • trudności w rodzinie wynikają również z zaniedbań w miłości rodzicielskiej, a także z zaniedbania więzi z Bogiem jednego lub obojga małżonków
 • osoba uzależniona zwykle manipuluje swoim współmałżonkiem, a ten często popada we współuzależnienie
 • osoba uzależniona nie reaguje ani na cierpienie, ani na miłość swojego współmałżonka
 • jak postępować, gdy nasz współmałżonek jest uzależniony – kochać go, być obecnym/trwać w jedności z Bogiem/przystąpić do wspólnoty/modlić się/uczestniczyć często w Eucharystii/ przebaczać/kochać mądrze, tak jak ojciec syna marnotrawnego
 • mamy pracować nad tym, by kochać męża/żonę, bliźniego, dawać świadectwo miłości

Potem był czas dzielenia się tym, co zrodziło się w nas po wysłuchaniu przygotowanych treści, a także chwila na pobycie razem.

W tym miesiącu módlmy się, aby Pan Bóg wskazał nam lidera dla naszej wspólnoty.

Miejscem naszego wrześniowego spotkania był kościół św. Stanisława, gdzie pozostaliśmy po Mszy Świętej. Zgromadziliśmy się w liczbie 14 osób, w tym pojawiła się jedna nowa. Przez krótki czas był z nami także ksiądz Grzegorz.

Spotkanie poprowadziła Agnieszka. W imieniu naszej liderki Ewy podziękowała wszystkim, którzy w ostatnim czasie zaangażowali się w różne inicjatywy wspólnotowe i parafialne.

Michał przedstawił drugą część tematu opracowanego w oparciu o książkę księdza Marka Dziewieckiego „Pokonywanie trudności w małżeństwie i rodzinie”. Były to wskazówki dotyczące zasad postępowania w obliczu zdrady współmałżonka. Oto niektóre z nich:

 • jeżeli niewierny małżonek zdradza oznaki nawrócenia i prosi o rozmowę: spotykamy się z nim na gruncie neutralnym, zachowujemy otwartość na możliwość przyjęcia go z powrotem, jednak stawiamy określone warunki tego powrotu (powinien całkowicie zerwać relację z kochankiem/ kochanką, wyprowadzić się od niego/niej, uregulować swoje relacje z Panem Bogiem, rozpocząć pracę nad sobą, np. programem 12 kroków, opuścić dzieci z niesakramentalnego związku, ale płacić za nie alimenty)
 • „biały” związek z kochankiem/ kochanką nie jest dopuszczalny, bo to w dalszym ciągu nie jest wypełnianie przysięgi małżeńskiej
 • nie możemy godzić się, by na ślub naszego dziecka niewierny współmałżonek przyszedł z kochanką/ kochankiem – jest to kpina z sakramentu małżeństwa, gdy zapraszam na ślub kościelny kogoś, kto sam złamał przysięgę małżeńską
 • miłość małżeńska ma pierwszeństwo przed rodzicielską
 • powrót do sakramentalnego małżeństwa jest wymogiem moralnym
 • kapłan powinien otoczyć w pierwszej kolejności troską duszpasterską osoby ze związków sakramentalnych, trwające w wierności swoim współmałżonkom – Pan Jezus wspierał osoby krzywdzone, trwające przy Nim, a niewierne i grzeszne surowo upominał

Z uwagi na obecność nowej osoby każdy z obecnych miał możliwość krótkiego opowiedzenia o sobie i swojej sytuacji. Można było także podzielić się swoimi przemyśleniami, które zrodziły się po wysłuchaniu tematu Michała.

W tym miesiącu prośmy w modlitwie o to, by nasze świętowanie 10-tej rocznicy przebiegło tak, jak Pan Bóg zechce – i oby Jego wolą było, by ten dzień był niezapomniany, pełen dobrych przeżyć, wdzięczności, radości i wzruszeń 🙂

Pamiętajmy o zastanowieniu się i zapisaniu na kartce, co zawdzięczam wspólnocie SYCHAR, co dało mi uczestniczenie w spotkaniach naszego skierniewickiego ogniska. Karteczki te będą zebrane i zaniesione w procesji z darami przed ołtarz podczas naszej jubileuszowej Mszy Świętej, a potem odczytane w dalszej części naszego świętowania.

W pierwszą niedzielę września z inicjatywy Agnieszki członkowie naszego ogniska WTM SYCHAR zostali zaproszeni do udziału w pikniku rodzinnym zorganizowanym dla parafian kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Skierniewicach. Mogliśmy zaprezentować tam naszą wspólnotę, w czym bardzo wsparł nas Sebastian z Żor, który przyjechał ze swoim namiotem i materiałami SYCHARU. Dzięki niemu byliśmy bardziej widoczni. Swoim wsparciem i obecnością posłużyli: Agnieszka, Beata, Dorota, Ewa, Magda i Michał. Dziękujemy szczególnie Agnieszce za sprawną organizację całego przedsięwzięcia, a także wszystkim, którzy włączyli się w to wydarzenie w jakikolwiek sposób: osobiście i duchowo. Módlmy się, aby nasza posługa przyniosła dobre owoce!

W niedzielę 21 sierpnia 4-osobowa delegacja naszego skierniewickiego ogniska WTM SYCHAR (Agnieszka, Dorota, Asia i Michał) uczestniczyła w Niedzieli z Sycharem w Aleksandrowie Łódzkim. Proboszcz tamtejszej parafii pod wezwaniem Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała zaprosił przedstawicieli zespołu LEM do zaprezentowania wspólnoty SYCHAR i składania świadectw. Alicja, Sebastian i Artur ze Śląska przyjechali do Aleksandrowa ze swoim stoiskiem i materiałami SYCHARU – ulotkami, książkami i innymi gadżetami, na każdej Mszy Świętej składali także swoje świadectwo. Zostaliśmy poproszeni o pomoc w tej inicjatywie i udało się skompletować całkiem sporą ekipę skierniewickich Sycharków, którzy wsparli to przedsięwzięcie swoją obecnością, rozdawaniem ulotek, rozmowami z zainteresowanymi osobami. Chwała Panu!

W święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odbyło się nasze sierpniowe spotkanie skierniewickiego ogniska WTM SYCHAR. Przybyło na nie w sumie 11 osób.

Na początek Ewa przekazała obecnym informacje o najbliższych wydarzeniach, które nas czekają, a w których warto wziąć udział:

 • warsztaty dla kobiet „Odkryj swój skarb”
 • ogólnopolskie rekolekcje dla Sycharków (jak zawsze w dwóch terminach): 7 – 9 października 2022 – Góra św. Anny lub 21 – 23 października 2022 – Zduńska Wola – prowadzący – ksiądz Eugeniusz Ploch
 • piknik rodzinny dla parafian kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Skierniewicach – 4 września 2022 – jesteśmy tam zaproszeni z naszym sycharowym stoiskiem
 • 1 października – uroczyste świętowanie 10 – lecia powstania naszego ogniska 🙂

Osoby uczestniczące w wakacjach z Sycharem – Dorota, Agnieszka i Asia dzieliły się swoimi doświadczeniami z przeżywania wypoczynku i integrowania się z innymi Sycharkami.

W kolejnym punkcie spotkania Michał przedstawił nam przygotowany przez siebie temat – jak zachować się w sytuacji niewierności współmałżonka (źródło – książka ks. Marka Dziewieckiego „Pokonywanie trudności w małżeństwie i rodzinie”. Poniżej kilka myśli z przekazanych przez Michała treści:

 • konieczne jest wypełnianie wszystkich trzech aspektów przysięgi małżeńskiej – miłości, wierności i uczciwości – jeżeli kocham i jestem uczciwy/a wobec współmałżonka, jestem w stanie dochować wierności – wierność to błogosławiony owoc miłości i uczciwości
 • problemy z wiernością pojawiają się, gdy przestaję być uczciwy/ a wobec małżonka, mam przed nim tajemnice – małżonek traci wtedy do mnie zaufanie – NIE MA SPRAW PRYWATNYCH W MAŁŻEŃSTWIE
 • małżonek zdradzony – ma kochać dalej/ nie powinien się mścić/ma trwać w wierności/ ma modlić się za współmałżonka/ ma dbać o swój osobisty rozwój (nie czekać biernie)/warto, aby wstąpił do jakiejś wspólnoty, która pomoże mu trwać przy Bogu i w wierności przysiędze małżeńskiej
 • błędy zdradzonych małżonków: naiwność/próby rozmów z kochankami małżonków/kierowanie się zemstą
 • gdy małżeństwo całymi latami jest rozbite: mamy trwać w wierności za wszelką cenę, w heroiczny sposób – jesteśmy wtedy świadectwem dla innych – dla naszych dzieci, dla Kościoła/pamiętajmy, że tu chodzi o zbawienie!
 • jeśli małżonek prosi o rozmowę i daje oznaki nawrócenia: spotkać się z nim na gruncie neutralnym/ określić warunki powrotu
 • pierwszy powinien przeprosić ten, kto uczynił większą krzywdę – przed naszą słabością współmałżonek miał prawo się bronić, ale nie miał prawa łamać przysięgi małżeńskiej

W tym miesiącu modlimy się w intencjach Uli.

W sobotę 18 czerwca nasza wspólnota została zaproszona do trwania na adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, a także poprowadzenia rozważań w kościele św. Stanisława. Było to jednocześnie włączenie się w wydarzenie organizowane w naszym mieście „Dobro jest w nas”.

Rozważania przygotowała i poprowadziła nasza liderka Ewa. Modliliśmy się za osoby które podjęły posługę ewangelizacyjną w tym wydarzeniu, ale również za nas samych, prosząc, by Pan Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie objawił nam, do jakiej posługi nas powołuje. Wzywaliśmy również Ducha Świętego, prosząc, by wspomagał nas w wypełnianiu woli Bożej w naszym życiu.

Pomimo gorącego dnia Pan Jezus zgromadził przed swoim Utajonym Obliczem 11 Sycharenek. 🙂

W ostatnią sobotę maja w naszej diecezji odbyła się IX Pielgrzymka Kobiet, uczestniczyły w niej cztery nasze Sycharenki. Celem pielgrzymki była parafia św. Michała Archanioła w Puszczy Mariańskiej, na miejsce można było dotrzeć pieszo lub wybranym środkiem lokomocji. Te osoby, które wędrowały na własnych nogach, podczas drogi mogły uczestniczyć w Drodze Krzyżowej.

Po dotarciu na miejsce wszyscy przybyli zostali podjęci ciepłym posiłkiem, ciastem, kawą i herbatą.

Główne uroczystości rozpoczęły się o godzinie 14 – tej – do kościoła wniesione zostały wielkie kamienie z wypisanymi różnorakimi grzechami, jakie popełniamy. Potem w uroczystej procesji zostały wniesione relikwie około 40 świętych i błogosławionych, między innymi św. Rity, św. Wiktorii, św. Urszuli Ledóchowskiej. Każda z przybyłych na spotkanie kobiet miała wziąć ze sobą mały kamyk – symbol naszych zranień, ale także grzechów. Kamyki te składałyśmy przy ustawionych pod ołtarzem relikwiach, tym samym oddając nasze słabości i grzechy Matce Bożej.

Centrum spotkania była uroczysta Msza Święta sprawowana przez biskupa Andrzeja Dziubę, połączona z zawierzeniem się naszej Niebieskiej Mamie Maryi. Potem adorowałyśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, słuchając rozważań prowadzonych przez księdza Rafała Woronowskiego. Na koniec modliłyśmy się wspólnie Koronką do Bożego Miłosierdzia na ogromnym różańcu.

Kolejna pielgrzymka kobiet będzie jubileuszowa, ale nawet, gdyby nie była, naprawdę warto wziąć w niej udział. To prawdziwie duchowe doświadczenie, czas modlitwy, zawierzenia, dobrych spotkań. Wielkie podziękowania należą się osobom, które od 9 lat podejmują się zorganizowania tego przedsięwzięcia.

Na naszym spotkaniu 16 maja zgromadziło się w sumie 15 osób, w tym dwie przybyły po raz pierwszy.

Ewa opracowała dla nas i przedstawiła temat dotyczący przysięgi małżeńskiej i miłości w oparciu o fragmenty konferencji księdza Marka Dziewieckiego, które wygłaszał dla członków WTM Sychar w czasie ogólnopolskich rekolekcji w Porszewicach w 2013 roku. Poniżej kilka myśli księdza:

 • przysięga małżeńska to konstytucja życia i szczęścia małżeńskiego
 • ślubowanie to oświadczenie mojej woli i mojej decyzji
 • kryzys w małżeństwie zaczyna się, gdy małżonkowie łamią przysięgę małżeńską, czyli przestają okazywać sobie miłość
 • miłość to postawa, zaczyna się od mojej decyzji – JA DECYDUJĘ, że będę okazywać miłość
 • miłość NIE JEST: uczuciem, współżyciem, naiwnością, akceptacją i tolerancją (jeśli ktoś chce dokładniej zgłębić ten temat, zapraszamy do odsłuchania całych konferencji księdza Marka dostępnych na stronie www.sychar.org)
 • dojrzała miłość polega na szukaniu dobra swojego małżonka tak, jak to dobro widzi Bóg
 • miłość mogę okazywać na różne sposoby – Jezus jest tu wzorem do naśladowania: wspierał tych, którzy Go kochają, okazywał im zaufanie, błądzących upominał, przed krzywdzicielami się bronił
 • nie możemy przyzwalać na zło, mamy prawo się bronić przed współmałżonkiem, jeśli mnie krzywdzi, do separacji włącznie – Kościół dopuszcza separację
 • CZY kocham, zależy ode mnie, JAK kocham , zależy od drugiej osoby

Wysłuchaliśmy również fragmentów wypowiedzi księdza Dziewieckiego na temat sytuacji, kiedy małżonek nas krzywdzi. Ksiądz Marek nauczał między innymi:

 • nawet gdy małżonek mnie krzywdzi, nie mam prawa łamać przysięgi małżeńskiej – Bóg jest mi wierny, nawet gdy ja Go opuszczam
 • mam prawo się bronić, ale nie mam prawa do zemsty
 • Kościół nigdy nie uzna rozwodów, bo poważnie traktuje człowieka, który złożył przysięgę
 • Kościół poważnie traktuje cierpienie krzywdzonego małżonka, dlatego dopuszcza separację

Ewa przygotowała dla nas do rozważenia dwa pytania:

 • jak ja realizuję miłość do współmałżonka w mojej obecnej sytuacji?
 • czy mam świadomość, że ciągle obowiązuje mnie przysięga małżeńska?

Wśród odpowiedzi na pierwsze pytanie pojawiły się: modlitwa za współmałżonka, zamawianie Mszy w jego intencji, używanie języka miłości, praca nad sobą, nad swoimi emocjami, lektura książek dotyczących różnic między kobietą a mężczyzną, wierność współmałżonkowi, rozmowy z dziećmi, „odpuszczanie”, pamiętanie o urodzinach.

Dorota zaproponowała, by podjąć modlitwę za małżeństwa, które w danym miesiącu obchodzą rocznicę swojego ślubu, ponieważ jednak w maju nikt nie zawierał związku małżeńskiego, do najbliższego spotkania modlimy się w intencji lidera dla naszej wspólnoty oraz w ważnych intencjach Michała.

Na koniec naszego spotkania pojawił się nasz opiekun duchowy, ksiądz Grzegorz, który nam pobłogosławił.

Wyjątkowo w czwarty poniedziałek miesiąca, 25 kwietnia odbyło się poświąteczne spotkanie naszego skierniewickiego ogniska WTM SYCHAR. Zebrało się nas naprawdę dużo - 18 osób, w tym dwie pojawiły się po raz pierwszy. 
Na początku, po modlitwie i odczytaniu charyzmatu wspólnoty jak zawsze każdy przedstawił się i powiedział coś o sobie i swojej sytuacji aby dać się lepiej poznać nowoprzybyłym osobom.
Potem mieliśmy okazję podzielić się swoim przeżywaniem ostatniego czasu - Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, wydarzeń, w których uczestniczyliśmy jako wspólnota (Niedziela z Sycharem, Diecezjalny Dzień Kobiet, Sympozjum "Dar Życia").
Dorotka, prowadząca spotkanie przybliżyła nam postać świętej Rity z Cascii, do której modlimy się nowenną w oczekiwaniu na świętowanie 10 rocznicy powstania naszego ogniska. Relikwie tej świętej, zwanej patronką od spraw beznadziejnych od niedawna znajdują się w naszej parafii. 
Na koniec nastąpił czas biesiadowania - każdy przyniósł cos smakowitego na świąteczny stół, jak zawsze Pan Jezus obdarował nas w nadmiarze. Bogu niech będą dzięki za ten czas!

Ostatni czas obfitował w wiele ważnych wydarzeń z udziałem członków WTM SYCHAR.

W sobotę 2 kwietnia w Skierniewicach odbyło się już XVII Sympozjum „Dar Życia”. Najważniejszym punktem sympozjum była Msza Święta pod przewodnictwem biskupa Wojciecha Osiala. Dalszy ciąg wydarzenia odbywał się w świeżo wyremontowanym Centrum Kultury i Sztuki, gdzie można było wysłuchać wykładów na temat rodziny i rodzinności w życiu św. Faustyny i nauczaniu błogosławionego kardynała Wyszyńskiego, a także uczestniczyć w panelu synodalnym. Nasza wspólnota jak zawsze miała swoje stoisko z Sycharowymi materiałami. Ogółem w sympozjum wzięło udział 7 osób z naszego skierniewickiego ogniska.

W parafii św. Stanisława, w ostatnim dniu rekolekcji wielkopostnych, które przypadły w środę 6 kwietnia, podczas Mszy o godzinie 18 – tej odbyło się uroczyste wprowadzenie do naszego kościoła relikwii św. Rity z Cascii i błogosławionego Carlo Acutisa. Na prośbę księdza Grzegorza relikwiarz św. Rity wniosła do kościoła nasza Sycharenka, Dorota. Wsparciem i modlitwą podczas Mszy posłużyło Dorocie 6 osób z naszego ogniska. Bardzo cieszymy się z wyróżnienia naszej Doroty oraz z faktu, że mamy teraz tak blisko relikwie świętej, która mocno wpisuje się w charyzmat Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR, i przez której wstawiennictwo modlimy się od grudnia, przygotowując się do obchodów 10 rocznicy powstania naszej wspólnoty.

Z kolei 7 kwietnia mogliśmy uczestniczyć w uroczystej Mszy świętej celebrowanej przez księdza Witolda Okrasę i naszego proboszcza, księdza Grzegorza, która była odprawiana w intencji dziękczynnej za 30 lat istnienia grupy modlitewnej BETANIA. Już od kilku lat w każdy pierwszy czwartek miesiąca nasza wspólnota włącza się w modlitwę za rodziny wspólnie z tą grupą. Po Eucharystii modliliśmy się Godziną Świętą przed Najświętszym Sakramentem.

UWAGA! NAJBLIŻSZE SPOTKANIE NASZEGO SKIERNIEWICKIEGO OGNISKA WTM SYCHAR ODBĘDZIE SIĘ WYJĄTKOWO W CZWARTY PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA – DOKŁADNIE 25 KWIETNIA!

Pierwszy dzień wiosny zwieńczyliśmy spotkaniem naszego skierniewickiego ogniska. Przybyło na nie   12 osób, z czego dwie pojawiły się po raz pierwszy. Rozpoczęliśmy spotkanie modlitwą spontaniczną, wypełnioną naszymi prośbami i dziękczynieniem. Potem był czas wzajemnego poznawania się – każdy przedstawił krótko swoją sytuację, mając na względzie nowo przybyłe osoby.

Dorota przygotowała dla nas ćwiczenia wymagające wyobraźni i uważności. Na początek każdy z obecnych miał podzielić się tym, co w tym momencie czuje, z jaką emocją/emocjami przyszedł na spotkanie. Potem każdy miał się zaznajomić z tekstem rozdanym wszystkim przez Dorotkę. Kobiety otrzymały fragmenty Pieśni Nad Pieśniami, a mężczyzna – rodzynek List Miłosny od Boga Ojca. Odczytane słowa stały się preludium do uruchomienia wyobraźni – zamykając oczy, mogliśmy 5 minut spędzić sam na sam z Jezusem. Ten, kto chciał, mógł potem podzielić się z innymi tym, co zobaczył, przeżył – jak to spotkanie z Jezusem wyglądało. Wierzcie, że każde z nich było wyjątkowe.

Potem pisaliśmy listy do samych siebie, w których mieliśmy sobie podziękować za historie naszego życia, za piękne i trudne chwile, za to, kim jesteśmy – patrząc na siebie oczami Naszego Stwórcy.

Na koniec kolejny raz powędrowaliśmy w świat fantazji – tym razem naszym zadaniem było zobaczyć siebie i naszego współmałżonka przed Panem Jezusem.

Ćwiczenia poprowadzone przez Dorotkę przyniosły wiele spokoju, radości, a czasem niezwykłych odkryć.

Niedziela 27 marca będzie szczególna – przyjeżdża do nas Sebastian, Sycharek  ze Śląska, aby na każdej Mszy Świętej w Kościele św. Stanisława dzielić się  swoim świadectwem trwania w wierności małżeńskiej. Po mszy będziemy dyżurować w namiocie z naszymi wspólnotowymi materiałami i otwartością na ewentualne pytania czy potrzebę rozmowy. O piętnastej tego dnia planujemy spotkanie z Sebastianem, aby wzajemnie się poznać. Kto może, niech się pojawi.

Nasze kolejne spotkanie  odbędzie się 25 kwietnia, gdyż trzeci poniedziałek miesiąca jest Poniedziałkiem Wielkanocnym.

W tym miesiącu módlmy się  o dobry wybór nowego lidera dla naszej wspólnoty.

 

 

W ostatnim czasie członkowie naszej wspólnoty mieli możliwość wzięcia udziału w dwóch ważnych wydarzeniach.

Z racji ogłoszonego przez papieża Franciszka „Synody o synodalności” 19 lutego w Kościele Najświętszego Serca Jezusowego na Widoku została odprawiona uroczysta Msza Święta inaugurująca wydarzenie synodu w naszej diecezji . Przewodniczył jej biskup Andrzej Franciszek Dziuba. Nasz dekanat miał za zadanie pochylić się nad tematem szeroko rozumianego pojęcia człowieka, małżeństwa i  rodziny . Po Mszy odbyło się spotkanie, na którym obecni wierni mogli udzielać pierwszych odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jaki obraz rodziny nosisz w sobie?
 • Czy małżeństwo/rodzina jest potrzebna, abyś zrealizował siebie w życiu?
 • Czy i w jaki sposób Kościół może wspierać twój obraz rodziny?

We Mszy i spotkaniu uczestniczyło 5 osób z naszego skierniewickiego ogniska WTM SYCHAR. Nasza wspólnota poprzez przygotowanie i przekazanie swoich odpowiedzi i przemyśleń w formie pisemnej włączyła się w wydarzenie synodu.

W dniu 11 marca odbył się z kolei  IX Diecezjalny Dzień Kobiet, w którego obchodach wzięły udział cztery osoby z naszej wspólnoty. DDK  rozpoczął się uroczystą Mszą świętą w Kościele św. Jakuba w Skierniewicach pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Franciszka Dziuby. Po niej rozdano Anioły Dobroci, a potem ze swoim świadectwem wystąpiła nasza Sycharenka, Dorota. Mówiła o swojej drodze przemiany duchowej, o tym, jak była i jest prowadzona przez Jezusa i Maryję. W swojej wypowiedzi  Dorota podkreśliła także, jak ważna jest dla niej nasza wspólnota SYCHAR, przez którą Pan Bóg obdarza ją wielkimi łaskami. Nasza Sycharenka zaznaczyła, jak bardzo ważne jest trwanie we wspólnocie, bo ona umacnia, wspiera, pomaga wytrwać przy Panu Bogu nawet w bardzo trudnych sytuacjach życiowych.

Po pięknym świadectwie był czas na dłuższą adorację Najświętszego Sakramentu. Potem wszystkie obecne Panie wyruszyły do Kościoła Garnizonowego, gdzie odbywał się dalszy ciąg uroczystości.

Każda z kobiet otrzymała białą różę ozdobioną wstążkami w kolorach barw narodowych Ukrainy, jako znak naszej solidarności z tym krajem w obliczu rozpoczętej wojny.

Na naszym spotkaniu w lutym pojawiło się 13 osób, w tym jedna po raz pierwszy. Na początek odczytaliśmy  fragment Ewangelii z dnia i modliliśmy się  w intencjach wymienionych przez każdego z obecnych.

Ewa przypomniała nam o ważnych inicjatywach i przedsięwzięciach mających się odbyć w najbliższym czasie.

 • 4-6 marca – ogólnopolskie spotkanie dla kobiet w Żdżarach z warsztatami „Odkryj swój skarb”
 • 12 marca – Diecezjalny Dzień Kobiet w Skierniewicach – Msza Święta i adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele św. Jakuba (po mszy świadectwo naszej SKIERNIEWICKIEJ Sycharenki)
 • 27 marca – Niedziela z Sycharem w parafii św. Stanisława – ze świadectwem Sebastiana z grupy LEM na każdej Mszy świętej
 • 2 kwietnia – Sympozjum „Dar Życia”

Pamiętajmy także o zbliżającej się 10 rocznicy powstania naszego ogniska, którą, jeżeli Pan Bóg pozwoli, będziemy świętować 1 października tego roku.

Po ogłoszeniach z uwagi na obecność nowej osoby  każdy z uczestników spotkania miał możliwość przedstawienia się i powiedzenia kilu słów o swojej sytuacji. Jedna z naszych Sycharenek, Magda, przyjechała, aby podzielić się z nami świadectwem swojego trwania w wierności i  tego, jak Pan Bóg działa  w jej małżeństwie. Po jej wypowiedzi rozwiązał się worek świadectw. Cudownie było słuchać, ile Pan Bóg daje nam przez tę wspólnotę i jak nagradza za wierność.

Potem Agnieszka przedstawiła wszystkim wykład na temat przebaczenia, korzystając z opracowania Alicji, liderki SYCHARU z Siemiatycz. Usłyszeliśmy między innymi:

 • przebaczenie dokonuje się we wnętrzu osoby skrzywdzonej, do przebaczenia krzywdziciel nie jest potrzebny osobiście
 • pojednanie dokonuje się między dwiema osobami
 • trzeba przebaczyć samemu sobie, by wyciągać wnioski z błędów
 • „przebaczenie” Panu Bogu – kierujmy do Niego nasz żal, złość – do Niego, ale nie przeciw Niemu – Bóg nigdy nie krzywdzi, trzeba nam uzdrawiać nasze zafałszowane obrazy Boga
 • przebaczenie to mój akt woli, podejmuję decyzję, że chcę przebaczyć, niezależnie od przeżywanych emocji
 • pamiętajmy, że Bóg kocha tak samo skrzywdzonych i krzywdzących
 • przebaczenie jest procesem, wymaga czasu na przeżycie emocji, nabrania dystansu do siebie i krzywdziciela, a także decyzji
 • prośmy Boga o zdolność przebaczenia
 • uczmy się stawiania zdrowych i skutecznych granic
 • jeśli krzywdziciel przeprasza, uznaje, że krzywdził, dążę do pojednania i odbudowania relacji, mogę wtedy zakomunikować mu, że mu przebaczyłem/am
 • jeśli, pomimo stawiania granic krzywdziciel nadal krzywdzi, mam modlić się za niego, prosić Boga o jego nawrócenie – nie zwalnia mnie to z przebaczenia i otwartości na pojednanie
 • pielęgnowanie urazy sprawia, że z ofiary sam/a mogę przeobrazić  się w krzywdziciela
 • do przebaczenia jesteśmy wezwani ZAWSZE, ale komunikujemy to krzywdzicielowi dopiero wtedy, gdy okaże on skruchę
 • przebaczenie nie jest: zapomnieniem krzywdy/bagatelizowaniem/zaprzeczaniem/racjonalizowaniem/spokojem/zamiataniem pod dywan/naiwnością i rezygnacją z obrony przed krzywdą
 • ZOBACZ SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KRYZYS!

Po co mamy przebaczać?

 • by budować Królestwo Boże tu na ziemi
 • doświadczyć Bożego pokoju
 • by być wolnym: od chorób, od krzywdziciela, poczucia krzywdy
 • by zatrzymać zło na sobie, nie krzywdzić innych, stawiać granice
Na koniec fragment z Pisma Świętego z Ewangelii św. Mateusza 18, 21-22 – miejmy go zawsze w pamięci.

1821 Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?» 22 Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy*.

*18,22 –  „Siedemdziesiąt razy po siedem”. Sens: zawsze trzeba przebaczać.

 

Nasze styczniowe spotkanie, na którym zgromadziło się 11 osób, w tym nasz opiekun duchowy, ksiądz Grzegorz, było czasem podsumowań i planów. Po modlitwie, inspirowanej fragmentem Ewangelii z dnia oraz po przedstawieniu się wszystkich obecnych (na spotkaniu pojawiły się dwie nowe osoby), nasza Ewa przypomniała nam wszystkie ważne dla naszej wspólnoty  wydarzenia, które miały miejsce w roku 2021. Potem każdy z obecnych mógł podzielić się z innymi, co dla niego – z punktu widzenia działań naszego ogniska –  było najważniejsze w tymże roku.

Z wypowiedzi wynikało, że nasza wspólnota to miejsce  wsparcia, nawiązywania głębokich relacji, umocnienia w trwaniu w wierności małżeńskiej, wzajemnej troski i modlitwy. Podkreślano wartość spotkań formacyjnych i innych form działalności wspólnoty, między innymi  warsztaty biblijne, rekolekcje ogólnopolskie, wakacje i Sylwester z Sycharem, spotkania dla kobiet, warsztaty 12 kroków, a także spotkania prywatne, pozaformacyjne. Dla księdza Grzegorza godne podkreślenia było to, że ciągle trwamy i jesteśmy znakiem odwagi – nasze deficyty, cierpienia nie zamykają nas, wypowiadamy, co nas boli.

Kolejnym punktem spotkania było omówienie naszych działań i inicjatyw na niedawno rozpoczęty 2022 rok. Jeżeli Pan Bóg pozwoli, czekają  nas w tym roku między innymi:

 • 4-6 marca – spotkanie dla kobiet w Żdżarach – będą to warsztaty na temat budowania poczucia własnej wartości
 • 27 marca – niedziela z Sycharem – ma przyjechać do nas Sebastian ze Śląska, aby na każdej Mszy Św. przedstawiać swoje świadectwo
 • 2 kwietnia – Sympozjum Dar Życia
 • maj/czerwiec – rekolekcje ogólnopolskie
 • wakacje z Sycharem, między innymi w Rajskiem ( Bieszczady) i Dursztynie (Spisz Polski)
 • październik – jesienna edycja rekolekcji ogólnopolskich

Bardzo ważnym wydarzeniem, które czeka nas w tym roku będą obchody 10 -lecia powstania naszego skierniewickiego ogniska. Na razie forma świętowania naszej rocznicy pozostaje w fazie dyskusji i  planowania. Póki co od grudnia w ramach przygotowań modlimy się nowenną do świętej Rity – w tym miesiącu styczniu tekstem z drugiego dnia nowenny.

.

Podczas  październikowego spotkania uczestniczki ogólnopolskich rekolekcji w Porszewicach dzieliły się wrażeniami z rekolekcji oraz przekazały niektóre myśli  z konferencji wygłoszonych przez rekolekcjonistę – ks. Łukasza Kałaskę.

Jako temat do dzielenia wykorzystaliśmy jedno z pytań zadanych nam przez ks. Łukasza dotyczące braku ufności do Boga, drugiego człowieka i siebie.

Na kolejne spotkanie zapraszamy, jak zwykle w trzeci poniedziałek miesiąca, czyli 15-go listopada.

W trzeci poniedziałek września nasze skierniewickie ognisko obchodziło swoje dziewiąte urodziny. Msza Święta przed spotkaniem miała specjalny charakter, była odprawiana przez naszego opiekuna, księdza Grzegorza w intencji naszej wspólnoty. Modlitwa wiernych, na jego prośbę, była w całości przygotowana przez osoby z naszej grupy. Przy ołtarzu posługiwały nasze Sycharenki, odczytując pierwsze czytanie i wspomnianą modlitwę wiernych. Cieszyło, że na Mszy było nas bardzo dużo – to przecież Panu Bogu powinniśmy dziękować w pierwszej kolejności za dar naszej wspólnoty i wszelkie dobro, jakie z niej czerpiemy.

Po Eucharystii przeszliśmy do Civitas Christiana na dalszy ciąg świętowania –  w sumie na spotkanie przybyło 14 osób. Pojawił się  także ksiądz Grzegorz, by udzielić nam błogosławieństwa.

W pierwszej  części  spotkania wysłuchaliśmy wystąpienia pani Aleksandry Krupy – Gołaszewskiej, pedagoga i trenera metody NVC – Porozumienia Bez Przemocy. NVC   dla wielu jest nie tylko sposobem komunikowania się, ale filozofią życia.  Pani Ola przedstawiła nam podstawy i korzyści stosowania tej metody w relacjach z innymi. Były też elementy warsztatowe, dzięki którym mogliśmy przyjrzeć się między innymi swoim przekonaniom i potrzebom. Już niedługo ruszają cykliczne warsztaty  zakresu wspomnianej tematyki dla chętnych z naszego ogniska, które poprowadzi pani Ola. Warto z nich skorzystać!

W kolejnym punkcie   spotkania zdmuchiwaliśmy  świeczki z naszego urodzinowego tortu, który potem ze smakiem spałaszowaliśmy. Na stole znalazły się również ciasta i owoce, ale najważniejsze były radość, bliskość  i poczucie jedności, które nam towarzyszyły. Pan Bóg jest dobry, zawsze obficie obdarowuje –  i tak było i tym razem.

 

 

Na naszym sierpniowym spotkaniu pojawiło się 12 osób, w  tym jedna nowa, która przyjechała do nas z Żyrardowa.

Głównym punktem spotkania, przygotowanym dla nas  przez Ewę było wysłuchanie fragmentu świadectwa Sebastiana, Sycharka ze Śląska. Sebastian pięknie mówił o swoim przeżywaniu trwania w wierności swojej sakramentalnej małżonce. Było w nim wiele pokoju i radości, pomimo, że czeka na powrót żony już kilkanaście lat. Oprócz tego Ewa przeczytała nam kilka wybranych fragmentów na temat miłości i małżeństwa z książki Michela Quoista „Modlitwa i czyn”. Każdy z obecnych mógł zapisać sobie zdania, myśli z usłyszanych treści, które najbardziej go dotknęły, szczególnie do niego przemówiły – aby się nimi podzielić z pozostałymi.

Na koniec Małgosia przeczytała nam fragment Ewangelii z dnia, opisujący spotkanie Pana Jezusa z bogatym młodzieńcem Mt 19, 16-22- potem modliliśmy się wspólnie, wypowiadając dziękczynienia i prośby rodzące się w nas po wysłuchaniu Słowa Bożego.

Uwaga! Nasze wrześniowe spotkanie będzie spotkaniem szczególnym- świętujemy dziewiątą rocznicę powstania naszego skierniewickiego ogniska. W planach mamy zaproszenie na to spotkanie  trenerki metody komunikacji „Porozumienie bez przemocy”, gdyż w najbliższym czasie chcemy zorganizować dla chętnych warsztaty z tego zakresu.

w tym miesiącu modlimy się w intencjach Anety, Kamili i Rafała. Prośmy również w modlitwie o salę do naszych spotkań – na ten moment nie wiadomo, gdzie będziemy się mogli gromadzić.

 

 

W sobotę 24 lipca  Agnieszka, Dorota, Kamila, Ewa uczestniczyły w  wyjeździe do Sanktuarium Maryjnego  w Licheniu. Odbywały się tam   Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe, podczas których  przy specjalnych stoiskach Sycharu zainteresowani mogli otrzymać nasze  materiały, porozmawiać z nami,  zapoznać się ze Wspólnotą  i naszym charyzmatem.  Organizacyjnie nad całością  czuwał  Zespól LEM, a wyjazd „reprezentacji” naszej Skierniewickiej Wspólnoty był odpowiedzią na zaproszenie Sebastiana – koordynatora Zespołu,  by włączyć się w to wydarzenie. Spacerując w koszulkach sycharowych  podczas  zwiedzania Sanktuarium  – nasz wyjazd miał bowiem również wymiar pielgrzymki –  rozdawałyśmy  ulotki i broszury,  zachęcałyśmy do ratowania małżeństw w kryzysie. Zwieńczeniem dnia było spotkanie  zainteresowanych osób z naszą Wspólnotą w specjalnie do tego przeznaczonej salce; na spotkanie przyjechał do nas  również ks. Paweł,  ogólnopolski duszpasterz Sycharu.

Podczas drogi powrotnej dziękowałyśmy Panu Bogu w modlitwie za owocnie  przeżyty dzień pod opieką Matki Bożej Licheńskiej.

Dziękuję Agnieszce, Dorocie, Kamili za wspólnotowo przeżyty   czas i wszystkim, którzy łączyli się z nami modlitewnie.

W lipcowy wieczór, w ogrodzie za plebanią zgromadziliśmy się na kolejnym spotkaniu naszego skierniewickiego ogniska WTM SYCHAR. Przybyło 13 osób, towarzyszył nam także nasz opiekun duchowy i gospodarz miejsca, ksiądz Grzegorz.

Rozważaliśmy fragment Ewangelii z dnia – Mt 12, 38 – 42:

Znak Jonasza
38 Wówczas rzekli do Niego niektórzy z uczonych w Piśmie i faryzeuszów: «Nauczycielu, chcielibyśmy jakiś znak widzieć od Ciebie». 39 Lecz On im odpowiedział: «Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza. 40 Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi. 41 Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. 42 Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon.

Ewa postanowiła przybliżyć nam problematykę i stanowisko Kościoła wobec dość częstej ostatnio praktyki występowania do sądu biskupiego o stwierdzenie, czy zawarte sakramentalne małżeństwo jest ważne. Opierając się na fragmencie książki księdza Marka Dziewieckiego „SYCHAR. Pokonywanie trudności w małżeństwie i rodzinie” Ewa  zwróciła uwagę na to, że należy bardzo uważnie przyjrzeć się intencjom i okolicznościom składania takiego wniosku. Motywacja może bowiem nie być czysta – małżonek może np. chcieć stwierdzenia nieważności z powodu poczucia skrzywdzenia, w celu ułożenia sobie życia z kimś innym, albo ucieka przed trudnościami i samotnością. Podobnie trzeba się przyjrzeć konsekwencjom złożenia wniosku i ewentualnego wyroku – np. jakie będą skutki tego dla dzieci.

Jak pisze ksiądz Marek „bywają małżeństwa w oczywisty sposób zawarte nieważnie. Każdy z małżonków, który ma w tej kwestii jasne dowody i świadków, ma prawo do szukania prawdy przed sądem biskupim” Jednak dalej czytamy „Trzeba pamiętać, że to, czy dane małżeństwo zostało zawarte ważnie, czy też nie, zależy wyłącznie od tego, jakie cechy, postawy i motywacje mieli narzeczeni przed zawarciem małżeństwa. Jeżeli kryzys przyszedł później, to małżeństwo pozostaje ważne, lecz przeżywa kryzys”.

I na koniec jeszcze jeden cytat z książki księdza Dziewieckiego:

„Kto nie chce ratować swojego małżeństwa, ten nie chce pełnić woli Boga, a jedynie próbuje uciekać od pracy nad sobą i od trudnych sytuacji, a dąży do tego, żeby otworzyć sobie drogę do nowego związku. Nawet w skrajnych przypadkach, gdy dany związek małżeński został zawarty w skrajnie niedojrzały sposób czy wręcz był ewidentnie nieważny, to najlepszym rozwiązaniem dla osób ochrzczonych, które żyły we wspólnocie małżeńskiej, jest radykalne nawrócenie obojga małżonków, dorastanie do miłości małżeńskiej tu i teraz oraz odnowienie czy złożenie na nowo przysięgi małżeńskiej, a nie szukanie więzi z kimś innym”.

W tym miesiącu kontynuujmy modlitwę imienną za nas i naszych małżonków.

 

 

Wakacyjny czas członkowie naszej wspólnoty rozpoczęli od wspólnej modlitwy z grupą Betania w intencji rodzin. Podejmowana modlitwa określana jest jako Godzina Święta i w każdy pierwszy czwartek miesiąca odbywa się po Mszy Świętej wieczornej przed Najświętszym Sakramentem w naszym kościele Św. Stanisława.

Po modlitwie spotkaliśmy się w salce na górze, zebrało się nas w sumie pięć osób.  Pozostały czas spędziliśmy na dzieleniu się  napotykanymi  trudnościami  oraz radościami,  tym, jak Jezus działa w naszym życiu.

 

 

 

W kwietniowy poniedziałkowy wieczór odbyło się nasze comiesięczne spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR – ze względu na obostrzenia poprzez Skype’a. W sumie uczestniczyło w nim 11 osób, w tym nasz opiekun duchowy,  ksiądz Grzegorz.

Na początek, ze względu na obecność nowej osoby,  każdy powiedział coś o sobie i swojej sytuacji. Potem dzieliliśmy się tym, jak przemawia do nas fragment Ewangelii z dnia J 6, 22 -29:

„Nazajutrz, po rozmnożeniu chlebów, tłum stojący po drugiej stronie jeziora spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliże tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej Pana, przypłynęły od Tyberiady inne łodzie.

A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: «Rabbi, kiedy tu przybyłeś?»

W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec».

Oni zaś rzekli do Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?»

Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: «Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał».

Ewa przygotowała dla nas prezentację o miłosierdziu „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny” Łk 6, 36. Poniżej niektóre myśli, które przekazała:

 • miłosierdzie to dar, droga do świętości, do zbawienia – także dla naszego współmałżonka
 •  Bóg wychodzi do nas z Miłosierdziem przez swoje Słowo, szuka mnie,  nie rezygnuje, nie przekreśla – Bóg ciągle szuka człowieka
 •  mamy przebaczać, zło dobrem zwyciężać, obdarzać miłosierdziem innych
 • Jezus Swoim życiem pokazywał miłosierdzie w praktyce – był blisko grzeszników, chorych, ubogich
 • miłosierdzie nie jest bezczynnością – mamy świadczyć o miłosierdziu innym, także tym, którzy nas zranili – Bóg chce ocalić ich przez nas
 • według św. Jana Pawła II miłosierdzie to miłość okazywana tym, którzy nie są w stanie jej odwzajemnić – bezinteresowna
 • według św. Augustyna  miłosierdzie to „smutek serca” – miłosierdzie czyni nasze serce smutnym – współczującym nieszczęściu bliźniego, co skłania nas do pomocy
 • kiedy ktoś nas krzywdzi, spróbujmy zobaczyć jego duchową biedę, głód miłości – to pozwoli nam przenieść uwagę z naszej krzywdy na jego smutek ,ubóstwo, spojrzeć na niego jako kogoś zadanego nam przez Boga, kogo mamy ubogacić w miłość
 • nie oceniajmy innych, nie bądźmy sędziami, ale świadkami Miłości Boga w świecie – do tego jesteśmy powołani
 • poprzez przebaczenie świadczymy o tym, że w świecie jest obecna miłość potężniejsza niż grzech
 • tam, gdzie okazujemy dobro, Bóg zawsze je spotęguje
 • modlitwa stawia nas w postawie czuwania i wrażliwości , jest naszą siłą
 • warto odkryć, jaką moc może mieć dobre słowo, uśmiech

Po prezentacji tradycyjnie dzieliliśmy się naszymi refleksjami na temat usłyszanych treści.

Ewa przekazała obecnym ogłoszenia o minionych i nadchodzących wydarzeniach, w których bierze udział Wspólnota Trudnych Małżeństwa SYCHAR

 • kilka osób z naszego ogniska wzięła udział w rekolekcjach „Oddanie 33” , których zwieńczeniem było oddanie się Niepokalanemu Sercu Maryi
 • 17 kwietnia odbyło się już piętnaste sympozjum „Dar życia” organizowane przez naszą parafię – z powodu pandemii on – line – linki do wystąpień zaproszonych gości można znaleźć na stronie swietystanislaw.pl
 • WTM SYCHAR współuczestniczyła w ogólnopolskiej akcji billboardowej „Kochajcie się mamo i tato” – z tej racji nasze ognisko otrzymało zaproszenie do Niepokalanowa, aby przedstawić wspólnotę i dać świadectwa
 • planowane są ogólnopolskie rekolekcje dla Sycharków w Porszewicach
 • w dniach 23 -26 września ma się odbyć Dzień Kobiet w Żdżarach
 • wakacje z Sycharem są w tym roku planowane w dwóch miejscach: Ołdrzychowicach Kłodzkich oraz w Rajskim w Bieszczadach.

W najbliższym miesiącu modlimy się w dalszym ciągu za wszystkich członków naszego ogniska. Zapraszamy na kolejne spotkanie!

Nasze pierwsze noworoczne spotkanie skierniewickiego ogniska WTM SYCHAR odbyło się 18 stycznia, ze względu  na obostrzenia w formie zdalnej przez Skype’a. W sumie uczestniczyło w nim 10 osób.

Na początek, z uwagi na obecność nowych osób każdy, a właściwie każda z obecnych ( bo grono wybitnie i bezsprzecznie damskie) przedstawiła w kilku słowach swoją obecną sytuację życiową. Potem rozważaliśmy Ewangelię z dnia –  Mk 2, 18-22,  dzieląc się z innymi, w jaki sposób Bóg przemawia do nas przez ten  fragment Pisma Świętego .

Ewangelia (Mk 2, 18-22)

Zwyczajów Starego Testamentu nie można przenosić do Nowego

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali: «Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?»

Jezus im odpowiedział: «Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo mają pośród siebie pana młodego. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć.

Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i gorsze staje się przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki. Wino się wylewa i bukłaki przepadną. Raczej młode wino należy wlewać do nowych bukłaków».

Kolejnym punktem spotkania było podsumowanie ubiegłego roku przez naszą liderkę Ewę. Ewa przygotowała zestawienie wszystkich przedsięwzięć i działań realizowanych przez nasze skierniewickie ognisko oraz innych, w których uczestniczyliśmy. Był to bardzo owocny rok, choć wielu planów nie udało się zrealizować z powodu pojawienia się pandemii koronawirusa.

Nas koniec Ewa przedstawiła nam w formie prezentacji multimedialnej temat „Czerpanie z daru wspólnoty i jej budowanie”. Poniżej kilka myśli zawartych w prezentacji:

 • wspólnota jest darem, a nie celem samym w sobie
 •  w centrum powinien być Jezus – to On powołuje nas do wspólnoty – mamy się gromadzić wokół Niego i ze względu na Niego
 • wspólnoty potrzebujemy dla: 1) wzrostu i rozwoju 2) dla służby, która jest wyrazem miłości
 • wzrost i rozwój jest zgodą na duchową przemianę, formację, na szukanie Boga
 • we wspólnocie uczę się budować z innymi relacje: przyjmować „trudne” osoby, przebaczać, wypowiadać swoje potrzeby
 • we wspólnocie odkrywam, kim jestem, nabywam różne umiejętności
 • poprzez służbę odkrywam, że więcej jest radości w dawaniu, aniżeli w braniu
 • we wspólnocie jesteśmy zaproszeni, by stać się częścią całości, wychodzimy ze strefy komfortu
 • Chrystus stał się Sługą – bo kocha, a ten, kto kocha, pragnie służyć

Na koniec Ewa zachęciła nas do zastanowienia się, jaką drogą prowadzi nas Jezus przez naszą wspólnotę, jakie jest moje miejsce, rola we wspólnocie, dlaczego w niej jestem.

W najbliższym miesiącu modlimy się za całą nasza wspólnotę, w tym oczywiście księdza Grzegorza, starając się każdego wspomnieć imiennie.

 

 

W grudniowy wieczór, kilka dni przed Bożym Narodzeniem członkowie skierniewickiego ogniska WTM SYCHAR uczestniczyli we Mszy Świętej, odprawionej specjalnie dla nich przez opiekuna duchowego wspólnoty, księdza Grzegorza. I choć nie było to typowe spotkanie wigilijne, z dzieleniem się między sobą opłatkiem i spożywaniem przyniesionych potraw, było nas niemało. Dobrze było się zobaczyć i poznać nowe osoby, które pojawiły się na Mszy. Pan Bóg jednoczy -wspaniale, że tylu z nas mogło odpowiedzieć  na Jego zaproszenie!

Tego dnia towarzyszyły nam piękne czytania – pierwsze z Pieśni Nad Pieśniami, które przeczytała Ula, a potem Ewangelia o nawiedzeniu świętej Elżbiety przez Maryję. Psalm pięknie zaśpiewała Renata. Ksiądz Grzegorz mówił podczas kazania o kobiecej duszy.

Zgromadzeni na Mszy w procesji podczas Ofiarowania  zanieśli pod ołtarz swoje dary.

Po Mszy nasza liderka Ewa złożyła wszystkim życzenia na czas zbliżających się Świąt i symbolicznie podzieliliśmy się opłatkiem. Dla każdego znalazły się  też upominki, rozdawane przez wysłanniczki świętego Mikołaja – biskupa oczywiście :). Dziękujemy sponsorom ;D.

Szesnastego  listopada odbyło się comiesięczne  spotkanie skierniewickiego ogniska wspólnoty  Trudnych Małżeństw SYCHAR. W trosce o  bezpieczeństwo nas wszystkich „spotkaliśmy” się na Skypie, w sumie w 10 – osobowym składzie, wliczając naszego opiekuna duchowego, księdza Grzegorza.

Na początku, jak to się dzieje już od dłuższego czasu, mieliśmy okazję pochylić się nad fragmentem Ewangelii z dnia – Łk 18, 35 – 43. Każdy obecny miał możliwość podzielić się, jak te słowa odbiera, jakie struny w nim one poruszają.

Niewidomy pod Jerychem

35 Kiedy przybliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. 36 Gdy usłyszał przeciągający tłum, wypytywał się, co to się dzieje. 37 Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. 38 Wtedy zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» 39 Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» 40 Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się przybliżył, zapytał go: 41 «Co chcesz, abym ci uczynił?» On odpowiedział: «Panie, żebym przejrzał». 42 Jezus mu odrzekł: «Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła». 43 Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu.

Po dzieleniu słowem nastąpił kolejny punkt spotkania.  Ewa przedstawiła nam temat ” Czekać nie czekając  biernie”, posiłkując się prezentacją multimedialną.  Wystąpienie i prezentowany temat bardzo się podobały.

Ustaliliśmy, że przez najbliższy miesiąc modlimy się za wszystkich członków naszej wspólnoty – tych, którzy aktualnie przychodzą na spotkania, ale także tych, którzy przychodzili kiedyś, nawet jeżeli byli tylko raz – wszystkich, których jesteśmy sobie w stanie przypomnieć. Postarajmy się wymienić ich w naszej modlitwie z imienia. Oczywiście ogarniamy także modlitwą naszego księdza Grzegorza.

Kochani!

Tak jak ogłaszała nasza Ewa, w dniu 13 października, w rocznicę objawień Matki Bożej z Fatimy  siedmiooosobowa delegacja naszej wspólnoty pojechała do Parafii Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie. Zostaliśmy tam zaproszeni przez Wspólnotę Odnowy Hosanna oraz Wspólnotę Siloe z kościoła Cyryla i Metodego, aby poprowadzić spotkanie i podzielić się naszą wiedzą na temat komunikacji i relacji damsko – męskich.

Na początek wzięliśmy udział we Mszy Świętej.  Była ona szczególnie uroczysta ze względu na wspomnienie błogosławionego Honorata Koźmińskiego, który jest głównym patronem diecezji łowickiej. Potem przyszedł czas na nasze wystąpienia.

Rozpoczęła Dorotka, krótko przedstawiając obecnym   wspólnotę SYCHAR i tłumacząc, dlaczego właśnie my prowadzimy to spotkanie. Potem Ewa wygłosiła przygotowany w formie pięknej prezentacji wykład na temat różnic między mężczyzną i kobietą. Następnie Asia przedstawiła słuchaczom temat „Zasady dobrej komunikacji”, a po niej swoje świadectwo wygłosił Zenon,  członek warszawskiego ogniska wspólnoty Trudnych Małżeństw. W dalszej kolejności Ewa opowiedziała obecnym o pięciu językach miłości (sposobach, w jaki wyrażamy miłość i chcemy, by nam ją okazywano ).

Na koniec wszyscy uczestnicy spotkania mogli wykonać test, który pozwolił ustalić, jakim językiem miłości się posługują. Nad tą częścią naszych wystąpień czuwała Justyna.

Koniecznie trzeba też wspomnieć o Beacie, Małgosi i Paulinie, które przyjechały, aby wspierać  osoby wygłaszające wykłady, pełniły także dyżur przy naszym stoisku, bowiem jak zawsze przywiozłyśmy ze sobą wspólnotowe materiały i książki.

Spotkanie w kościele zakończyło się adoracją Najświętszego Sakramentu i błogosławieństwem udzielonym wszystkim obecnym przez kapłana. Potem zostaliśmy jeszcze zaproszeni na plebanię, gdzie podjęto nas herbatą i pysznym ciastem.

Mimo mało zachęcającej pogody na spotkanie przybyło całkiem sporo osób, w tym pary narzeczonych i małżeństwa. Mamy wielką nadzieję, że chociaż „słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”, a dalej wszystko (na całe szczęście) w rękach Pana Boga. Módlmy się o dobre owoce tego spotkania.

 

 

 

 

We wrześniu nasze skierniewickie ognisko WTM SYCHAR obchodziło swoje święto – ósmą rocznicę powstania. Z tej okazji spotkanie rozpoczęliśmy od uczestnictwa we Mszy Świętej w kościele św. Stanisława. Chcieliśmy w pierwszej kolejności podziękować Bogu za dar naszej wspólnoty i błogosławieństwa, jakimi nas obdarza każdego dnia, modliliśmy się także w intencji członków naszego ogniska i ich rodzin.

W naszym świętowaniu uczestniczyli także zaproszeni goście, między innymi dwie osoby ze wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym z Żyrardowa. Zawitał do nas także ksiądz Rafał Woronowski, który wygłosił dla obecnych konferencję opartą o cytat z Biblii “Wystarczy ci Mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali” 2 Kor 12,9. Całość konferencji jest dostępna do wysłuchania pod tym linkiem: https://lowicz.gosc.pl/doc/6534901.Sychar-8-lat-poslugi

Potem był czas na dzielenie się przemyśleniami, jakie zrodziły się w nas pod wpływem usłyszanych treści.

W dniach 18-19 września 5 osób z naszej wspólnoty wzięło udział w rekolekcjach ogniskowych, które odbyły się u sióstr Niepokalanek w Szymanowie. Rekolekcje poprowadził nasz opiekun duchowy ksiądz Grzegorz ,a ich tematem przewodnim był fragment z Pisma Świętego: “Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły,: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą” Iz 40, 31

Obecne na spotkaniu osoby, które wzięły udział w tych rekolekcjach, mogły opowiedzieć pozostałym o swoim doświadczeniu uczestnictwa w nich. W szczególny sposób towarzyszyła im Matka Boża. Odwiedziły ją w Kaplicy Wieczystej Adoracji w Niepokalanowie, mogły także podziwiać słynącą cudami figurę Naświętszej Maryi Panny Jazłowieckiej w Sanktuarium w Szymanowie. Był to czas odpoczynku i wielu duchowych doświadczeń.

Na koniec spotkania wszyscy obecni mogli delektować się urodzinowym tortem i innymi słodkościami.

UWAGA! W ramach podziękowania księdzu Grzegorzowi za jego posługę w naszej wspólnocie i odprawione dla nas rekolekcje, podjęliśmy zobowiązanie, że do końca września będziemy codziennie odmawiać w jego intencji jedną wybraną dziesiątkę różańca. Włączmy się jak najliczniej w tę modlitwę.

W mocno deszczowy trzeci poniedziałek sierpnia ( i chwała Panu za ten deszcz!) w ogrodzie naszego opiekuna duchowego odbyło się kolejne  spotkanie członków skierniewickiego ogniska WTM SYCHAR. Opady nie odstraszyły ośmiu osób :), towarzyszył na również gospodarz miejsca, ksiądz Grzegorz.

Na początku spotkania rozważaliśmy i odnosiliśmy do swojego życia fragment Ewangelii z dnia – Mt 19, 16-22:

Bogaty młodzieniec

16 A oto zbliżył się do Niego pewien człowiek i zapytał: «Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?» 17 Odpowiedział mu: «Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania». 18 Zapytał Go: «Które?» Jezus odpowiedział: «Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, 19 czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego, jak siebie samego!» 20 Odrzekł Mu młodzieniec: «Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?» 21 Jezus mu odpowiedział: «Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!» 22 Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

Justyna przedstawiła nam wykład na temat pierwszego z grzechów głównych – pychy, który opracowała między innymi w oparciu o książkę ojca Jacka Krzysztofowicza – dominikanina „7 sposobów na rozplątanie życia – grzechy główne dziś” – zrobiła to doskonale! 🙂   Potem był czas na dzielenie się przemyśleniami, jakie zrodziły się w nas pod wpływem  usłyszanych treści.

Na koniec dwie ważne informacje:

 • przypominamy, że we wrześniu rusza 3 edycja warsztatów biblijnych, serdecznie zapraszamy
 • również we wrześniu nasze skierniewickie ognisko WTM SYCHAR kończy 8 lat:) Bogu niech będą dzięki, że jeszcze się nami nie znudził ;D!

W mocno deszczowy pierwszy poniedziałek sierpnia odbyły się nasze ostatnie w II edycji warsztaty biblijne.  Silna grupa w liczbie pięciu osób (sezon wakacyjny, cóż zrobić…) analizowała temat”Musisz stanąć przed Cezarem” Dz 27,24. Nasz Mirek przygotował dla nas dłuuugi fragment Pisma Świętego, który stanowił podstawę do naszych rozważań w tym dniu. Oto on:

Mowa Apostoła przed królem

1 «Wolno ci mówić w swojej obronie» – powiedział Agryppa do Pawła. Wtedy Paweł, wyciągnąwszy rękę, rozpoczął mowę obronną: 2 «Uważam to za szczęście, że mogę dzisiaj bronić się przeciwko wszystkim zarzutom, jakie stawiają mi Żydzi, przed tobą, królu Agryppo, 3 który najlepiej znasz wszystkie zwyczaje i spory Żydów. Dlatego proszę, wysłuchaj mnie cierpliwie. 4 Wszyscy Żydzi znają moje życie. Od wczesnej młodości upływało ono wśród mego narodu w Jerozolimie. 5 Wiedzą o mnie od dawna – gdybyż chcieli zaświadczyć! – że żyłem według [zasad] najsurowszego stronnictwa naszej religii, jako faryzeusz. 6 A teraz stoję przed sądem, gdyż pokładam nadzieję w obietnicy, danej przez Boga ojcom naszym, 7 której spełnienia spodziewa się doczekać dwanaście naszych pokoleń, służących Bogu wytrwale w dzień i w nocy. z powodu tej nadziei, królu, oskarżyli mnie Żydzi. 8 Dlaczego uważacie za nieprawdopodobne, że Bóg wskrzesza umarłych? 9 Przecież mnie samemu zdawało się, że powinienem gwałtownie występować przeciw imienius Jezusa Nazarejczyka.
10 Uczyniłem to też w Jerozolimie, a wziąwszy upoważnienie od arcykapłanów, wtrąciłem do więzienia wielu świętych, głosowałem przeciwko nim, gdy ich skazywano na śmierć, 11 i często przymuszałem ich karami do bluźnierstwa we wszystkich synagogach. Prześladowałem ich bez miary i ścigałem nawet po innych miastach. 12 Tak odbywałem drogę do Damaszku z upoważnienia i z polecenia najwyższych kapłanów. 13 W południe podczas drogi ujrzałem, o królu, jaśniejsze od słońca światło z nieba, które ogarnęło mnie i moich towarzyszy podróży. 14 Kiedy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos, który mówił do mnie po hebrajsku: „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? Trudno ci wierzgać przeciw ościeniowi”. 15 „Kto jesteś, Panie?” – zapytałem. A Pan odpowiedział: „Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. 16 Ale podnieś się i stań na nogi, bo ukazałem się tobie po to, aby ustanowić cię sługą i świadkiem tego, co zobaczyłeś, i tego, co ci objawię. 17 Obronię cię przed ludem i przed poganami, do których cię posyłam, 18 abyś otworzył im oczy i zwrócił od ciemności do światła, od władzy szatana do Boga. Aby przez wiarę we Mnie otrzymali odpuszczenie grzechów i dziedzictwo ze świętymi”. 19 Temu widzeniu z nieba nie mogłem się sprzeciwić, królu Agryppo! 20 Lecz nawoływałem najpierw mieszkańców Damaszku i Jerozolimy, a potem całej ziemi judzkiej, i pogan, aby pokutowali i nawracali się do Boga, i pełnili uczynki godne pokuty. 21 Z tego powodu pochwycili mnie Żydzi w świątyni i usiłowali zabić. 22 Ale z pomocą Bożą do dzisiaj stale daję świadectwo małym i wielkim, nie głosząc nic ponad to, co przepowiedzieli Prorocy i Mojżesz, 23 że Mesjasz ma cierpieć, że pierwszy zmartwychwstanie, że głosić będzie światło zarówno ludowi, jak i poganom».
24 «Odchodzisz od rozumu, Pawle – zawołał głośno Festus, gdy on tak się bronił – wielka wiedza doprowadza cię do utraty rozsądku». 25 «Nie odchodzę od rozumu, dostojny Festusie – odpowiedział Paweł – lecz słowa, które mówię, są prawdziwe i przemyślane. 26 Zna te sprawy król, do którego śmiało mówię. Jestem przekonany, że nic z nich nie jest mu obce. Nie działo się to bowiem w jakimś zapadłym kącie. 27 Czy wierzysz, królu Agryppo, Prorokom? Wiem, że wierzysz». 28 Na to Agryppa do Pawła: «Niewiele brakuje, a przekonałbyś mnie i zrobił ze mnie chrześcijanina». 29 A Paweł: «Dałby Bóg, aby prędzej lub później nie tylko ty, ale też wszyscy, którzy mnie dzisiaj słuchają, stali się takimi, jakim ja jestem, z wyjątkiem tych więzów».
30 Na to wstał król i namiestnik, i Berenike, i ci, którzy z nimi wzięli udział w posiedzeniu. 31 Kiedy odeszli, mówili jedni do drugich: «Ten człowiek nie czyni nic podpadającego pod karę śmierci lub więzienia». 32 Agryppa zaś powiedział do Festusa: «Można by zwolnić tego człowieka, gdyby się nie odwołał do cezara».

Temat był jak zawsze niełatwy i wzbudził sporo emocji, ale na pewno był potrzebny. W podsumowaniu Mirek zawarł następujące ważne przemyślenia:

– Bóg kocha i nas, i naszych krzywdzicieli, dlatego czasami stajemy w sytuacji dla nas nieprzyjemnej,
– mając życie zgodne z wyznawaną wiarą, możemy dać mocne świadectwo,
– dzięki naszemu świadectwu Bóg może realizować swój plan w życiu wielu  innych ludzi,
– warto podejmować systematyczne działania samowychowawcze, dzięki którym Bóg może przez nas działać na tym świecie.
Pozwalając Bogu przemieniać nas umożliwiamy Mu przemianę innych ludzi, w tym naszych krzywdzicieli.

 

UWAGA! OD WRZEŚNIA RUSZA TRZECIA EDYCJA WARSZTATÓW BIBLIJNYCH, MOGĄ SIĘ   NA NIE ZAPISYWAĆ  RÓWNIEŻ OSOBY, KTÓRE NIE UCZESTNICZYŁY W POPRZEDNICH CYKLACH WARSZTATÓW. ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU, NAPRAWDĘ WARTO!

Warunki uczestnictwa w WARSZTATACH (poziom 1: ugruntowanie):
– pragnienie trwania w wierności Bogu i współmałżonkowi pomimo niewierności drugiej strony (choć przynależność do RWS nie jest wymagana);
– pragnienie umacniania się w Chrystusie i Jego słowie;
– gotowość systematycznego uczęszczania na wszystkie spotkania i wykonywania zadań domowych oraz rzetelne zapoznanie się z tematem spotkania, na którym się nie było.

 

 

Pomimo wakacji cykl warsztatów biblijnych nieprzerwanie trwa, więc w pierwszy poniedziałek lipca jak zwykle spotkaliśmy się, by rozważać Słowo Pana. Tym razem było nas osiem (w pełni damski skład). Temat warsztatów brzmiał: „Zło dobrem zwyciężaj” Rz 12, 21. Mirek tym razem przygotował dla nas do przeanalizowania fragment 2Sm 16, 5-13, przedstawiony poniżej:

INTRYGI O NASTĘPSTWO TRONU
Ucieczka Dawida

16Król Dawid przybył do Bachurim. A oto wyszedł stamtąd pewien człowiek. Był on z rodziny należącej do domu Saula. Nazywał się Szimei, syn Gery. Posuwając się naprzód, przeklinał 6 i obrzucał kamieniami Dawida oraz wszystkie sługi króla Dawida, chociaż był z nim po prawej i po lewej stronie cały lud i wszyscy bohaterowie. 7 Szimei przeklinając wołał w ten sposób: «Precz, precz, krwawy człowieku i niegodziwcze*! 8 Na ciebie Pan zrzucił odpowiedzialność za krew rodziny Saula, w miejsce którego zostałeś królem. Królestwo twoje oddał Pan w ręce Absaloma, twojego syna. Teraz ty sam jesteś w utrapieniu, bo jesteś człowiekiem krwawym». 9 Odezwał się do króla Abiszaj, syn Serui: «Dlaczego ten zdechły pies przeklina pana mego, króla? Pozwól, że podejdę i utnę mu głowę». 10 Król odpowiedział: «Co ja mam z wami zrobić, synowie Serui? Jeżeli on przeklina, to dlatego, że Pan mu powiedział: „Przeklinaj Dawida!” Któż w takim razie może mówić: „Czemu to robisz?”» 11 Potem zwrócił się Dawid do Abiszaja i do wszystkich swoich sług: «Mój własny syn, który wyszedł z wnętrzności moich, nastaje na moje życie. Cóż dopiero ten Beniaminita? Pozostawcie go w spokoju, niech przeklina, gdyż Pan mu na to pozwolił. 12 Może wejrzy Pan na moje utrapienie i odpłaci mi dobrem za to dzisiejsze przekleństwo». 13 I tak Dawid posuwał się naprzód wraz ze swymi ludźmi. Szimei natomiast szedł zboczem wzniesienia obok i przeklinał, ciskając kamieniami i rzucając ziemią.

 

Temat był bardzo ciekawy, ale i niełatwy, zwłaszcza, gdy odnosiło się go do własnego życia (kto z nas potrafiłby z taką pokorą przyjąć obelgi i kamienie?). Mirek podsumował go następująco:

– Bóg dając nam swojego Ducha uzdalnia nas do dobrych słów i dobrego postępowania nawet wtedy, kiedy inni nas krzywdzą lub poniżają,

– budując poczucie własnej wartości nie na tym, co mamy, tylko na tym, co dla nas Bóg zrobił z miłości, możemy łatwo odpłacać dobrem za zło i odpowiadać błogosławieństwem na obelgi,

– odpowiadając dobrym słowem na złorzeczenie możemy uśmierzyć gniew i złamać działanie Złego,

– Odpowiadając dobrem na zło dziedziczymy błogosławieństwo Boże.

Bóg umożliwia nam reagowanie dobrem na zło, by w ten sposób działać w naszym życiu i w życiu naszych bliskich.

 

W dniu 15 czerwca odbyło się  kolejne spotkanie skierniewickiego ogniska WTM SYCHAR. Uczestniczyło w nim 14 osób,  a jego gospodarzem był  nasz opiekun duchowy, ksiądz Grzegorz, który zaprosił nas do ogrodu za plebanią.

Na początku dzieliliśmy się przemyśleniami, jakie nasunęły się nam po usłyszeniu  czytania z Ewangelii św. Mateusza z dnia  –  Mt 5, 38 – 42.  Poniżej cały fragment:

Prawo odwetu

38 Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! 39 A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! 40 Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! 41 Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące! 42 Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.

Potem Ewa przedstawiła nam przygotowany przez siebie temat – WIARA. Oto kilka przekazanych przez nią myśli:

 • – wiara to jedna z trzech (wraz z nadzieją i miłością) cnót teologalnych, otrzymujemy ją na chrzcie świętym, bez niej i pozostałych cnót chrześcijaństwo byłoby martwe
 • – wiara uzdalnia nas do poznania i przyjęcia prawd objawionych
 • – Duch Święty uzdalnia nas do poznawania Boga, nawiązywania z nim osobistej relacji
 • – wiara to okazywanie Bogu posłuszeństwa, życie zgodne z Jego Wolą – nie powinno to być jednak  ślepe posłuszeństwo, ale podejmowane z miłości do Boga, innych i siebie
 • – posłuszeństwo służy naszemu dobru – Bóg wie lepiej
 • – wzorem posłuszeństwa jest Jezus
 • – posłuszeństwo to decyzja rezygnacji z siebie, wymaga zaangażowania, ofiary, nieraz heroizmu
 • – zaufanie może prowadzić nas do posłuszeństwa
 • – bez zaufania nasza wiara staje się mała
 • -nieraz przechodzimy próby wiary – wtedy ufność i posłuszeństwo mogą nas uratować – opierajmy się wtedy na Bogu, szukajmy Jego prowadzenia i Jego Woli, na wzór Jezusa
 • – wiara jest nam dana – jako łaska, dar Boży –  i zadana – wymaga naszej odpowiedzi, współpracy, wysiłku
 • – wiara bez uczynków jest martwa
 • – wiara rodzi się ze słuchania
 • – potrzebujemy Kościoła, aby wzrastać w wierze – nikt nie może wierzyć sam, jeżeli nie będzie go prowadziła wiara innych

Po wykładzie Ewy był czas na wymianę refleksji, które przyszły nam na myśl w związku z usłyszanym tematem. Pogoda nam dopisała, kosy pięknie śpiewały… Bogu niech będą dzięki za ten darowany nam wspólny czas!

 

 

 

W sam Dzień Dziecka odbyły się kolejne nasze warsztaty biblijne. Uczestniczyło w nich 8 osób, a temat spotkania brzmiał: Obiektywna ocena swojego życia: “Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem” 2 Tm 4, 7)

Podczas warsztatów analizowaliśmy trzy fragmenty z Pisma Świętego, przytaczam je poniżej:

Łk 18, 9-14

Faryzeusz i celnik

9 Opowiedział też niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: 10 «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. 11 Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. 12 Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”. 13 A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!” 14 Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».

Ga 6, 1-5

Szczegółowe wskazania

1 Bracia, a gdyby komuś przydarzył się jakiś upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem Ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie. 2 Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe. 3 Bo kto uważa, że jest czymś, gdy jest niczym, ten zwodzi samego siebie. 4 Niech każdy bada własne postępowanie, a wtedy powód do chluby znajdzie tylko w sobie samym, a nie w drugim. 5 Każdy bowiem poniesie własny ciężar.

2 Tm 4, 6 – 8

Apostoł przewiduje bliską śmierć i nagrodę

6 Albowiem krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. 7 W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. 8 Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego.

W podsumowaniu spotkania znalazły się następujące wnioski:

– samoocena przynosi negatywne skutki, kiedy łączy się z pogardą dla innych

– świadomość grzechu ma służyć temu, by zauważać działanie Boga przemieniającego nas na Swój obraz, a nie temu, by mieć wymówkę i grzeszyć

– chlubienie się i przechwalanie tym, co Bóg uczynił w naszym życiu jest jak najbardziej wskazane

– działanie Boga w moim życiu powinno się przekładać bezpośrednio na moje postępowanie wobec innych ludzi

Systematyczna samoocena pozwala zauważyć, jakich przemian dokonuje we mnie Bóg, i jak te przemiany wpływają na nasze zachowanie, żeby podjąć działania korygujące i dokonywać wyborów zgodnych z wolą Boga .

Kolejne warsztaty przypadają 6 lipca. Do zobaczenia!

W poniedziałkowy,   majowy  wieczór  ksiądz Grzegorz odprawił Mszę Świętą specjalnie dla członków skierniewickiego ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR. Msza  ta była jednocześnie prezentem dla naszego opiekuna duchowego od całej wspólnoty –  modliliśmy się w intencji księdza Grzegorza z racji zbliżającej się trzydziestej rocznicy jego święceń kapłańskich.

W liturgii wzięło udział 13 osób. Beata przeczytała pierwsze czytanie, Dorota zaśpiewała pięknie psalm, Paulina odczytała wezwania modlitwy wiernych. „Jesteście ze Mną od początku”- na tym fragmencie  Ewangelii ksiądz Grzegorz oparł swoje kazanie, prosząc, byśmy zostali z tymi słowami.  Wspólnie modliliśmy się i śpiewaliśmy, mieliśmy także możliwość spontanicznego wyznawania naszej wiary i dziękczynienia Bogu za wszystko, co nam uczynił i ciągle czyni. Zostaliśmy cudownie nakarmieni Ciałem i Krwią Pana Jezusa, gdyż Komunia Święta udzielana była pod dwiema postaciami.  Bogu niech będą dzięki za Jego ciągłe obdarowywanie nas, za to, że tyle możemy czerpać z Kościoła, za naszą wspólnotę.

Po Mszy zostaliśmy jeszcze chwilę razem, dzieląc się wspomnieniami związanymi ze świętym Janem Pawłem II, który zapewne tego dnia w Niebie obchodził swoją setną rocznicę urodzin :). Po zakończeniu naszego spotkania czteroosobowa delegacja naszej wspólnoty wybrała się pod pomnik naszego świętego papieża – Polaka, aby zapalić mu świece i prosić za jego wstawiennictwem za nasze rodziny. Na dworze było pięknie i ciepło… Dziękujemy Ci, Panie!

W sobotę 7 marca dwuosobowa żeńska delegacja skierniewickiego ogniska WTM SYCHAR na zaproszenie księdza Bogdana Zatorskiego wzięła udział w kursie dla kandydatów na doradców rodzinnych Spotkanie  odbyło się w siedzibie kurii łowickiej. Podczas kursu przekazałyśmy obecnym informacje na temat działalności Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR:  historię powstania,  jej cele, charyzmat, formy pomocy, jakie oferuje, podkreślając, jak wielką  moc ma sakrament małżeństwa i jak wiele łask zyskujemy, trwając w wierności i współpracując z Bożą łaską.

Zwieńczeniem wystąpienia było przypomnienie słów naszego świętego papieża, Jana Pawła II:

„W żadnych okolicznościach wartość małżeństwa, tego nierozerwalnego związku miłości dwojga osób, nie może być podawana w wątpliwość. Jakiekolwiek rodziłyby się trudności, nie można rezygnować z obrony tej pierwotnej miłości, która zjednoczyła dwoje ludzi i której Bóg nieustannie błogosławi. Małżeństwo jest drogą świętości, nawet wtedy, gdy staje się drogą krzyżową…”

Dziękujemy wszystkim za wsparcie modlitewne!

W dniu 17 lutego odbyło się spotkanie skierniewickiego ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR. W zastępstwie naszej liderki Ewy poprowadziła je Agnieszka. W sumie na spotkaniu pojawiło się 10 osób, był także z nami ksiądz Grzegorz, nasz opiekun duchowy.

Na początku dzieliliśmy się wydarzeniami zaistniałymi w naszym życiu w ciągu ostatniego miesiąca, naszymi radościami, problemami, naszą codziennością.

Od kilku miesięcy praktykujemy na spotkaniach rozważanie Słowa Bożego – Ewangelii przypadającej  na dzień spotkania. Tym razem pochyliliśmy się nad fragmentem z rozdziału św. Marka – Mk 8, 11 -13. Po krótkim wprowadzeniu i wyjaśnieniu  księdza Grzegorza każdy z obecnych miał możliwość powiedzieć kilka słów o tym, jak przemawia do niego ten konkretny urywek Biblii.

Na koniec Agnieszka przekazała nam informacje na temat czekających nas w najbliższym czasie wydarzeń, w które marzec wyjątkowo będzie obfitować:

 • W dniach 13 – 15 marca planowane są warsztaty na temat przebaczenia, które poprowadzi Mirka, liderka SYCHARU z Gdańska. Rozpoczną się one w piątek Mszą Świętą o godzinie 18 – tej, a zakończą ok. godziny 15 – 15.30 w niedzielę ( po Mszy o godzinie 13 – tej).
 • Osoby, które nie będą uczestniczyć w warsztatach proszone są o wsparcie dla Dorotki podczas Diecezjalnego Dnia Kobiet, który organizowany jest 14 marca. Nasza wspólnota będzie tam miała swoje stoisko ( potrzeba dyżurów przy nim), a poza tym Dorota będzie miała podczas DDK wystąpienie, podczas którego będzie mówiła o naszej wspólnocie – przyda się więc także wsparcie duchowe:)
 • W niedzielę 22 marca w Parafii Św. Stanisława odbędzie się Dzień Świadectw – a swoje świadectwo głosić będzie podczas każdej Mszy Świętej Sebastian z Żor, członek WTM SYCHAR
 • W sobotę 28 marca z kolei czeka nas kolejne Sympozjum Dar Życia, gdzie również będziemy mieli okazję zaprezentować sycharowe materiały

Zapraszamy serdecznie, angażujmy się w życie wspólnoty i naszej parafii.

W tym miesiącu modlimy się w intencji Agnieszki, która przeżywa bardzo trudny czas – o światło Ducha Świętego, pocieszenie i nadzieję, o zaufanie, że Bóg wyprowadzi dobro z jej sytuacji, umocni ją i doda jej sił w stawieniu czoła problemom.

 

W dniu 20 stycznia odbyło się spotkanie skierniewickiego ogniska WTM SYCHAR. Uczestniczyło w nim 11 osób, w tym trzy nowe. Chwała Panu!:)

Jak zawsze, gdy pojawiają się nowi uczestnicy, rozpoczęliśmy od wzajemnego zapoznania się ze sobą, opowiedzenia krótko o nas i naszych aktualnych sytuacjach, o tym ,co daje nam wspólnota.

Kolejnym punktem spotkania było odczytanie Słowa Bożego z dnia – był to fragment z Ewangelii św. Marka – Mk 2, 18 – 22. Mieliśmy kilka chwil na analizę tekstu, refleksję.

Potem Ewa, nasza superliderka wyświetliła zebranym prezentację multimedialną, przedstawiającą Wspólnotę Trudnych Małżeństw SYCHAR, jej główne założenia i charyzmat.

Po prezentacji mogliśmy podzielić się swoimi wrażeniami z obejrzanego materiału, jak również przemyśleniami , płynącymi z odczytanego wcześniej fragmentu Pisma Świętego.

Jak zawsze na początku nowego roku Ewa podsumowała również naszą działalność w ubiegłym roku 2019. Był to owocny czas!

W dniach 21 – 23 lutego w Domu Rekolekcyjnym im.Bł. Franciszki Siedliskiej  w Żdżarach będą zorganizowane rekolekcje dla kobiet. Temat rekolekcji “Kobieta marzeniem Boga”, poprowadzi je siostra Anna Maria Pudełko. Zapisy rozpoczęły się w niedzielę 19 stycznia, ilość miejsc jest ograniczona (50 miejsc), dlatego są one przeznaczone tylko dla kobiet ze wspólnoty SYCHAR.

Przypominamy o zbliżających się warsztatach na temat przebaczenia, które odbędą się w dniach 13-15 marca w Skierniewicach i poprowadzi je Mirka ze wspólnoty SYCHAR w Gdańsku.

Z kolei w dniach 22 – 25 maja w Zduńskiej Woli planowane są wiosenne ogólnopolskie rekolekcje członków wspólnoty, z prowadzącym ojcem Józefem Augustynem, jezuitą.

Bardzo zachęcamy do uczestnictwa w tych wydarzeniach.

W święto Objawienia Pańskiego odbyły się nasze piąte z kolei warsztaty biblijne ( w ramach II edycji). Wzięło w nich udział 9 osób, a poprowadził je sprawca całego tego zamieszania, czyli Mirek Rucki. Tym razem przygotował dla nas temat: Naśladowanie Jezusa “ Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa”( 1 Kor 11.1).

Analizowaliśmy fragment z Łk 10, 30 – 37

Miłosierny Samarytanin

10 30 Jezus nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. 31 Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. 32 Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. 33 Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: 34 podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. 35 Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: „Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał”. 36 Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?» 37 On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie». Jezus mu rzekł: «Idź, i ty czyń podobnie!»

W podsumowaniu Mirka zostało wykazane, że:

– W przypowieści o Samarytaninie Jezus opowiedział o tym, jak należy Go naśladować, okazując miłosierdzie,

– naśladując Jezusa bardziej przejmujemy się cierpieniem innych ludzi niż swoim własnym,

– jeśli nawiązałem relację z Jezusem, moja sytuacja jest o wiele lepsza niż sytuacja mojego krzywdziciela,

– okazując miłosierdzie ludziom, w tym swoim krzywdzicielom, mamy szansę dostąpić miłosierdzia przed Bogiem,

– ode mnie wymagane jest tylko zaparcie się samego siebie, wzięcie krzyża i podążanie za Jezusem

JEZUS CIERPIĄC NIEWINNIE ZA MOJE GRZECHY Z RĘKI GRZESZNIKÓW DAŁ MI PRZYKŁAD DO NAŚLADOWANIA, BYM OKAZUJĄC MIŁOSIERDZIE POMÓGŁ GRZESZNIKOM DOSTĄPIĆ ZBAWIENIA.

Pierwsze Anno Domini  2020 spotkanie skierniewickiego ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR odbyło się 2 stycznia. Po Mszy Świętej i modlitwie za rodziny z grupą BETANIA w salce na górze  zebrało się 5 osób. W tym kameralnym gronie opowiadaliśmy sobie o tym, jak każdy z nas świętował  Sylwestra, co dobrego/trudnego wydarzyło się w minionym czasie.

W najbliższym czasie (6 stycznia) czekają nas warsztaty biblijne (grupa zamknięta), a  20  stycznia nasze kolejne spotkanie ogniskowe. Serdecznie zapraszamy!

Nasze grudniowe spotkanie miało odświętny charakter ze względu na zbliżające się wielkimi krokami Święta Bożego Narodzenia. Po Mszy w Kościele św. Stanisława w naszym stałym miejscu – Civitas Christiana – zgromadziło się 18 osób, w tym nasz opiekun duchowy, ksiądz Grzegorz. Przy suto zastawionym i pięknie przyozdobionym stole (między innymi z mnóstwem prześlicznych własnoręcznie wykonanych na szydełku prze Bronię gwiazdek) składaliśmy sobie życzenia, śpiewaliśmy kolędy i po prostu byliśmy razem. Nie zabrakło również prezentów :), każdy został obdarowany drobnymi upominkami.

Kolejne nasze spotkanie już w nowym roku, zapraszamy!

Na początku grudnia odbyły się czwarte w tym roku szkolnym warsztaty biblijne w oparciu o materiały przygotowane przez Mirka Ruckiego. Temat warsztatów, który analizowaliśmy, brzmiał: Przemiana w Jezusa: ”wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga, według obrazu Tego, który go stworzył” Kol 3, 10. W spotkaniu wzięło udział 9 osób, oprócz tego wspierał nas swoją obecnością i nieocenioną wiedzą nasz opiekun duchowy, ksiądz Grzegorz.

Celem spotkania było uświadomienie uczestnikom, że:

– Bóg stworzył nas z miłości i dla miłości, obdarzając nas swoimi cechami i zdolnością budowania relacji międzyosobowych

– na skutek decyzji naszych przodków doświadczamy i dobra, i zła, a obraz Boga w nas został zniekształcony przez grzech

– żaden człowiek nie jest idealny, ale może być przykładem zarówno do naśladowania, jak i do wystrzegania się błędów

– obraz Boga w nas może odbudować tylko Bóg

Jezus jako w pełni Bóg i w pełni człowiek nie tylko jest dobrym wzorem do naśladowania, ale ma moc odbudować w nas obraz i podobieństwo Boga

Kolejne spotkanie warsztatowe odbędą się 6 stycznia w nowym 2020 roku. Do zobaczenia!

W czwartek 7-go listopada odbyło się nasze  kolejne spotkanie. Po Mszy razem ze wspólnotą parafialną modliliśmy się za rodziny, a następnie przeszliśmy do salki, gdzie dzieliliśmy się bieżącymi wydarzeniami z naszego życia.

Zapraszam na kolejne spotkanie , które odbędzie się 18-go listopada.

W naszym kolejnym  poniedziałkowym spotkaniu uczestniczyło 15 osób –w tym dołączyły  do  naszego grona  dwie  nowe osoby.

Po Mszy przeszliśmy do sali, gdzie  rozważaliśmy słowo Boże wg Ewangelii Św. Łukasza (Łk 12 13-21) „Gromadzić skarby przed Bogiem”.  Czas minął nam na dzieleniu się  refleksjami  nad przeczytanym słowem.

Bardzo miłą niespodziankę przygotował nam Jarek, który z racji  N-tej?? rocznicy urodzin poczęstował nas smakowitym tortem.

Na koniec spotkania, po wspólnej modlitwie o odrodzenie małżeństwa,  ks. Grzegorz udzielił nam błogosławieństwa. Rozstaliśmy się po przekazaniu sobie wzajemnie intencji modlitewnych na kolejny miesiąc.

Serdecznie zapraszam na nasze najbliższe  spotkanie w czwartek  7 listopada; po Mszy i po modlitwie  za rodziny   spotkamy się  w salce przy kościele. Natomiast uczestnicy warsztatów RWS spotkają się już  w poniedziałek 4-go listopada.

 

W pierwszy czwartek października członkowie naszego skierniewickiego ogniska SYCHAR modlili się wraz z grupą Betania o miłość, pokój i jedność w rodzinach w kościele św. Stanisława. Po modlitwie przeszliśmy do salki na górze, gdzie przy ciepłej herbacie rozmawialiśmy o naszych aktualnych radościach i zmartwieniach. Była nas tylko trójka, ale  przecież  „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię Moje, tam Jestem pośród nich” (Mt 18,20). Poza tym na modlitwę i spotkanie  przyjechała dawno niewidziana Ania :).

W najbliższym czasie – 7 października – czekają nas warsztaty biblijne. Jest to także ostateczny termin zapisów na warsztaty, jeżeli ktoś jeszcze chciałby wziąć w nich udział. Zapraszamy, bo naprawdę warto!

W trzeci poniedziałek września nasze skierniewickie ognisko Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR obchodziło siódme urodziny. Po Mszy Świętej w Kościele Św. Stanisława, odprawianej w intencji członków wspólnoty i ich rodzin,  zgromadziliśmy się w Civitas Christiana w liczbie 12 osób, towarzyszył nam także nasz opiekun duchowy, ksiądz Grzegorz.

|Podczas spotkania każdy z nas miał okazję opowiedzieć o tym, co daje mu nasza wspólnota – było dużo radości, były i łzy wzruszenia. Jedno jest pewne – to wielki skarb, dany nam – jesteśmy o tym przekonani – przez samego Jezusa Chrystusa.

Pięknie o wspólnocie powiedział kilka słów nasz opiekun duchowy, oto kilka jego myśli:

 • moc Ducha Świętego pełniej objawia się, gdy wspólnie gromadzimy się w imię Boże, On rozpala w nas światło i ciepło
 • wspólnota powinna pociągać jako miejsce, gdzie jest wiele światła i ciepła, które każdy z jej członków wnosi
 • we wspólnocie ważna jest  nawet sama obecność, wystarczy tylko być ze sobą, niekoniecznie realizować jakieś zadania

Kilka lat temu sześć osób z naszego ogniska miało okazję uczestniczyć w audycjach  dla radia Victoria i mówić o wspólnocie Sychar. Dzięki Ewie mogliśmy jeszcze raz posłuchać  jednego  z takich nagrań – z księdzem Grzegorzem i Andrzejem w roli głównej.

Po dzieleniu się sobą przyszedł czas na dzielenie się tortem :P, który upiekła dla nas własnoręcznie Kamila. Był przepyszny, dziękujemy! Popijając herbatę i zajadając go, spędziliśmy resztę spotkania na rozmowach, wspomnieniach, oglądając kronikę naszej wspólnoty. Duch Święty był z nami :D!

P.S. Przypominamy o zbliżających się rekolekcjach naszej wspólnoty, które odbędą się w Żdżarach w dniach 27 – 28 września. Zapraszamy do uczestnictwa.

To już tradycja, że członkowie wspólnoty WTM SYCHAR  modlą  się wraz z grupą Betania w intencji rodzin w kościele św. Stanisława. Tak było i teraz, w pierwszy czwartek września. Potem zebraliśmy się jeszcze w salce na górze w liczbie pięciu osób. Rozmawialiśmy o naszych wakacjach, dzieliliśmy się jak zawsze wydarzeniami naszego życia, tymi trudnymi, i tymi radosnymi. Wspólnota bardzo ubogaca, uczy dawania i brania, mówienia i słuchania, to wielki dar!

Kolejne spotkanie naszego ogniska przypada 16 września, zapraszamy!

W sierpniu, choć to wakacyjny czas, na naszym sycharkowym spotkaniu  zgromadziło się 12 osób, w tym trzy z nich pojawiły się po raz pierwszy. Spotkanie poprowadziła Agnieszka, zastępując naszą Ewę odpoczywającą na zasłużonym urlopie :).

Ze względu na obecność nowych osób spotkanie rozpoczęliśmy od wzajemnego zapoznania,  przedstawienia sobie swoich aktualnych sytuacji.

Potem Agnieszka przedstawiła nam przygotowany przez siebie temat – „Przebaczenie jako proces naturalny” , tekst Stephanie Thornton i Jima McManusa CSsR.

Autorzy wymieniają 7 etapów przebaczenia:

 • zaprzeczenie
 •  obwinianie samego siebie
 • użalanie się nad sobą
 • oburzenie
 • przetrwanie
 • reintegracja
 • przebaczenie

Po zaprezentowaniu tematu była jeszcze chwila na podzielenie się swoimi refleksjami na temat usłyszanych treści.

Przypominamy o nadchodzących rekolekcjach naszego ogniska, które odbędą się w Żdżarach w dniach 27 – 28 września i będą połączone z dziękczynieniem za 7 lat istnienia naszej wspólnoty. Niech nikogo nie zabraknie!

Od nowego roku szkolnego rusza także druga edycja warsztatów biblijnych, na które serdecznie zapraszamy. Pierwsze spotkanie już 2 września, więc prosimy o jak najszybsze zgłaszanie chęci uczestnictwa. Do zobaczenia!

 

Piątego sierpnia 2019 roku odbyło się nasze ostatnie spotkanie  w ramach pierwszej edycji warsztatów biblijnych. Uczestniczyło w nim 7 osób. Na szczęście dotarł do nas Mirek, który poprowadził warsztaty, a ich głównym tematem było: „Będziecie świadkami moimi aż po krańce ziemi” (Dz 1,8). Analizowaliśmy  fragment z 2 Krl 5, 1 – 19, opisujący historię uzdrowienia z trądu Aramejczyka Naamana, co było wstępem do zastanowienia, czym jest świadczenie o Jezusie, a także czego potrzebujemy, by świadczyć, i by nasze świadectwo było wiarygodne.

Od września rusza kolejna edycja warsztatów. Będą się one odbywały tak jak dotychczas, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa, szczególnie jeżeli zależy nam na pogłębianiu relacji z Bogiem. WAŻNE! Na warsztaty mogą się zapisać osoby, które nie uczestniczyły w pierwszej edycji, poniżej warunki, jakie powinny zostać spełnione:

Warunki uczestnictwa w Studium (poziom 1: ugruntowanie):
– pragnienie trwania w wierności Bogu i współmałżonkowi pomimo niewierności drugiej strony (choć przynależność do RWS nie jest wymagana);
– pragnienie umacniania się w Chrystusie i Jego słowie;
– gotowość systematycznego uczęszczania na wszystkie spotkania  i wykonywania zadań domowych oraz rzetelne zapoznanie się z tematem spotkania, na którym się nie było.

Spotkania odbywają się w zamkniętej grupie. Termin pierwszych warsztatów przypada 2 września. Prosimy chętnych o zapisywanie się drogą mailową lub telefonicznie u Asi.  Z Panem Bogiem!

Pierwszego sierpnia Anno Domini 2019 nasza wspólnota spotkała się na modlitwie za rodziny, którą w każdy pierwszy czwartek miesiąca prowadzi w naszym kościele św. Stanisława grupa BETANIA.
Mimo czasu wakacji „uzbierało się” nas aż dziewięcioro. Po modlitwie zebraliśmy się wspólnie w domu jednej z obecnych, gdzie przy herbacie i cieście dzieliliśmy się swoimi aktualnymi radościami i smutkami. Wspólnota to wielki dar!

Nasze najbliższe spotkanie wspólnotowe przypada 19 sierpnia, serdecznie zapraszamy!

W dniu 17 czerwca miało miejsce kolejne nasze ogniskowe spotkanie, na którym zjawiło się 9 osób oraz nasz opiekun duchowy ksiądz Grzegorz.

Po ogłoszeniach i sprawozdaniu z ostatnich wydarzeń, w których uczestniczyli członkowie naszej wspólnoty, Ewa odczytała nam fragment książki „Serce. Błogosławieństwo i przekleństwo”. Jest to I część wywiadu Alicji Zagrodzkiej z księdzem Z. Wądrzykiem, prowadzącym ostatnie ogólnopolskie rekolekcje dla członków WTM SYCHAR . Temat spotkania miał być zupełnie inny, ale Pan Bóg  miał widać inne plany :). Na podstawie usłyszanych treści dzieliliśmy się ze sobą doświadczeniem błogosławieństwa i przekleństwa w naszym życiu.

W pierwszy poniedziałek czerwca odbyły się okrągłe, bo dziesiąte już warsztaty biblijne dla członków naszego ogniska oraz ich sympatyków. Uczestniczyło w nich tym razem osiem osób. Analizowaliśmy temat „Trwanie w Eucharystii: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” w oparciu o fragment Łk 22, 7 – 20. Jak zawsze, dzięki przygotowanym przez Mirka pytaniom mogliśmy po raz kolejny uzmysłowić sobie, jak wielkim darem jest ofiara Eucharystyczna i jak ważne jest trwanie w łasce uświęcającej i w Eucharystii, bo tylko wtedy jesteśmy zdolni przynosić dobre owoce.

Kolejne spotkanie warsztatowe przypada 1 lipca. Do zobaczenia!

W czwartek 6-go czerwca uczestniczyliśmy razem ze wspólnota parafialną w kolejnym spotkaniu modlitewnym, w którym polecaliśmy bożej opiece  nasze rodziny. Po modlitwie przeszliśmy do salki na rozmowy.

Najbliższe spotkanie naszego Ogniska przypada na dzień 17 czerwca. Serdecznie zapraszam.

Uwaga, są jeszcze wolne miejsca na turnusach wakacyjnych:

– Ślemień: 27 lipiec – 4 sierpień br. – szczegóły (w tym ceny) na stronie: https://kryzys.org/viewtopic.php?f=73&t=2181
– Jastarnia (I turnus) 13-20 lipca br.: https://kryzys.org/viewtopic.php?f=73&t=2289 .

 

W sam Dzień Dziecka delegacja skierniewickiego ogniska WTM SYCHAR w liczbie 6 osób pojechała do Niepokalanowa, aby wziąć  udział w spotkaniu „Oddaj się Maryi” i  zawierzyć siebie i naszą wspólnotę  Niepokalanemu Sercu naszej Najświętszej Matki. Spotkania takie odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca już od ponad dwóch lat.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 9:30  konferencją przygotowującą do zawierzenia Maryi połączoną ze świadectwami, natomiast o 11:00 w bazylice mogliśmy uczestniczyć we  Mszy św., podczas której   oddaliśmy  siebie i wszelkie swoje sprawy Matce Bożej.

Na koniec modliliśmy się jeszcze w Kaplicy Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu – jednym z dwunastu Światowych Centrów Modlitwy o Pokój.

Po powrocie z Niepokalanowa zostaliśmy wspaniale ugoszczeni przez jednego z naszych Sycharków, który zaprosił wszystkich na grilla na swojej działce. Maryja pobłogosławiła nam piękną pogodą i dobrymi nastrojami. Mogliśmy cieszyć oczy pięknymi widokami,  uszy cudnym świergotem ptaków, a kubki smakowe  smacznym jedzonkiem :). W dodatku dotarło do nas jeszcze dwoje naszych Sycharków. Pan Bóg zawsze daje w nadmiarze!

Najbliższe spotkanie naszego ogniska odbędzie się 6 czerwca, w I czwartek miesiąca, a wcześniej  – 3 czerwca warsztaty biblijne. Do zobaczenia!

 

 

 

 

 

 

W poniedziałek 20-go maja odbyło się kolejne spotkanie naszego Ogniska. Spotkanie rozpoczęliśmy  uczestnictwem we Mszy, a kontynuowaliśmy je, jak zwykle, w salce Civitas Christiana. W spotkaniu uczestniczyli: Agnieszka, Jacek, Paulina, Beata, Sylwia, Dorota, Andrzej, Ewa. Temat spotkania bardzo ciekawie i z zaangażowaniem, wplatając  własne przemyślenia,  przedstawiła nam Agnieszka.

Od wielu miesięcy kolejne tematy czerpiemy z książki  „10 kroków ku bliskości” o. Wojciecha Jędrzejewskiego. Tak było i tym razem, Agnieszka omówiła rozdział „Zobowiązanie się do podjęcia odpowiedzialności”.

Odpowiedzialność wiąże się z decyzją, zobowiązaniem,  niezależnie od pojawiających się w nas uczuć, które stale się zmieniają. Zobowiązanie się do walki, wysiłku i trudu w celu tworzenia bliskości w relacjach i jej pielęgnowania, zbliża i daje poczucie bezpieczeństwa.

Szczególnie ważne jest zobowiązanie wyrażone publicznie przed Bogiem i ludźmi, tak jak to ma miejsce już w momencie zaręczyn. I właśnie  ten  ważny epizod z naszego życia wydobywaliśmy z pamięci; dla niektórych z nas były to żywe wspomnienia, inni z wysiłkiem wracali do tamtych chwil. Zadawaliśmy sobie pytanie: czy i na ile nasze decyzje były wówczas odpowiedzialne? Czy zdawaliśmy sobie sprawę z konsekwencji naszych decyzji?

Na pewno  dowiedzieliśmy się czegoś ważnego  o sobie podczas tego spotkania  i to był dodatkowy krok ku wzajemnej bliskości w naszej grupie.

Kolejne spotkanie, to warsztaty RWS w poniedziałek 3-go czerwca, a potem czwartkowe spotkanie  6-go czerwca połączone z modlitwą za rodziny. Już dziś serdecznie zapraszam.

W poniedziałek 6 maja odbyły się nasze kolejne, dziewiąte z kolei warsztaty biblijne. Uczestniczyło w nich ogółem 10 osób.

Majowe spotkanie było poświęcone modlitwie, temat ten zgłębialiśmy w oparciu o fragment Mt 6, 5 – 15.  Pytania przygotowane przez Mirka pobudziły nas do myślenia, chyba każdy z obecnych zabrał głos, nie zabrakło przykładów z własnego życia, osobistych świadectw. Mogliśmy zastanowić się nad tym, jak mamy się modlić i po raz kolejny przekonać się, jak bardzo Bóg nas kocha.

Kolejne warsztaty przypadają 3 czerwca. Do zobaczenia!

W pierwszy czwartek maja po Mszy Świętej i wspólnej modlitwie z grupą Betania jak zawsze odbyło się spotkanie skierniewickiego ogniska WTM SYCHAR.  W salce na górze zawitali: Paulina, Małgosia, Asia i Jacek, a także  nowi goście: Aniela i Renata. Zaczęliśmy od wzajemnego zapoznania się ze sobą, a potem Jacek podzielił się z nami swoimi wrażeniami ze świeżo przebytych rekolekcji w Porszewicach. W nawiązaniu do jego słów, popijając ciepłą herbatę rozmawialiśmy o życiu, naszych sytuacjach, radościach i smutkach. Każde takie spotkanie jest bardzo ubogacające!

W najbliższym czasie –  6 maja odbędzie się dziewiąte spotkanie dla osób uczestniczących w warsztatach  biblijnych. Nasze kolejne wspólnotowe spotkanie przypada w tym miesiącu 20 maja. Już teraz serdecznie zapraszamy!

W trzeci  – Wielki Poniedziałek kwietnia, nasza wspólnota spotkała się świątecznie w oczekiwaniu na Zmartwychwstanie Pańskie. Kto mógł, przyniósł ze sobą coś dla ciała, przy czym na stole dominowały, jak przystało na tradycję, jaja w różnych postaciach ;).  Tym razem w Civitas Christiana spotkaliśmy się w następującym składzie: 3 Agnieszki, Kamila, Bronia, Grażyna, Małgosia, Andrzej, Jacek, Sylwia, Beata, Paulina, Ewa, Dorota, Asia. Przyłączył się także do nas ksiądz Grzegorz.

Spotkanie jak zawsze rozpoczęliśmy od modlitwy, podczas której każdy z nas indywidualnie mógł wypowiedzieć głośno swoje modlitewne prośby. Ksiądz Grzegorz jak zawsze złożył nam wyjątkowe życzenia, takie, jak tylko on  potrafi – abyśmy doświadczyli, że Bóg nas chroni, ocala każdego dnia. Wykazał nam także, że każdy chrześcijanin ma w sobie coś z Marii, Marty i Łazarza – biblijnego rodzeństwa z Betanii, przyjaźniącego się z Jezusem. Przyjaciel Jezusa to ten, który wypełnia swoje życie na słuchaniu Słowa Bożego ( jak Maria), posłudze (jak Marta) i przechodzeniu z grzechu i śmierci w zmartwychwstanie ( jak Łazarz).

Ewa zdała relację z uczestnictwa przedstawicieli  naszego ogniska w tegorocznym Sympozjum „Dar Życia” oraz z wyjazdu delegacji naszych Sycharków do  Łęczycy, gdzie Ewa dawała świadectwo i rozprowadzała wraz z Bronią i Dorotką  wspólnotowe materiały. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w te przedsięwzięcia!

Potem, siedząc razem przy stole, dzieliliśmy się ze sobą swoimi planami na Święta Zmartwychwstania Pańskiego, w jaki sposób i z kim chcemy je spędzić w tym roku.

Zapraszamy na nasze kolejne spotkanie 2 maja, połączone z modlitwą za rodziny prowadzoną przez grupę Betania.

 

 

 

Nasze ósme już warsztaty biblijne odbyły się 1 kwietnia, jak zawsze w pierwszy poniedziałek miesiąca. Tym razem Mirek zaproponował nam temat „Wszelkie Pismo od Boga natchnione (jest) i pożyteczne do…”. Analizowaliśmy fragment z Ewangelii Św. Marka 4, 3 – 20, w następującym składzie: Paulina, Marta, Bronia, Dorota, Kamila, 3 Agnieszki, Grażyna, Sylwia, Ewa, Andrzej i Asia.

Fragment dotyczył przypowieści o siewcy, który wyszedł siać ziarno, czyli Słowo Boże. Przygotowane przez Mirka pytania do zaproponowanego tematu mocno nas uaktywniły, w zasadzie każdy z obecnych zabrał głos, miał jakieś przemyślenia, którymi podzielił się z pozostałymi uczestnikami warsztatów. Najważniejsze było jednak uświadomienie sobie po raz kolejny, jak ważne dla naszego wzrostu i pogłębiania relacji z Bogiem jest regularne czytanie Jego Słowa.  W podsumowaniu warsztatów Mirek zaakcentował, że :

 • Bóg ma coś do powiedzenia i mówi to przez słowa Pisma Świętego
 •  to, co Bóg ma do powiedzenia, ma moc przemieniania nas według Jego woli,
 •   nasza praca nad sobą może nas uzdolnić do przyjmowania Słowa Bożego, zaś brak pracy prowadzi do marnotrawienia „nasienia bożego”
 •  regularne czytanie Pisma Świętego umożliwia Bogu nauczanie, przekonywanie, poprawianie i wychowywanie nas w dyscyplinie
 •  bez czytania i przejmowania się Pismem Św. nie jesteśmy w stanie przynosić owoców Bożych w naszym życiu
 • Zapraszając Jezusa do mojego życia i regularnie czytając Pismo Święte pozwalam Bogu na wprowadzenie Jego ładu w moim umyśle i uporządkowanie mojego życia według  Jego woli, dzięki czemu ma szansę aktywnie włączyć się w realizację Bożego planu zbawienia mnie i mojej rodziny

Kolejne warsztaty 6 maja. Do zobaczenia!

Odpowiadając na zaproszenie ks. proboszcza Parafii św. Andrzeja Apostoła w Łęczycy mieliśmy okazję reprezentować naszą wspólnotę podczas rekolekcji w tamtejszej parafii.  Zaproszenie było efektem naszego  ubiegłorocznego uczestnictwa w spotkaniu diecezjalnej rady duszpasterstwa Rodzin i wyrazem troski ks. proboszcza o małżeństwa i rodziny.

Prezentacja wspólnoty była dla nas  okazją do podkreślenia jak ważne jest trwanie w wierności małżeńskiej i walka o sakramentalne małżeństwo bez względu na beznadziejne nawet, patrząc po ludzku, okoliczności.

Bardzo dziękuję Broni i Dorotce, razem z którymi uczestniczyłyśmy w tym ewangelizacyjnym dziele, a całej naszej wspólnocie i księdzu Grzegorzowi za modlitewne wsparcie.

W sobotę 6 kwietnia uczestniczyliśmy  po raz kolejny  w dorocznym  Sympozjum „Dar życia”.

Sympozjum  rozpoczęło  się „Jutrznią za Nienarodzonych” do muzyki Pawła Bębenka – było to zaproszenie do wysłuchania kompozycji i jednoczesnego włączenia się w  modlitwę.

Na bardzo bogaty w treści program złożyły się prelekcje psychologów dotyczące m.in. budowania relacji z dziećmi, zachęta do duchowej adopcji dziecka poczętego, wzruszające świadectwa, dające obraz tego, jakim darem i cudem jest każde życie.

Jak co roku nasza wspólnota dyżurowała podczas przerwy przy stoisku Sycharu, rozprowadzając materiały informacyjne. Zostaliśmy też zaproszeni do krótkiego przedstawienia naszej wspólnoty w Radio Victoria.

Bardzo dziękuję Sylwii, Dorocie, Kamili, Agnieszce za zaangażowanie i włączenie się w nasze ewangelizacyjne dzieło,  za wspólne przeżywanie tych swoistych „rekolekcji”.

W czwartkowy wieczór odbyło się kolejne spotkanie.  Po Mszy, razem  ze wspólnota parafialną, modliliśmy się    za rodziny, następnie przeszliśmy  do salki, gdzie dzieliliśmy się refleksjami  i przeżyciami z ostatnich dni.

Już dziś zapraszam serdecznie na najbliższe  spotkanie, które odbędzie się 15-go kwietnia.  Będzie to spotkanie świąteczne.

Nasze kolejne ogniskowe spotkanie odbyło się 18 marca. Po Mszy Świętej w siedzibie Civitas Christiana zgromadzili się: Grażynka, Bronia, Agnieszka, Paulina, Ewa, Dorota, Asia, Małgosia, Kamila, Agnieszka, Jacek, Andrzej. Dołączył także do nas nasz opiekun duchowy ksiądz Grzegorz.

W ostatnim czasie świętowaliśmy imieniny naszych dwóch księży z parafii Św. Stanisława – księdza Grzegorza i księdza Józefa. Ewa podziękowała wszystkim osobom, które uczestniczyły w imieninowych Mszach Świętych i wystąpiły w delegacji wręczających kapłanom prezenty od naszego ogniska. Niech Pan błogosławi naszym solenizantom!

Na początku kwietnia kilka osób z naszej wspólnoty pojedzie do Łęczycy, aby dać świadectwo i opowiedzieć o Sycharze – na pewno wybierają się tam Ewa, Bronia i Dorotka. Mile widziane dodatkowe osoby.

Agnieszka przedstawiła obecnym plan Sympozjum „Dar Życia”, które w tym roku odbędzie się 6 kwietnia. Serdecznie zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu.

Na marcowe spotkanie mieliśmy przygotować dodające nam otuchy cytaty z Biblii. Każdy z obecnych przedstawił swoje ulubione fragmenty Pisma Świętego wraz z uzasadnieniem, dlaczego wybrał właśnie takie.

W kolejnym punkcie spotkania Agnieszka przedstawiła nam ósmy krok do bliskości „Uświadomienie sobie swojej tożsamości”.

Maryja w momencie zwiastowania odpowiedziała aniołowi „Oto ja, służebnica Pańska…”. My również powinniśmy być świadomi tego, kim jesteśmy – zostaliśmy stworzeni przez Boga – nie dla siebie, ale dla Niego. Być człowiekiem, to służyć,być stworzonym dla kogoś, to odkrywać radość w byciu dla drugiego, to być bezinteresownym darem dla innych. Mamy godność dziecka Bożego, nasze życie uczynione jest z hojności Boga.

Na naszą tożsamość składają się doświadczenia, które nas kształtują. Tożsamość to także odrębność, świadomość siebie. Tylko wtedy, gdy jestem świadomy siebie, mogę siebie dać innym.

Nasze kolejne sycharowe spotkanie przypada 15 kwietnia, będzie to jednocześnie spotkanie świąteczne. Zapraszamy!

Kolejny czwartek i kolejne spotkanie, które odbyło się tym razem w żeńskim gronie.  Jak zwykle,  po Mszy i po modlitwie za rodziny przeszłyśmy  do salki, gdzie dzieliłyśmy się refleksjami  i spostrzeżeniami  w odniesieniu do czytań z  dzisiejszego dnia.

Już dziś zapraszam serdecznie na najbliższe  spotkanie, które odbędzie się 18-go marca.

Nasze siódme już warsztaty biblijne odbyły się w dniu 4 marca, poprowadził je Mirek Rucki we własnej osobie. W warsztatach uczestniczyli: Ewa, Paulina, dwie Asie, trzy Agnieszki, Sylwia, Dorota, Grażyna, Bronia, Andrzej, Marta i Kamila. Omawialiśmy temat „Jezus wywracający stoły”, na podstawie fragmentu J 2, 12-22. Jak zawsze nasz prowadzący przygotował zestaw pytań, aby pomóc nam w zrozumieniu analizowanych treści. Jego celem było uświadomienie nam różnicy między moją pobożnością, a oczekiwaniami Pana Boga, zauważenie, że mój własny sposób porządkowania życia z Bogiem jest jak „handel w Świątyni”, przyjęcie, że Jezusowa wizja  mojego życia jest dla mnie najlepsza.

Bóg przemienia nas na swój obraz, abyśmy czynili dobro, które On dla nas przewidział. Mam czynić te dobre uczynki, do których nas powołał.

Podsumowanie było następujące:

 • Jezus, biorąc na siebie karę za nasze grzech uzdalnia nas do nowego życia w świętości u Boga
 •  odpowiadając miłością na Jego miłość dajemy Mu możliwość przemieniać nas na Jego obraz i podobieństwo
 • musimy zrezygnować z własnych pomysłów i przyjąć to, co Bóg pragnie w nas przemienić
 • przyjmując przemiany, jakich w nas dokonuje Jezus, stajemy się zdolni do pełnienia dobra, które On dla nas zaplanował
 • bez pokory i posłuszeństwa Bogu nie jesteśmy w stanie doświadczyć Jego działania w naszym życiu

Zapraszając Jezusa do mojego życia i pozwalając Mu na wprowadzenie Jego ładu w moim umyśle, mam szansę aktywnie włączyć się w realizację Bożego planu zbawienia mnie i mojej rodziny poprzez czynienie dobra, od wieków zaplanowanego przez Boga.

Kolejne warsztaty przypadają 1 kwietnia, czyli w Prima Aprilis. Do zobaczenia!

 

Szczęść Boże!

W dniu 2 marca odbył się szósty z kolei Diecezjalny Dzień Kobiet pod hasłem „Jestem Kobietą – Lubię to! – Uczennice Miłości”. Jak zawsze delegatki z naszej wspólnoty uczestniczyły w tym wydarzeniu,  rozprowadzając przy okazji nasze Sycharowe materiały. Były to: Ewa, Agnieszka, Paulina, Kamila,  dwie Asie i Agnieszka.

Na uroczystość jako prelegenci zostali zaproszeni   ks. dr Adam Pawlaszczyk, redaktor naczelny „Gościa Niedzielnego”, z tematem „Maryja – nauczycielka Miłości” oraz pani Joanna Bątkiewicz – Brożek, autorka książki  pt.”Jezu, Ty się tym zajmij! O. Dolindo Ruotolo Życie i cuda”.

Ksiądz Adam mówił o tym, że Maryja jako nauczycielka miłości jest jednocześnie mistrzynią miłości, bo uczy jej stojąc pod krzyżem. Przypomniał , że Maryja wszystkie decyzje podejmowała w ciszy. Przytoczył także słowa biskupa Roberta Sarah, że bardzo ważną misją Kościoła jest ofiarowanie światu ciszy.

Pani Joanna z pasją opowiadała o ojcu Ruotolo, którego życie zgłębiała, pisząc o nim książkę. To on pierwszy użył sformułowania „geniusz kobiety”. Był także mistrzem pokory.

Ksiądz Dolindo ciągle odmawiał różaniec – praktycznie na każdej fotografii widać, jak trzyma go w dłoni. Zawsze bronił Kościoła i nigdy nie pozwolił powiedzieć o nim złego słowa, mimo, że tyle wycierpiał z jego powodu. Mówił, że Kościół to Chrystus, dlatego powinniśmy bronić kapłanów, modlić się za nich.

Po wydaniu książki o nim, jak podała pani Joanna, codziennie do jego grobu w Neapolu przybywają setki pielgrzymów z Polski. Za jego przyczyną dzieje się wiele cudów.

O swoim życiu i pasjach opowiadała nam  pani Katarzyna Marcinkowska, prowadząca stronę internetową „uBOGAcONa”. Wysłuchałyśmy także poruszającego świadectwa  jednej z uczestniczek DDK,  która mówiła nam o swojej drodze do Boga, naznaczonej wieloma trudnościami i cierpieniem.

Na zakończenie wysłuchałyśmy koncertu Patrycji Modlińskiej i Roberta Osama, którzy zaśpiewali nam znane polskie i zagraniczne hity i porwali publiczność do śpiewu i tańca :).

Oczywiście nie zabrakło czegoś dla ciała – w przewie można było poczęstować się smaczną zupą kremem z zielonego groszku oraz ciastami i tortem, który w prezencie dla wszystkich obecnych pań  ufundował nasz prezydent Krzysztof Jażdżyk. Każda z pań otrzymała także upominek, w tym jak co roku różę od kutnowskiej Królowej Róż.

Nasze materiały cieszyły się całkiem sporym zainteresowaniem. Chwała Panu !

 

 

Jak zawsze w trzeci poniedziałek miesiąca – 18 lutego – odbyło się spotkanie naszego skierniewickiego ogniska WTM SYCHAR. Po Mszy Świętej w kościele Św. Stanisława w siedzibie Civitas Christiana zgromadzili się: Jacek, Andrzej, Basia, dwie Agnieszki, Dorota, Ewa, Asia, Paulina, Beata, Małgosia, Kamila i Sylwia.

Zbliża się VI Diecezjalny Dzień Kobiet, podczas którego od kilku lat reprezentantki naszej wspólnoty rozprowadzają materiały SYCHARU. W tym roku chęć uczestnictwa w tym wydarzeniu zgłosiły: Basia, Agnieszka, Paulina, Ewa, Asia i Bronia.

Na prośbę Ewy główny temat naszego spotkania opracował i przestawił Jacek – tematem tym był siódmy krok do bliskości – OTUCHA.

Otucha to dawanie nadziei osobie będącej w trudnej sytuacji. Dodać otuchy to wesprzeć kogoś, gdy doświadcza słabości, zatrzymuje się na swojej drodze, ma momenty zawahania. Otucha – to nie muszą być wielkie słowa, czyny, ale np. przytulenie kogoś, jedno słowo, czy po prostu obecność. Możemy też być blisko kogoś poprzez modlitwę, żarliwe wstawianie się za kimś ( modlitwa wstawiennicza ma wielką siłę).

Gdy cierpimy, szatan chce nas jeszcze bardziej przygnębić, przygnieść, dlatego bardzo potrzebujemy wsparcia, obecności innych. Samotność wobec udręki jest straszna. Nie bójmy się więc prosić o pomoc, o dodanie otuchy. Starajmy się  też zauważać innych w potrzebie i udzielać im wsparcia, gdy go potrzebują.

Pamiętajmy także, że to Bóg jest głównym źródłem otuchy. To On nad wszystkim czuwa, obiecuje, że zawsze będzie z nami na naszej drodze. Warto czerpać otuchę z Biblii, z cytatów, przez które Bóg do nas przemawia, ale także z przykładów postaci biblijnych.

Do wystąpienia Jacek przygotował się śpiewająco – i to dosłownie! Przy jego akompaniamencie na gitarze zaśpiewaliśmy piosenkę pod tytułem „Amen jak Maryja”, która doskonale wpisała się w prezentowany przez niego temat.

Po wystąpieniu mówiliśmy sobie, co jest źródłem otuchy w życiu każdego z nas. Przy tej okazji zrodził się pomysł ( w głowie Jacka:)), byśmy na kolejne spotkanie przygotowali cytaty z Biblii, które dodają nam otuchy.

Najbliższe kolejne spotkanie Sycharków odbędzie się 4 marca – będą to warsztaty biblijne ( grupa utworzyła się we wrześniu 2018 i jest już zamknięta). Do zobaczenia!

 

 

Jedenastego lutego odbyły się nasze szóste  warsztaty biblijne. Po Mszy Świętej w Kościele Św. Stanisława  zgromadziliśmy się w Civitas Christiana w liczbie 12 osób : Marta, Bronia, Grażyna, Asia, Agnieszka, Sylwia, Paulina, Agnieszka, Ewa, Andrzej, Kamila i Asia.

Tym razem Mirek (niestety nieobecny) przygotował dla nas do przeanalizowania temat „W Jego ranach jest nasze uzdrowienie”, w oparciu o fragment z Księgi Izajasza – rozdział 53. Zawarte w materiałach pytania były dla nas okazją do zastanowienia  się nad sensem cierpienia w naszym życiu. Po raz kolejny mogliśmy także uświadomić sobie, jak bardzo jesteśmy ukochani przez Boga. On oddał nam Swojego Jednorodzonego Syna, aby za nas umarł, i cierpiał niewinnie za NASZE grzechy.

Wnioski z warsztatów były następujące:

– Pan Jezus biorąc na siebie nasze cierpienie ostatecznie pokonał śmierć, będącą konsekwencją naszych grzechów

– Zmartwychwstanie Jezusa jest niezbitym dowodem na to, że zwycięstwo nad śmiercią jest realne, a nie domniemane

– nasze cierpienie uzdalnia nas do współczucia innym

– nasze cierpienie otwiera nas na działanie Boga

– cierpiąc niewinnie i modląc się za swojego krzywdziciela umożliwiamy Bogu działanie w jego życiu

– jeśli świadomie podejmujemy działania, za które należy się kara, nasze świadectwo przestaje być skutecznym

Trwając w stanie łaski uświęcającej (wystrzegając się zła) i znosząc niezasłużone cierpienie, mam szansę aktywnie włączyć się w realizację Bożego planu zbawienia mnie i mojej rodziny.

Przygotowany temat był niełatwy, ale czy cierpienie jest łatwe? Dziękujemy Mirkowi za materiały i prezentację, a przede wszystkim  za to, że pomaga nam poznawać Boga, pobudza nas do myślenia i analizy swojego życia :).

Kolejne warsztaty planowane są na 4 marca. Do zobaczenia!

 

W pierwszy czwartek lutego  po modlitwie z grupą Betania w salce na górze spotkały się: Ewa, Dorotka, Asia, Małgosia i Asia. Na małą chwilę zajrzał do nas także ksiądz Grzegorz. Spotkanie spędziłyśmy na dzieleniu się swoimi aktualnymi radościami i trudnościami. Ewa zdała nam relację ze spotkania liderów, moderatorów i opiekunów duchowych, na które pojechała z Bronią do Nysy na początku lutego. Piłyśmy herbatę i wodę, nie zabrakło także czegoś słodkiego – Dorotka przyniosła cukierki z okazji niedawno obchodzonych imienin. Chwała Panu za ten czas!

Kolejne nasze spotkanie wspólnotowe przypada 18 lutego, a wcześniej ,11 lutego odbędzie się szósta część warsztatów biblijnych, w których uczestniczy znaczna część naszych Sycharków. Do zobaczenia!

W dniu 7 stycznia odbyły się nasze piąte ogniskowe warsztaty biblijne, które poprowadził Mirek Rucki. W spotkaniu uczestniczyli: Grażyna, Bronia, Agnieszka, Sylwia, Paulina, Dorota, Agnieszka, Asia, Ewa, Agnieszka, Asia, Kamila, Agnieszka, Marta i Andrzej.

Tym razem Mirek przygotował dla nas temat „Przebaczenie” (Mt 6, 14). Analizowaliśmy  fragment z Ewangelii Świętego Łukasza 6, 27 – 38.

627 Lecz powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; 28 błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. 29 Jeśli cię kto uderzy w [jeden] policzek, nadstaw mu i drugi! Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty! 30 Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. 31 Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie! 32 Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność?* Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. 33 I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. 34 Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. 35 Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. 36 Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.

Powściągliwość w sądzeniu*

37 Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. 38 Dawajcie, a będzie wam dane; miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

W podanym fragmencie Jezus wyróżnia osoby, które Go słuchają i daje im trudne polecenia. Jednocześnie uzdalnia słuchaczy  do ich zrealizowania. Jeżeli bowiem oczekuje od nas określonego działania, obdarza nas potrzebnymi do tego łaskami. Od nas zależy natomiast, czy z nich skorzystamy, czy podejmiemy ten trud.

Podczas spotkania Mirek przypomniał  nam, że Chrystus jest wzorem przebaczania. Dzięki Jego ofierze, najwyższej cenie, jaką za nas zapłacił, zawisnąwszy na krzyżu,  Bóg Ojciec może przebaczać nam nasze winy ciągle na nowo, i zapomina je.

W podsumowaniu Mirek wykazał, że:

– Pan Jezus jednakowo pragnie widzieć w swoim królestwie i skrzywdzonego, i krzywdziciela,

– skrzywdzony, jeśli nie zdobędzie się na przebaczenie, blokuje sobie dostęp do Królestwa Bożego,

– przebaczenie oznacza świadomą i dobrowolną decyzję poniesienia kosztów- jeżeli podejmuję ją świadomie i z miłości, to nie jest to naiwność

Przebaczając  i nie pamiętając krzywdy, urzeczywistniam Boże przebaczenie w życiu moim i mojej rodziny.

W przygotowanych przez Mirka materiałach otrzymaliśmy schemat  modlitwy o przebaczenie naszym krzywdzicielom.

Kolejne spotkanie warsztatowe odbędzie się prawdopodobnie w drugi poniedziałek lutego. Do zobaczenia!

 

W pierwszy czwartek stycznia i Nowego 2019 Roku członkowie naszego skierniewickiego  ogniska WTM SYCHAR wzięli  udział  we Mszy Świętej i wspólnej modlitwie za rodziny, prowadzonej przez   grupę Betania w Kościele Św. Stanisława. Po modlitwie w salce na górze spotkali się: Małgosia, Ewa, Agnieszka, Dorota, Asia i Jarek. Przy herbacie i /lub wrzątku (co kto wolał :)) rozmawialiśmy o minionym czasie i o naszej wspólnocie. Było ciepło i przytulnie, a przede wszystkim radośnie.  Po raz kolejny mogliśmy ucieszyć się wzajemną obecnością. Oby takich chwil było jak najwięcej!

Gwoli przypomnienia – w najbliższym czasie  – 7 stycznia – czekają  nas piąte zajęcia warsztatowe  w ramach Studium Biblijnego (grupa uczestnicząca spotyka się od września i  jest już zamknięta) .   A kolejne spotkanie naszej wspólnoty wypada 21 stycznia – będzie ono między innymi podsumowaniem  minionego  2018 roku. Serdecznie zapraszamy!

Kochani!

Jak pamiętacie, w niedzielę dziewiątego grudnia zostaliśmy  zaproszeni przez ks. dziekana Pietrzyka, aby opowiedzieć o  naszej wspólnocie podczas pięciu Mszy Świętych w Parafii Świętego Jakuba w naszych rodzimych Skierniewicach.

Najodważniejsi z naszych członków 🙂 w ramach homilii przybliżali obecnym na Mszy parafianom  istotę działalności wspólnoty WTM SYCHAR – kogo skupia, jaki jest jej charyzmat, jakie formy pomocy i wsparcia oferuje, co nam daje – z podkreśleniem, że w centrum naszego życia chcemy stawiać Jezusa. To  On daje siłę do wytrwania wierności i działa cuda w naszym życiu.

Za amboną stanęły – Ewa, Bronia, Grażyna i Dorota.

Swoim wsparciem służyli także – dyżurując przy roll – upie  i rozdając nasze sycharowe materiały: Sylwia, Grażyna, Ewa, Bronia, Asia, Jacek, Dorota, Paulina, Agnieszka, Asia. Jak widać, osoby „głoszące” służyły także przy rozdawnictwie.

Trzeba podkreślić, że nasz gospodarz, ksiądz Pietrzyk, przyjął nas bardzo gościnnie. Otrzymaliśmy zaproszenie na herbatę na plebanii przed Mszą o godzinie ósmej – „dodatkiem” do herbatki okazał się suto zastawiony stół. Ksiądz dziekan serdecznie zapraszał nas także na obiad.

Z kolei księża odprawiający Msze z naszym udziałem bardzo pozytywnie wypowiadali się na temat naszej wspólnoty. Spotkało nas naprawdę wiele życzliwości.

Dziękujemy wszystkim, którzy mogli się włączyć w to dzieło. Udało nam się rozdać całkiem sporo materiałów, Chwała Panu! Reszta w JEGO rękach 🙂

Uwaga! Już niedługo, 17 grudnia nasze wigilijne spotkanie sycharkowe. Przypominamy, że Małgosia zbiera zgłoszenia co do świątecznego menu. Zapraszamy serdecznie!

 

Nasze grudniowe warsztaty biblijne przepracowywaliśmy (znowu bez  Mirka L) w składzie: Paulina, Ewa, Agnieszka, Jarek, Asia, Agnieszka, Dorota, Andrzej, Kamila, Sylwia, Grażyna, Bronia, Marta, Asia i Agnieszka. Towarzyszył nam także nasz opiekun duchowy, ksiądz Grzegorz.

Głównym tematem grudniowego spotkania były „Interesy z Panem Bogiem”. Rozważaliśmy fragment z Ewangelii wg Św. Mateusza (Mt 18, 19 – 35). Była to przypowieść o nielitościwym dłużniku, który nie potrafił darować współsłudze 100 denarów, mimo, że jemu samemu król darował 10 000 talentów. Ukazanie  grzechu jako zaciągniętego długu niemożliwego do spłacenia oraz zilustrowanie wzajemnych krzywd ludzkich jako wzajemnych zadłużeń ma  nam pomóc w poprawnej ocenie naszych relacji międzyludzkich i relacji z Bogiem.

Z materiałów przygotowanych dla nas przez Mirka wynika, że 10 tysięcy talentów to w przeliczeniu prawie 64 miliardy złotych. Ta kwota powinna nam uzmysłowić, jak wielkie, niewyobrażalne, niemożliwe  do spłacenia  jest nasze zadłużenie u Boga, a jednocześnie, jak wielka jest w Jego  oczach nasza wartość, jak cenni dla Niego jesteśmy. On przecież spłacił nasz dług własną krwią, a każdy upadek natychmiast wybacza – wystarczy, jeżeli Go o to prosimy ze skruchą w sercu.  Boże, bądź uwielbiony za Swoje  Miłosierdzie!

 

Ogromną pomocą była dla nas obecność księdza Grzegorza.  Oto kilka jego wypowiedzi w omawianym temacie:

– chciwość wynika z braku poczucia bezpieczeństwa, którego często szukamy gromadząc przedmioty, zabiegając o pieniądze, rzeczy tego świata.

– nielitościwy dłużnik z przypowieści korzystał z dobroci króla, ale nie zmieniło to jego serca, nie przyjął Bożego przebaczenia  – nie czuł się dzieckiem Bożym.

– przebaczenie uzdrawia serce człowieka

– zamykam się na Miłosierdzie Boże, gdy mówię Mu „nie chcę”

– nie jesteśmy  w stanie spłacić naszego zadłużenia, przyjmujmy więc to, co Bóg chce nam dać

– można roztrwonić więcej, niż nam powierzono, gdy marnujemy własne talenty i zabieramy innym, np. przez zgorszenie drugiego człowieka

– Słowo Boże nas oświeca, i powoli będzie rozjaśniać nasze życie

 

W podsumowaniu przygotowanym przez Mirka znalazły się następujące wnioski:

– Jezus zapłacił własną krwią za całe zło, jakie w życiu wyrządziliśmy innym, chcący czy niechcący

– nasze poczucie krzywdy jest niewspółmiernie mniejsze od cierpienia, jakie należy nam się w ramach sprawiedliwej kary za nasze grzechy

– Bóg oczekuje, że darując nam całkowite zadłużenie i wybawiając nas od wiecznego cierpienia nauczy nas litować się nad naszymi krzywdzicielami i darować nam przewinienia

– od naszej umiejętności przebaczania bezpośrednio zależy możliwość dostąpienia odpuszczenia grzechów

– przebaczając, rezygnujemy z prawa wymierzenia sprawiedliwej kary swojemu winowajcy

– przebaczając, daję Bogu zielone światło do działania w życiu mojego krzywdziciela i do realizacji Jego planu zbawienia mnie i mojej rodziny

 

Kolejne warsztaty wypadają 7 stycznia i tym razem Mirosław obiecał, że przybędzie na nie osobiście. Oby tak było!

A wcześniej, 17 grudnia nasze Sycharkowe spotkanie wigilijne, kto może, niech przygotuje na nie  coś smacznego. W sprawie ustalania  menu prosimy kontaktować się z Małgosią.

 

 

Nasze listopadowe spotkanie jak zawsze rozpoczęliśmy (kto mógł :)) od uczestnictwa we Mszy Świętej, a potem przeszliśmy do Civitas Christiana. W sumie była nas okrągła dziesiątka: dwóch Andrzejów, Jacek, Basia, Dorotka, Paulina, Asia, Agnieszka, Sylwia oraz Małgosia.

Po modlitwie, poprowadzonej przez Paulinkę, przyszedł czas na ogłoszenia i sprawy różne.

W imieniu Ewy Agnieszka podziękowała wszystkim, którzy reprezentowali i „reklamowali” naszą wspólnotę 28 października podczas kilku niedzielnych Mszy w Parafii  Świętego Józefa Oblubieńca na Rawce. Byli to: Bronia, Paulina, Jarek, Agnieszka i Ewa. Już teraz mamy również zaproszenie, by powiedzieć o naszej wspólnocie podczas rekolekcji dla związków niesakramentalnych, które mają się odbyć  w tej parafii

Asia powiedziała kilka słów na temat udziału w Diecezjalnej Radzie Duszpasterskiej, która odbyła się w Łowiczu 27 października. Omawiano temat „Wyzwania duszpasterskie wobec sytuacji małżeństw  i rodzin”. Swoje wystąpienia mieli tam: diecezjalny doradca rodzinny, małżonkowie reprezentujący Kręgi Kościoła domowego oraz  z naszego ogniska Ewa i Asia – jako  przedstawicielki WTM SYCHAR. Owocem udziału w spotkaniu są  zaproszenia od czterech parafii, aby opowiedzieć o naszej wspólnocie, między innymi z Krośniewic i Łęczycy, a także z naszej skierniewickiej parafii Św. Jakuba. Mamy już termin wizyty w tej ostatniej  – 9 grudnia – Dorotka przybliżyła nam szczegóły. Ksiądz dziekan Pietrzyk zaprasza, aby opowiedzieć o Sycharze w ramach homilii podczas pięciu niedzielnych mszy Świętych. Będziemy także rozdawać chętnym nasze materiały. Poszukiwani ochotnicy do  wystąpień  i rozdawnictwa :).

Po ogłoszeniach nastąpiła główna część spotkania – Małgosia przedstawiła nam kolejny ”krok do bliskości”: „Na to Maryja rzekła do anioła – Jakże się to stanie, jeśli nie znam męża?”

Szósty krok do bliskości to DIALOG – jest on prawdziwy wtedy, gdy słucham uważnie tego, co ktoś mówi, a potem odnoszę się do tego, co usłyszałem.

Celem dialogu jest poznanie punktu widzenia drugiego człowieka, aby go zrozumieć. Tylko wtedy doświadczymy bliskości z naszym rozmówcą, gdy mamy w sobie pragnienie poznania i zrozumienia go. Dialog to tworzenie miejsca dla drugiej osoby.

Dialog w modlitwie może polegać na przeczytaniu Słowa Bożego, a potem odniesieniu się do niego, np. dziękczynieniu, przeproszeniu, prośbie o wyjaśnienie.

W najbliższym miesiącu modlimy się za Jacka.

 

 

Po Mszy i po modlitwie za rodziny przed Najświętszym Sakramentem spotkaliśmy się w kameralnym gronie: Paulina, Małgosia, Basia, Ewa, Andrzej i Jarek.  Rozmawialiśmy o trudach przebaczania i wychodzenia ze strefy własnego komfortu, o budowaniu i przekraczaniu murów, o drogach prowadzących do  własnego rozwoju. Cieszyliśmy się z przemiany jaką zauważyliśmy u siebie nawzajem, z kroków (zwłaszcza 12-tu), jakie podejmujemy,  by pracować nad własnym rozwojem.  Było  dużo budujących i głębokich przemyśleń, choć nie zabrakło nam także poczucia humoru. Stworzyliśmy w ten listopadowy wieczór  klimat prawdziwego ciepła i bliskości.

Zapraszam na kolejne spotkanie w poniedziałek, 19-go listopada.

W pierwszy poniedziałek listopada spotkaliśmy sie na trzecich już warsztatach w ramach Rocznego Studium Biblijnego. Odliczyli się: Marta, Bronia, Jarek, Andrzej, Dorota, Asia, Basia, Agnieszka, Agnieszka, Sylwia, Agnieszka, Paulina, Kamila i Asia. Niestety nie dojechał do nas Mirek Rucki, ale prowadzeni przez  Ducha Świętego, o którego wstawiennictwo prosiliśmy w modlitwie przed rozpoczęciem warsztatów, wspólnymi siłami poprowadziliśmy spotkanie.

Do przeanalizowania mieliśmy trudny temat „Wierność a grzech”, bazując  głównie na  fragmencie Słowa Bożego 1Kor, 13b – 20. Abyśmy lepiej mogli „wgryźć sie w temat”, Mirek przygotował dla nas także między innymi wersety z Listów do Rzymian, Listów do Hebrajczyków, Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła.

Analiza wymienionych fragmentów Biblii wykazała bardzo mocno, że grzech oddziela nas od Boga, nie pozwala Mu w nas działać, umiemożliwia Mu zamieszkanie w nas. Konsekwencją trwania w  grzechu jest śmierć – wieczne potępienie. Natomiast owocami naszego  nawrócenia, wyrzeknięcia sie grzechu, walki  z nim jest uświęcenie – Bóg może uczynić z nas Świątynię Ducha Świętego. Tylko od nas zależy, co wybierzemy – Boża Miłość uczyniła nas ludźmi wolnymi, mamy więc prawo wybrać grzech i razem z nim wieczną śmierć.

Wierność wobec Boga wymaga, abyśmy trwali w czystości, zachowując wierność małżeńską. Jest to często po ludzku bardzo trudne, ale pamiętajmy, jaką cenę Jezus zapłacił, aby wyzwolić nas z grzechu.  Pociechą w utrapieniu może być także cytat z 1Kor, 10, 13: „Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać”. A jeśli zgrzeszymy, bo przecież  jesteśmy słabi i łatwo upadamy, biegnijmy jak najszybciej wyznać swoje winy w sakramencie pokuty.

Módlmy się także za naszych bliskich, trwających w grzechu, by  umożliwić Bogu działanie w ich życiu.

Kolejne spotkanie warsztatowe wypada 3 grudnia. Do zobaczenia!

W sobotę 27 października w Łowiczu odbyło się posiedzenie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej. Na posiedzeniu obecny był między innymi biskup Andrzej Franciszek Dziuba, przełożeni dekanatów z diecezji łowickiej, przedstawiciele  Kręgów Kościoła Domowego, doradcy rodzinni. W spotkaniu uczestniczyły także Ewa i Asia z naszego skierniewickiego ogniska.

Głównym tematem posiedzenia były „Wyzwania duszpasterskie wobec sytuacji małżeństw i rodzin”. Po modlitwie do Ducha Świętego oraz słowie powitania wygłoszonym przez Księdza Biskupa  nadszedł czas na wystąpienia zaproszonych prelegentów. Na początek swoimi przemyśleniami na temat przyczyn trudności w rodzinach wypowiadała się przedstawicielka doradców rodzinnych. Potem małżeństwo, aktywnie działające w Kręgach Kościoła Domowego, przedstawiło zasady działania tego służącego rodzinom ruchu  świeckich w Kościele. Na koniec swoje wystąpienie miały Ewa i Asia, które opowiedziały o Wspólnocie Trudnych Małżeństw SYCHAR. Obecni na posiedzeniu mogli usłyszeć między innymi , jaki jest charyzmat naszej wspólnoty, kto może w niej szukać wsparcia, jakie formy  pomocy SYCHAR oferuje,  jak bardzo ta wspólnota jest potrzebna i jakie są owoce jej działalności. Ewa podkreśliła, że sprzeciwiamy się rozwodom i trwamy w wierności małżeńskiej w sytuacjach czasem po ludzku beznadziejnych. Była także mowa o cudach powrotów współmałżonków, które dzieją się na naszych oczach oraz o tym, że pomimo cierpienia potrafimy cieszyć się życiem- a to wszystko dzięki trwaniu w wierności Panu Bogu.

Ewa podkreślała, jak ważne jest, aby    mówić  o wspólnocie SYCHAR w Kościele, docierać z informacjami o niej do jak największej rzeszy wiernych.

Po wystąpieniach wszyscy zebrani mogli wziąć udział w dyskusji i podzielić się swoimi wnioskami, przemyśleniami płynącymi z usłyszanych treści. Na koniec słowo podsumowujące wygłosił jeszcze raz Biskup Dziuba.

Módlmy się, aby spotkanie w tak ważnym temacie zaowocowało podjęciem konkretnych działań w celu wspierania małżeństw i rodzin. Bardzo tego potrzebujemy!

UWAGA! Ze względu na to, iż  najbliższy pierwszy czwartek miesiąca wypada 1 listopada, nie będzie tego dnia wspólnej modlitwy z grupą BETANIA w Kościele – przesuwamy ją na kolejny czwartek – 8 listopada.

Spotkanie rozpoczęliśmy Mszą, a po jej zakończeniu  przeszliśmy do sali  w Civitas Christiana. Zebraliśmy się w  dziesięcioosobowym gronie: Małgosia, Sylwia, Ewa, Paulina, Agnieszka, Bronia, Jarek,  Dorota, Kamila, Jacek. Pierwsza część spotkania upłynęła na dzieleniu się  przeżyciami z minionych dni; uczestnicy ogólnopolskich rekolekcji w Porszewicach  dzielili się wrażeniami z rekolekcji.

Kamila natomiast „obdarowała” nas Małą Koronką do Najświętszej Dziewicy na cześć dwunastu przywilejów NMP, przybliżając źródło  powstania tej modlitwy i zachęcając do jej odmawiania. Odmawianie koronki zalecał Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort w Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Święty Ludwik oddał się Maryi  na wyłączną Jej własność, w Jej ręce złożył całego siebie. Z Traktatu  Jan Paweł II zaczerpnął dewizę Totus Tuus (z łac. „Cały Twój”)

Następnie Dorota przybliżyła nam  fragment książki pt. „10 kroków do bliskości” ojca Wojciecha Jędrzejewskiego OP. To już kolejne spotkanie, podczas  którego rozważamy  zawarte tam treści. Punktem wyjścia do dzisiejszego tematu: „Wejść w świat uczuć” – były  słowa z Ewangelii Św. Łukasza:

 „Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.  Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1, 29-30).

Maryja doświadczała uczuć; czy my, jak Maryja,  również potrafimy wejść w świat  naszych uczuć? Czy potrafimy sobie z nimi radzić?

Nie ma uczuć dobrych i złych, niektóre jednak są dla nas bardzo trudne. W modlitwie możemy  je przedstawiać  Panu Bogu – On delikatnie wchodzi w nie, leczy    i porządkuje. Jak  są one ważne dla Boga  mówi fragment Psalmu  „Ty zapisałeś moje życie tułacze; przechowałeś Ty łzy moje w swoim bukłaku:” (Ps 56,9). 

Po wysłuchaniu tematu, zgodnie z propozycją  Dorotki,  każdy z nas  wybrał  trzy uczucia, jakie dziś mu towarzyszyły, by  podzielić się tym, jak na nie zareagował.

Dorotka obdarowała też nas karteczkami z fragmentem Pisma Świętego, nawiązującym do dzisiejszego tematu spotkania:  O nieszczęśliwa, wichrami smagana, niepocieszona!(…) Daleka bądź od trwogi, bo nie masz się czego obawiać, i od przestrachu, bo nie ma on przystępu do ciebie”  (Iz 54,11.14).

Spotkanie zakończyliśmy modlitwą o odrodzenie małżeństwa.

W tym miesiącu o modlitwę poprosiła Agnieszka. Ponieważ mamy trzy Agnieszki w naszej wspólnocie, więc uściślę: chodzi o Agnieszkę  „przyjezdną”.

 

 

 

 

Za nami drugie warsztaty biblijne – odbyły się pierwszego października i zgromadziły całkiem pokaźne grono uczestników – w spotkaniu wzięli udział: Andrzej, Paulina, Bronia, Grażyna, Kamila, Dorota, cztery Agnieszki, Basia, Sylwia, Dorota, Ewa, Asia, Marta i Asia. Warsztaty poprowadził nasz nieoceniony Mirek Rucki.

Studiowaliśmy temat „Jedyny wierny w całym Jego domu” (Lb 12, 7), poświęcony osobie Mojżesza. Mirek krok po kroku dowiódł nam, że Mojżesz, pomimo, iż nie był osobą bezgrzeszną,  wykazał się ogromną pokorą, potrafił uniżyć się przed Bogiem i zgodzić się na wypełnianie JEGO planu w swoim życiu. A z Biblii wiemy, że nie było to wcale takie łatwe.

Wierność Mojżesza przyniosła i nadal przynosi zbawienie wielu osobom. Można zatem wysnuć wniosek, że przyjmując postawę pokory i wierności mam szansę nie przeszkodzić Bogu w realizacji panu zbawienia mnie i mojej rodziny.

Jak możemy pomóc Bogu w realizacji Jego zbawczego planu?

 • prosząc Go w wytrwałej modlitwie o pomoc, wstawiając się  za innymi
 •  trwając w wierności małżeńskiej
 • unikając grzechu

Kolejne spotkanie  warsztatowe przypada na dzień 5 listopada. Do zobaczenia!

Odbyło się kolejne  spotkanie naszego ogniska, które rozpoczęliśmy Mszą i  modlitwą za rodziny przed Najświętszym Sakramentem.

Uczestniczyli: Agnieszka, Basia, Jarek, Dorota, Agnieszka, Małgosia, Ewa.

Po przejściu do salki przy kościele, rozgrzewając się gorącą herbatą,  rozmawialiśmy m.in. o potrzebie dobrego przygotowania do małżeństwa, o tym jak sobie radzić z własnymi emocjami, jak i gdzie można  szukać pomocy.

Kolejne spotkanie odbędzie się 15-go października w Civitas Christiana, ul Reymonta 9.

Serdecznie zapraszam.

Wrześniowe, rocznicowe spotkanie ( mamy sześć lat, jesteśmy już w zerówce!) rozpoczęliśmy Mszą Świętą w intencji wszystkich członków naszego skierniewickiego ogniska. Potem,  w dość kameralnym gronie zgromadziliśmy się w Civitas Christiana. Przybyli: Ania, Andrzej, Jacek, Dorota, Sylwia, Asia, Dorota, Ewa oraz nasz opiekun, ksiądz Grzegorz.

Na początek dzieliliśmy się ze sobą tym, za co jesteśmy wdzięczni Bogu, za co chcemy Mu dziękować. Powodów było wiele 😀

Potem Sylwia przedstawiła nam przygotowany przez siebie temat, zaczerpnięty z książki „10 kroków do bliskości” ojca Wojciecha Jędrzejewskiego OP.

Krok 1 – Jesteśmy do siebie posłani – był już omawiany na poprzednim spotkaniu Sycharków  w sierpniu. Sylwia krótko omówiła zatem krok drugi i trzeci, a nieco dłużej zatrzymała się przy kroku czwartym, który szczególnie ją zainspirował i poruszył. Poniżej kilka przedstawionych przez nią myśli:

Krok 2 – Wejść w świat drugiego

Zbliżamy się do drugiego człowieka, gdy wykonujemy konkretny ruch w jego stronę – podejmujemy działanie, nie pozostajemy tylko w sferze myśli.

Krok 3 – Życzliwość w gestach i słowach

Aby budować więź, bliskość  z innymi, potrzeba ciepła, wyczucia, kultury w naszym sposobie bycia i zwracania się do innych.

Krok 4 – Afirmacja Boga, bliźniego i siebie samego

 • Bóg zna prawdziwą wartość każdego z nas. On codziennie  wypowiada do nas słowa, które mówią o naszej autentycznej wartości. W Piśmie Świętym czytamy, że jedno z Imion Boga brzmi „BÓG WIDZI” – nie jest to spojrzenie potępiające, czy szukające w nas jakichś braków czy potknięć – On patrzy na nas z miłością i czułością. Tymczasem my tak często skupiamy się na swoich brakach!
 • My również mamy afirmować Boga, widzieć Jego Świętość, Wielkość, Jego niezliczone przymioty i mówić Mu o nich, uwielbiać Go
 • przyciągają nas osoby, które z miłością mówią nam prawdę o nas, które dostrzegają nasze zalety, widzą w nas dobro
 • to my wybieramy, co chcemy do kogoś powiedzieć – coś dobrego, budującego, czy przykrego, poniżającego
 • umiejmy także cieszyć się tym dobrem, które z nas płynie, dziękujmy Bogu za to, jak wspaniale nas stworzył, radujmy się naszym uczestnictwem w cudzie Bożego zbawienia – przecież każdy z nas jest arcydziełem myśli Bożej i Bożego działania

Przedstawiony temat zachęcił każdego do podzielenia się swoim  doświadczeniem budowania więzi poprzez afirmację.

W najbliższym miesiącu modlimy się za Sylwię.

Przypominamy, że pierwszego października odbędzie się kolejne spotkanie warsztatowe w ramach rocznego Studium biblijnego, które prowadzi dla nas Mirek Rucki. Szczegóły za kilka dni.

 

 

 

W pierwszy czwartek września jak zawsze członkowie naszej skierniewickiej wspólnoty SYCHAR towarzyszyli  grupie BETANIA w modlitwie za rodziny przed Najświętszym Sakramentem w Kościele Świętego Stanisława. Po zakończeniu modlitw i błogosławieństwie w salce na górze spotkali się: Ewa, Paulina, Jacek i Asia. Popijając ciepłą herbatę, dzieliliśmy się ze sobą naszymi aktualnymi radościami i troskami, naszą codziennością.

Najbliższe spotkanie naszej wspólnoty odbędzie się siedemnastego września – będziemy wówczas obchodzić szóstą rocznicę powstania naszego skierniewickiego ogniska. Chwała Panu za to dzieło!

UWAGA! W najbliższym czasie rozpoczną się zapisy  na jesienne ogólnopolskie rekolekcje sycharowskie. Poprowadzi je  ksiądz Marek Dziewiecki, a głównym tematem rekolekcji ma być przebaczenie i pojednanie.  Miejsca na rekolekcje rozchodzą się jak ciepłe bułeczki, dlatego bądźmy czujni :)! O terminie zapisów poinformujemy wkrótce. Z Bogiem!

Trzeciego września dzieci  rozpoczęły rok szkolny, a członkowie naszego skierniewickiego ogniska WTM Sychar i jego sympatycy wzięli udział w pierwszym spotkaniu formacyjnym Rocznego Studium Biblijnego, prowadzonego przez biblistę i inżyniera w jednym, Mirosława Ruckiego. My też chcemy się uczyć, a co! 🙂

Jak zawsze rozpoczęliśmy od uczestnictwa we Mszy Świętej, po której specjalnego błogosławieństwa na czas naszej formacji udzielił nam nasz opiekun duchowy, ksiądz Grzegorz.

Na pierwszych warsztatach pojawiły się: Agnieszka, Asia, Grażyna, Kamila, Agnieszka, Basia, Sylwia, Agnieszka, Asia, Paulina, Dorota, Dorota i Ewa. W spotkaniu uczestniczyła także zaproszona przez Ewę Grażynka, liderka SYCHARU i Ruchu Wiernych Serc z Warszawy.

Mirek przygotował i przedstawił  temat ” Zdradzony i sprzedany zbawiciel rodziny (Rdz 45,5)”, dotyczący Józefa, syna patriarchy Jakuba.

Jak czytamy w Księdze Rodzaju, Józef  został sprzedany przez swoich braci do niewoli, niesłusznie oskarżony i wtrącony do więzienia, po ludzku doznał wielu krzywd, jednak w całej swojej sytuacji cały czas był wierny Bogu, nie szukał także zemsty na swoich braciach. Dzięki temu Bóg mógł działać w życiu Józefa i realizować swój plan zbawienia wobec niego i jego rodziny. Naśladując Józefa w jego postawie wobec Boga i krzywdzicieli, my również otwieramy Bogu drogę do działania w naszym życiu i realizowania Jego zbawczego planu wobec nas i naszych bliskich.

Warsztaty prowadzone przez Mirka Ruckiego są odpowiedzią na pragnienie pogłębiania relacji z Bogiem poprzez poznawanie Jego Słowa. Są przeznaczone przede wszystkim dla osób przeżywających kryzys małżeński i mimo to pragnących trwać w wierności swojemu współmałżonkowi. Udział w warsztatach jest szansą na ugruntowanie  tej postawy, znalezienie odpowiedzi na nurtujące nas pytania, wątpliwości. Z pewnością Pan Bóg będzie działał cuda, jeżeli Mu na to pozwolimy. Atrakcyjności spotkaniom dodaje także niewątpliwie czynnik ludzki, czyli osoba Mirka :). Nasz prowadzący studiował Biblię przez wiele lat, ma więc w tym zakresie olbrzymią wiedzę – jednocześnie potrafi ją przekazać w prosty, konkretny sposób – jak to umysł ścisły. Dodatkowo w swoich prezentacjach umieszcza także wiele naukowych dowodów, odkryć historycznych  potwierdzających opisywane w Piśmie Świętym wydarzenia – jak to umysł ścisły. I sypie jak z rękawa żydowskimi szmoncesami. 🙂

Jeżeli ktoś chciałby wziąć udział w spotkaniach Studium Biblijnego, to ma jeszcze taką możliwość. Naprawdę warto! Pierwszego października kolejne zajęcia warsztatowe, do tego czasu można jeszcze zgłaszać chęć uczestnictwa. Bardzo serdecznie zapraszamy!

 

W spotkaniu, które rozpoczęliśmy Mszą św., uczestniczyło 12 osób: Kasia, Jacek, Bronia, Andrzej, Agnieszka, Sylwia, Ewa, Paulina, Grażyna, Agnieszka, Małgosia, Andrzej.

Dzisiejszy temat: „JESTEŚMY DO SIEBIE POSŁANI” przygotowała Bronia na podstawie książki o.Wojciecha Jędrzejewskiego pt.”12 kroków ku bliskości”.

„Stwarzając człowieka, Bóg czyni go od początku istotą ukierunkowaną na druga istotę, a przez to również posłaną do innych”. Zastanawialiśmy się w jaki sposób w  w naszej sytuacji małżeńskiej i rodzinnej realizuje się nasze posłannictwo, które wiąże się z trudem i wysiłkiem błogosławionym przez Boga i które nie ma końca.

Jesteśmy posłani do konkretnych osób: naszych współmałżonków, dzieci, teściów; ale  i odwrotnie – Bóg posyła do nas naszych bliskich.

Spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą o odrodzenie małżeństwa.

W tym miesiącu o modlitwę w intencji żony i błogosławieństwo dla rodziny poprosił Jacek.

Zapraszam na nasze najbliższe spotkania:

3 września – Studium Biblijne (dla osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa),

6 września – modlitwa za rodziny przed Najświętszym Sakramentem.

 

 

Na dzisiejsze nasze spotkanie przybyli Ci, których nie pokonała wysoka temperatura otoczenia, którzy jeszcze nie wyjechali na wakacyjny wypoczynek, albo już z wakacyjnych wypraw powrócili. Na szczęście w salce było dość chłodno, mogliśmy więc swobodnie dzielić się  zarówno tym, co było dla nas radosne, jak i  naszymi trudnościami. Obecni byli: Agnieszka, Paulina, Dorota, Ewa, Jacek i Andrzej.

Spotkanie, jak zwykle, rozpoczęliśmy Mszą i modlitwą za rodziny przed Najświętszym Sakramentem, a zakończyliśmy modlitwą o odrodzenie małżeństwa.

Zapraszam na kolejne nasze spotkanie w poniedziałek, 20-go sierpnia.

Wakacje trwają w najlepsze, ale na naszym lipcowym spotkaniu zjawiło się całkiem sporo osób, i chwała Panu! Po Mszy w Kościele Świętego Stanisława, podczas  której posługiwały czynnie i dzielnie Dorotka i Grażynka, zgromadziliśmy się w Civitas Christiana: Małgosia, Ewa, Dorota, Asia, Andrzej, Andrzej, Sylwia, Agnieszka, Agnieszka, Jacek, Dorota, Bronia, Grażyna oraz nasz opiekun ksiądz Grzegorz.

Po modlitwie poprowadzonej przez Bronię i odczytaniu charyzmatu naszej wspólnoty Ewa przekazała krótkie ogłoszenia. Jak już pewnie wszystkim wiadomo, od września ruszają warsztaty formacyjne studium biblijnego, które poprowadzi biblista, a przy okazji dr hab. inż. profesor nadzwyczajny Mirosław Rucki, którego  mieliśmy  przyjemność gościć już kilkakrotnie na naszych spotkaniach. Warsztaty będą się odbywać raz w miesiącu prze cały rok od września do sierpnia,  w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Decyzję o uczestnictwie podejmijmy z pełną świadomością.  Prowadzący podkreśla, jak istotnym jest udział w każdym z warsztatów – nieobecność na trzech spotkaniach stawia pod znakiem zapytania sensowność dalszego uczestnictwa w zajęciach.

Po ogłoszeniach każdy z obecnych miał możliwość krótko przedstawić swoją aktualną sytuację małżeńską, a także duchową.

Ewa przygotowała dla nas wykład na temat radości – opierając się o fragmenty Pisma Świętego, a także  teksty ks. Marka Dziewieckiego oraz książkę o. Jędrzejewskiego”10 kroków ku bliskości”. Poniżej niektóre przekazane przez nią myśli:

 • Doświadczamy radości z różnych powodów, często czysto zewnętrznych, a tymczasem, jak pięknie powiedziała św. Teresa z Lisieux „Radość tkwi nie w rzeczach, ale w głębi naszej duszy”
 •  Istotą chrześcijaństwa jest miłość, doświadczenie spotkania z Bogiem, który JEST MIŁOŚCIĄ – On jest źródłem miłości i radości.  Radość może i powinna wypływać ze spotkania z Jezusem, z naszej wiary, zaufania Mu  – naśladowanie Chrystusa jest drogą do radości. Chrześcijaństwo jest religią radości.
 • Radość jest drugim imieniem miłości – doświadczamy radości, gdy jesteśmy kochani i gdy my okazujemy miłość innym
 • Dojrzałość polega na byciu dla innych, a nie skupianiu się na swoich nastrojach – radość jest wtedy, gdy służymy innym z miłością pomimo przeżywanych własnych trosk, trudności
 • Radości nie można doświadczać w samotności, trzeba się nią dzielić, dlatego tak ważna jest wspólnota, drugi człowiek
 • Mamy czynić to, co wartościowe, a nie przyjemne
 • „Szczęście to jedyna rzecz, którą się mnoży, jeśli się ją dzieli” (myśl laureata Pokojowej Nagrody Nobla,  Alberta Schweitzera) – radość może być krokiem do bliskości. Dostrzegajmy momenty, które dały nam radość, dzielmy się nimi z innymi. Uczmy się cieszyć z dobra, które spotyka innych. Jednoczy nas wspólne przeżywanie, świętowanie radosnych momentów.
 • Bądźmy tak jak dzieci, cieszmy się z małych rzeczy
 •  Źródłem szczególnej radości jest Eucharystia. Czy potrafimy tak ją przeżywać? Dostrzegajmy podczas Mszy Świętej także inne osoby, które doświadczają łaski spotkania z Jezusem
 • Flp 4, 4 „Radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz powtarzam: radujcie się!” – pamiętajmy o tych słowach św. Pawła,  szczególnie, że pisał je przebywając w więzieniu.

Po wystąpieniu Ewy dzieliliśmy się swoim doświadczeniem radości – w naszym prywatnym życiu i we wspólnocie.

Na zakończenie chciałabym znowu zacytować piękny wiersz francuskiej pisarki Madeleine Delbrel, który doskonale pasuje do naszego tematu 🙂

GDY ŻYCIE STAJE SIĘ RADOŚCIĄ

Każdy dobry uczynek pozwala nam przyjąć w pełni Boga

i dawać w pełni Boga w ogromnej wolności ducha.

Wtedy życie staje się radością.

Każda niepozorna czynność staje się niezmiernym wydarzeniem,

w którym jesteśmy obdarowani szczęściem,

i przez które możemy dawać szczęście.

Nie jest ważne, co robimy:

czy w ręku trzymamy miotłę, czy pióro, mówimy czy milczymy,

czy łatamy ubranie, czy głosimy konferencję,

czy pielęgnujemy chorego, czy obsługujemy komputer.

Wszystko to jest tylko otoczką wspaniałej rzeczywistości:

spotkania duszy z Bogiem odnawianej w każdej chwili,

wciąż wzrastającej w łasce i coraz piękniejszej w oczach swego Boga.

Dzwonek? Idźmy szybko otworzyć drzwi:

to Bóg przychodzi, by nam okazać swą miłość.

Wiadomość?… oto i ona:

to Bóg przychodzi, by nam okazać swą miłość.

Nadchodzi pora, by zasiąść do stołu?

Chodźmy: to Bóg przychodzi, by nam okazać swą miłość.

 

W tym miesiącu modlimy się w intencji Jacka. Do zobaczenia w sierpniu!

 

 

 

Pomimo czasu wakacji doszło do skutku spotkanie z Mirkiem Ruckim, w ramach przygotowania do warsztatów studium biblijnego, które mają  ruszyć od września 2018 roku. Jak zwykle rozpoczęliśmy od uczestnictwa we Mszy w Kościele Świętego Stanisława, a potem zgromadziliśmy się w Civitas Christiana. Przybyli: Bronia, Asia, Dorota, Sylwia, Agnieszka, Grażyna, Asia, Dorota, Małgosia, i oczywiście nasz opiekun, ksiądz Grzegorz.

Mirek przygotował dla nas prezentację na temat ” Nie mogę „oswajać się” z grzechem” w oparciu o fragment Listu do Hebrajczyków 12,1 -4:

„I my zatem, mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, zrzuciwszy wszelki ciężar, (a przede wszystkim) grzech, który nas łatwo zwodzi, biegnijmy wytrwale w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na (jego) hańbę i zasiadł po prawicy na tronie Boga. Zważcie więc na Tego, który ze strony grzeszników tak wielką wycierpiał wrogość wobec siebie, abyście nie ustawali, załamani na duchu. Jeszcze nie opieraliście się aż do krwi, walcząc przeciwko grzechowi. „

Naszym zadaniem jest skupienie naszej uwagi na JEZUSIE, wpatrzenie się w NIEGO, aby osiągnąć zbawienie.

Mirek przybliżył nam  postać św. Jakuba Młodszego, biskupa Jerozolimy, którego tradycja uważa za autora zawartego w Nowym Testamencie Listu Świętego Jakuba Apostoła. Wspomniany  Jakub cieszył się wielkim poważaniem i wpływami, stał się ofiarą nienawiści Sanhedrynu i poniósł męczeńska śmierć. W jego Liście można znaleźć wiele odniesień do grzechu, Mirek przytoczył kilka z nich – Jk 1,15; Jk3,2; Jk4,7-8;Jk4,17;Jk5,16; Jk5,20

Jak zawsze nasz prelegent zadawał nam różne, niełatwe pytania, między innymi:

 1. Co to jest grzech?  – chybienie celu, wszystko, co nie jest precyzyjnym wypełnieniem woli Boga, czyli, jak zobrazował nam Mirek, trafieniem dokładnie w dziesiątkę w tarczy strzelniczej
 2. Jaka mamy pewność, że Chrystus naprawdę zmartwychwstał? -dowodem na to jest np. Całun Turyński,  prawdopodobieństwo autentyczności Całunu wynosi 100% z niepewnością  10 do potęgi minus 83
 3. Jak dokładnie musimy spełnić przykazanie miłości? – Ef 5,25 „Mężowie miłujcie żony, tak jak Chrystus umiłował Kościół” – czyli aż do śmierci, aż do oddania życia
 4. Jak spełniać przykazanie miłości? – tylko z Duchem Świętym

Nie jest to łatwe,miłować tak, jak Jezus, aż do oddania życia za drugiego człowieka, za naszego współmałżonka. Może nam w tym jednak pomóc  moc sakramentalnej przysięgi małżeńskiej „…i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską…” – jeżeli realizujemy taką postawę aktem woli, prosząc o wsparcie i siłę Ducha Świętego, nie chybimy celu.

Nasz gość ukazał nam jeszcze Bożą wizję małżeństwa – to Bóg wymyślił małżeństwo. We fragmencie Ewangelii św. Mateusza 19, 3 – 8, czytamy, że człowiek:

 • opuści ojca i matkę
 • połączy się z zoną
 • będą jednym ciałem

Dla małżeństwa i nie tylko najbardziej niebezpiecznym grzechem jest rozpusta –  1 Kor 6, 18 „Strzeżcie się rozpusty! Bo czyż jakikolwiek grzech popełniony przez człowieka jest poza ciałem? Lecz (ja wam mówię), kto grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy”.

Ratunkiem dla nas może być Ruch Wiernych Serc, w którym:

 • całkowicie zawierzam siebie Jezusowi
 • unikam wszystkiego, co zniewala
 • natychmiast powstaję z każdego upadku, pamiętając o słowach z Listu do Rzymian 6,2 – „JEŻELI UMARLIŚMY DLA GRZECHU, JAKŻE MOŻEMY ŻYĆ W NIM NADAL?”

Bóg stawia nam bardzo wysokie wymagania, ale daje nam Ducha Świętego, byśmy mogli te wymagania spełnić.

Po wystąpieniu Mirek omawiał z nami nurtujące nas pytania, które zrodziły się po wysłuchaniu jego prelekcji.  Ustaliliśmy, że nasze studium biblijne rozpocznie się od września 2018 roku i będzie się odbywało w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa!

 

 

 

W pierwszy czwartek lipca nasza wspólnota jak zawsze uczestniczyła we Mszy Świętej i  modlitwie za rodziny z grupą BETANIA. Potem w salce na górze spotkały się: Ewa, Ania i Asia – cóż ,wakacje :). Ewa zapoznała nas z kerygmatem, czyli pierwszym głoszeniem Dobrej Nowiny o Bogu zakochanym w człowieku. Rozmawiałyśmy o Bożej Miłości, o cudach, jakie Bóg działa w naszym życiu.

Kolejne spotkanie naszego ogniska odbędzie się 16 lipca, czyli tradycyjnie w trzeci poniedziałek miesiąca. Zapraszamy!

 

Czerwcowe spotkanie naszego skierniewickiego ogniska odbyło się w pięknych okolicznościach przyrody – po Mszy w Kościele Świętego Stanisława przeszliśmy do ogrodu przy plebanii, gdzie zaprosił nas nasz opiekun, ksiądz Grzegorz. Przybyli: Dorota, Małgosia, Agnieszka, Andrzej, Andrzej, Basia, Bronia, Krysia, Ania, Kamila, Agnieszka, Ewa, Dorota, Paulina, Agnieszka, Sylwia,  Asia. Każdy przyniósł coś smacznego do zjedzenia, ale na stole prym wiodły czereśnie. Dopisała pogoda, ptaki pięknie śpiewały – Pan Bóg jak zawsze zatroszczył się o wszystko 🙂

Po modlitwie poprowadzonej przez naszego gospodarza, księdza Grzegorza, Agnieszka odczytała charyzmat naszej wspólnoty, a Ewa przypomniała zasady dzielenia obowiązujące podczas spotkań.

Każda z obecnych osób przedstawiła krótko swoją obecną sytuację.

Ksiądz Grzegorz zaprosił nas do refleksji nad słowami papieża Franciszka: „Maryja była w pełni wolna. W swej wolności powiedziała: tak. Dobro, które uczyniła, trwa na zawsze. W ten sposób służyła Bogu i ludziom. Idźmy za jej przykładem, jeśli chcemy wiedzieć, czego Bóg oczekuje od nas, swoich dzieci”. Analizując tekst, próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie,  jak rozumiemy słowa „wolność” i „dobro”, co wcale nie okazało się być łatwym zadaniem.

W najbliższym miesiącu modlimy się w intencjach wszystkich członków naszej wspólnoty.

Najbliższe spotkanie naszego ogniska odbędzie się w pierwszy czwartek miesiąca lipca (dokładnie 5 lipca) i będzie jak zawsze połączone z modlitwą za rodziny prowadzoną przez grupę Betania. Szczegóły co do miejsca spotkania podamy wkrótce. Z kolei 12 lipca planowane jest kolejne spotkanie z Mirkiem Ruckim w ramach wprowadzenia do studium biblijnego, które z Bożą pomocą rozpoczniemy we wrześniu tego roku. Zapraszamy!

 

Od kilku już  lat weekend po Uroczystości Bożego Ciała rezerwujemy na   ogniskowe rekolekcje, które  do tej pory przeżywaliśmy  we własnym gronie. Tym razem jednak  nasz opiekun, ksiądz Grzegorz,  zaproponował nam  inną drogę: otóż   w dniach 1-3 czerwca odbyliśmy rekolekcje razem z grupą małżeństw z domowego kościoła w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Spale – pięknej    miejscowości  położonej nad Pilicą na terenie  Spalskiego Parku Krajobrazowego,  z zabytkowymi obiektami z początku XX wieku.

Były to rekolekcje Oazy Rekolekcyjnej Animatorów Ewangelizacji, które  miały nas doprowadzić do osobistego spotkania z Jezusem, a w konsekwencji do wzbudzenia w nas  pragnienia, by dzielić się tym doświadczeniem z innymi, tak by inni też zapragnęli  mieć udział w tym „najważniejszym” spotkaniu, dającym nowe życie.

Często jest w nas pragnienie doprowadzenia do spotkania z Jezusem naszych bliskich oraz osoby, które Bóg stawia na naszej drodze, jednak nie wiemy jak to robić; na rekolekcjach  otrzymaliśmy „narzędzia”, które pokazały nam, jak mówić o Jezusie, by stawać się  wiarygodnym  świadkiem, a także –  by ewangelizacja  była naszą postawą, a nie  wyłącznie jakimś zdarzeniem, jednostkowym aktem. Najważniejsza jest przy tym modlitwa za ewangelizatorów i ewangelizowanych: „wtedy rzekł do swych uczniów: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9, 37-38). Wielkie jest pragnienie Boga i jednocześnie zadanie dla nas – byśmy byli ewangelizatorami, czyli „żniwiarzami” Boga.

Ważne też było dla nas przeżywanie rekolekcji w grupie małżeństw. Świadectwa przeżywania sakramentu małżeństwa w domowym kościele i w naszej wspólnocie wzajemnie się przenikały i były dla nas źródłem obopólnego ubogacenia.

W rekolekcjach z naszego ogniska uczestniczyli: Basia, Dorota. Agnieszka z Maksiem, Ewa, Bronia. W krótkim (na ile pozwolił czas) dzieleniu się między sobą „na gorąco”  wrażeniami z rekolekcji stwierdziłyśmy, że rekolekcje były dla nas bardzo owocne, otrzymałyśmy wiele łask, m.in. Bóg pozwolił nam zrobić kolejny krok w naszym rozwoju duchowym – poprowadził nas w kierunku  dawania siebie innym.   Alleluja!

 

 

 

 

 

Majowe spotkanie członków skierniewickiego ogniska WTM SYCHAR jak zwykle rozpoczęliśmy od uczestnictwa we Mszy Świętej –  wyjątkowej ze względu na przeżywane święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, a także z powodu obecności dzieci, które w niedzielę Zesłania Ducha Świętego przyjęły po raz pierwszy Komunię Świętą. Było biało i pięknie :).

Po Mszy w siedzibie Civitas Christiana zgromadzili się: Ania, Ania, Robert, Bronia, Marzena, Adam, Paulina, Dorota, Ewa, Andrzej, Andrzej, Małgosia, Agnieszka, Sylwia, Basia, Grażyna, Asia i Agnieszka, a także nasz opiekun, ksiądz Grzegorz. Po modlitwie poprowadzonej przez Basię Ewa – ze względu na obecność nowych osób pokrótce przedstawiła zasady działania, wyznawane wartości i  i charyzmat naszej wspólnoty. Potem każdy z obecnych miał możliwość powiedzenia kilku słów o swojej sytuacji małżeńskiej i życiowej.

Ewa przygotowała na spotkanie  temat zaczerpnięty z książki B. Grahama „Podróż. Jak żyć w wątpiącym świecie”, skłaniający do refleksji nad tym, jak wykorzystujemy czas dany nam przez Boga.

Autor wymienia dwie pułapki czasu, w jakie wpadamy:

 • brak wolnego czasu (  efekt:  przemęczenie, wypalenie, brak czasu dla rodziny,   poczucie winy, że nie dajemy rady zrobić wszystkiego, co chcemy, depresja, choroby)
 • nadmiar wolnego czasu (efekt: znudzenie, szukanie podniet, rozrywek,  popadanie w nałogi)

Nie zawsze możemy zmienić   naszą sytuację, ale mamy wpływ na własne do niej nastawienie. Warto codziennie powierzać nasz czas Bogu, prosić Go, by pomagał nam mądrze nim gospodarować. Jeżeli będziemy   traktować każdy dzień jako Boży dar , wtedy codzienne obowiązki przestaną być dla nas ciężarem.

Bardzo mądre wskazówki, jak porządkować nasze myślenie i życie, w tym wypełnianie czasu, podaje w swoich „Ćwiczeniach Duchownych” święty Ignacy Loyola:

„Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego został stworzony”. 

Zasada „o tyle, o ile”: „Człowiek ma korzystać z rzeczy stworzonych w całej mierze, w jakiej mu one pomagają do jego celu, a znów w całej mierze powinien się od nich uwalniać, w jakiej mu są przeszkodą do tegoż celu”

„Trzeba pragnąć i wybierać jedynie to, co nam więcej pomaga do celu, dla którego jesteśmy stworzeni”.

W naszym życiu nie powinno zabraknąć czasu dla Boga i innych ludzi, ale winniśmy również dbać o swoje własne potrzeby.

Czasem praca może być dla nas ciężarem – warto spojrzeć na nią jako dar od naszego Stwórcy, wówczas nabierze ona sensu, nawet jeżeli nadal będzie trudna i męcząca.

Na zakończenie Ewa przygotowała dla nas kilka pytań do przemyślenia:

 • Czy mam świadomość, że czas jest darem Boga? Czy powierzam nowy dzień Panu Bogu?
 • Czy dobrze wykorzystuję czas – dla zbawienia – zgodnie z zamysłem Pana Boga?
 • Czy mam za dużo czy za mało wolnego czasu- czy mam czas na odpoczynek?
 • czy rytm dnia mam uporządkowany, czy żyję w biegu, chaotycznie? dlaczego? Co mogę zmienić?

Ksiądz Grzegorz przekazał wszystkim obecnym wstępne informacje na temat mających się niebawem rozpocząć rekolekcji w Spale, na które zaprasza chętne osoby z naszego ogniska. Początek rekolekcji   01 czerwca o godz.8.30, zakończenie 03 czerwca, agapa o 18.00. Koszt 200 zł od osoby. W codziennym planie Jutrznia, konferencja, nauczanie kerygmatyczne, Eucharystia, spotkania w grupach, nabożeństwo wieczorne. Kolejne szczegóły już wkrótce.

W tym miesiącu modlimy się za Marzenę i Adama. 

Na zakończenie zamieszczam tekst francuskiej pisarki, sługi Bożej Madeleine Delbrel „Trzeba przeżywać każdy dzień”, który pięknie mówi o wartości czasu, jaki został nam dany na tej ziemi.

Każdy poranek zapowiada cały dzień, który otrzymujemy z rąk Boga.

Bóg daje nam dzień, który On sam przygotował dla nas.

Nie ma w nim nic w nadmiarze i nic „za mało”,

nic, co byłoby obojętne, i nic, co byłoby zbyteczne.

Jest arcydziełem dnia, który zostaje nam podarowany, abyśmy go przeżyli.

Patrzymy na niego jak na stronę terminarza, oznaczoną liczbą i miesiącem.

Podchodzimy do niego lekkomyślnie, jak do kartki papieru.

Gdybyśmy mogli przeszukać świat i zobaczyć, jak ten dzień powstaje i wyłania się z otchłani wieków,

zrozumielibyśmy wtedy wartość jednego dnia podarowanego człowiekowi.

P.S. Przypominamy, że  na najbliższym czerwcowym spotkaniu naszego ogniska będziemy gościć Mirka Ruckiego (w ramach przygotowań do uczestnictwa w studium biblijnym). Szczegóły wkrótce. Zapraszamy!

W dniu 10 maja 2018 roku odbyło się drugie z kolei spotkanie formacyjne członków naszego skierniewickiego ogniska WTM Sychar z inż. dr hab. Mirosławem Ruckim, biblistą. Obecne spotkania są preludium do stworzenia grupy zainteresowanej studiowaniem Biblii, aby żyć na codzień Słowem Bożym. Właściwe studium biblijne ma rozpocząć się we wrześniu tego roku – spotkania będą odbywały się raz w miesiącu przez cały rok lub – w zależności od zainteresowania  – dłużej. Uczestnicy otrzymają materiały do pracy. Prowadzący Mirek zachęca zainteresowanych do systematycznego uczestnictwa w spotkaniach od samego początku, aby nie tracić nic z przekazywanych treści. Formacja prowadzona jest wg programu Ruchu Wiernych Serc (RWS) i przeznaczona jest dla małżonków sakramentalnych przeżywających kryzys w małżeństwie na każdym jego etapie oraz dla wszystkich małżonków, którzy poważnie traktują sakrament małżeństwa i przysięgę małżeńską złożoną w dniu ślubu i umacniając się łaską Bożą płynącą z sakramentu małżeństwa, decydują się żyć w miłości i wierności do współmałżonka aż do śmierci.

W spotkaniu majowym wzięli udział: Andrzej, Marcin, Kamila, Bronia, Basia, Agnieszka, Małgosia, Agnieszka, Grażyna, Paulina, Asia, Asia i Sylwia. Głównym tematem wystąpienia Mirka była WIERNOŚĆ. Nasz gość wykazał, że Pan Bóg jest zawsze wierny człowiekowi i oczekuje jedynie naszego zaufania, natomiast człowiek, ze względu na wolną wolę i skażenie grzechem pierworodnym, ma problem z dochowaniem Bogu wierności, próbuje dochodzić  własnych praw, ma własną wizję szczęścia.

Mirek przedstawił nam kilka postaci biblijnych – Mojżesza i Naamana – jako przykłady osób wiernych Bogu, tych, którzy w swoim życiu na pierwszym miejscu stawiali Jego wolę.  Dzięki temu Bóg mógł działać w ich życiu.

Nasz prelegent odniósł się  także do wierności małżeńskiej – przypomniał, że małżeństwo zawarły nie dwie, ale trzy osoby – Bóg, kobieta i mężczyzna. Zdrada jednej, a nawet dwóch osób w małżeństwie nie zmienia faktu, że Bóg  nadal pozostaje wierny. Aby dostąpić zbawienia, powinniśmy zaufać Bogu i trwać w nim, razem z Jezusem   ponosząc  konsekwencje niewierności człowieka.  Naszym priorytetem powinno być zbawienie – nasze, a także naszego współmałżonka. Mamy więc trwać w Chrystusie, poprzez modlitwę, uczestnictwo w Eucharystii, studiowanie Biblii, zachowując wierność Bogu, Kościołowi i małżonkowi.

Mirek postawił do przemyślenia kilka pytań, między innymi:

 • Czy dbam o wypełnianie woli Bożej w moim życiu?
 • Czy złożyłem zaufanie w Bogu?
 • Czy fakt, że oprócz mnie nikt z ludzi nie dochowuje wierności, niweczy wierność Boga?
 •  Czy stać mnie na przyjęcie woli Bożej?
 • Czy stać mnie na zgodę na Boży sposób uzdrowienia mnie?
 • Czy wykonam to, czego Bóg ode mnie oczekuje, również w grzesznym środowisku neopogańskim?
 • Czy chcę dostąpić  zbawienia?

Po wystąpieniu naszego gościa było jeszcze trochę czasu na dyskusję, dzielenie się własnymi doświadczeniami na podstawie usłyszanych treści. Kolejne spotkanie z Mirkiem planowane jest na 14 czerwca 2018 roku. Już teraz serdecznie zapraszamy, warto!

 

 

W  czwartkowym modlitewnym spotkaniu za rodziny i we Mszy uczestniczyli: Agnieszka z Maksymilianem, Dorota, Małgosia, Andrzej, Ewa.

Spotkanie odbyło się parę dni po ogólnopolskich rekolekcjach w Ożarowie Mazowieckim, w których również uczestniczyły sycharki z naszego ogniska:  Dorota, Bronia, Agnieszka, Ewa, Małgosia, Andrzej. Konferencje na temat: „O wierności, która boli” wygłosił ks. Jarosław Międzybrodzki.  W programie rekolekcji przewidziany był m.in. czas na medytację słowa Bożego i dzielenie się świadectwami w grupach.  Rekolekcje, jak zwykle,   były dla nas  okazją do spotkania się w szerszym wspólnotowym  gronie i zapoznania się z sycharkami z  innych ognisk.

Zapraszam na najbliższe spotkania naszego ogniska:

 • 10 maja spotkanie formacyjne RWS,
 • 21 maja kolejne   spotkanie poniedziałkowe

 

Dzięki inwencji i gościnności Broni, która zaprosiła nas do Sochaczewa i zaproponowała  zwiedzanie   Żelazowej Woli, miałyśmy okazję bardzo miło spędzić niedzielne kwietniowe popołudnie;   na wyjazd  zdecydowały się:  Asia, Małgosia, Basia, Ewa, Grażyna.

Spotkałyśmy się na  Mszy w Sochaczewie w parafialnym kościele Broni – p.w.  św. Józefa Robotnika.  Po Mszy Bronia  ugościła nas pysznym obiadem, tak że  nie bardzo chciało nam się wstawać od stołu. A przed nami był przecież kolejny „punkt programu” – zwiedzanie Żelazowej Woli,  wyruszyłyśmy więc na spotkanie z Fryderykiem. Zwiedziłyśmy dom urodzenia kompozytora, a ponieważ humory nam dopisały, a pogoda sprzyjała – było bowiem  słonecznie i ciepło – więc długo spacerowałyśmy parkowymi alejami,  ciesząc się wiosenną scenerią i sobą nawzajem.  Do zobaczenia na kolejnej wyprawie do?????

W tym miesiącu spotkanie naszej wspólnoty przybrało odświętny charakter ze względu na niedawno przeżyte Święta Wielkiej Nocy. Po Mszy Świętej, podczas której Paulina czytała pierwsze czytanie, a Agnieszka poprowadziła modlitwę wiernych, zgromadziliśmy się przy pięknie przyozdobionym i zastawionym własnoręcznie przyrządzonymi potrawami stole. W spotkaniu brali udział: nasz opiekun ks. Grzegorz, Dorota, Ewa, Sylwia, Małgosia, Agnieszka, Bronia, Dorota, Asia, Paulina, Agnieszka i Asia.

Na początku Ewa poprowadziła modlitwę, życząc nam, abyśmy nie oglądali się na pusty grób Jezusa, ale starali się dostrzegać Go Zmartwychwstałego w codziennych wydarzeniach naszego życia. Potem każda z nas przedstawiła krótko swoją obecną sytuację.

W tym roku zamiast naszych ogniskowych rekolekcji w Miasteczku Krwi Chrystusa ksiądz Grzegorz  zaproponował nam kilkudniowy wyjazd do Spały, na wspólne rekolekcje z członkami ruchu Kościoła Domowego. Poprowadzi je Diakonia Ewangelizacji, która między innymi będzie głosiła kerygmat,  przybliży  uczestnikom niektóre  postacie biblijne. W planach także wyjście zewangelizacją na ulice miasta. Rekolekcje odbędą się w dniach 1 – 3 czerwca 2018.

Ksiądz Grzegorz podzielił się z nami także kilkoma refleksjami na temat Zmartwychwstania. Jest to nie tylko przekaz ewangeliczny, ale także fakt historyczny, o którym można przeczytać  w źródłach pozabiblijnych, między innymi rzymskich i hebrajskich.

Pierwszym świadectwem Zmartwychwstania jest pusty grób Jezusa. Drugim – wiara pierwszych apostołów – musiało stać się coś nadzwyczajnego, skoro całkowicie odmienili swoje życie.

Kontynuacją, owocem historii Jezusa – Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania jest Eucharystia – to Epifania – objawienie się Boga i Chrystofania -spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym.

Ogłoszenia:

 • biblijne spotkanie formacyjne z Mirosławem Ruckim planowane jest na 10 maja 2018r. ( podobnie jak w marcu, po Mszy Świętej gromadzimy się w Civitas Christiana)
 • w dniach 27 – 29 kwietnia 2018r.  w Ożarowie Mazowieckim odbędą się ogólnopolskie rekolekcje dla członków WTM Sychar (będzie w nich uczestniczyć kilka osób  z naszego ogniska)
 • Bronia proponuje wycieczkę do Żelazowej Woli 22 kwietnia ( program : Msza o 12.00 w Kościele Św. Józefa Robotnika, potem rosół u Broni 😛 i na deser podziwianie Żelazowej Woli w pięknej wiosennej scenerii)

W sobotę w oktawie Wielkiej Nocy w Skierniewicach odbyło się  XIII Sympozjum Dar Życia, przebiegające pod hasłem „Duch, który umacnia miłość”. Rozpoczęło  się ono Mszą dziękczynną za dar życia w naszej parafii Świętego Stanisława BiM, a potem w Kinoteatrze Polonez można było wysłuchać świadectw zaproszonych gości, którzy opisywali różne drogi swojego nawrócenia i działania Ducha Świętego w życiu. Występowali  między innymi: Maciej Bodasiński – polski reżyser, dokumentalista, porucznik Karol Cierpica – żołnierz, uczestnik misji w Afganistanie, dwie przedstawicielki wspólnoty Winnica Racheli, organizującej szczególne rekolekcje dla osób cierpiących z powodu aborcji. Zwieńczeniem Sympozjum był wspaniały koncert krakowskiego zespołu „Piwnica Świętego Norberta”.

Od kilku lat podczas sympozjum nasze  skierniewickie ognisko prezentuje stoisko z materiałami WTM SYCHAR – ulotkami, książkami, broszurami. W tym roku naszą wspólnotę reprezentowały: Ewa, Bronia, Sylwia, Dorota, Kamila, Agnieszka, Paulina, Agnieszka i Asia. Oby w przyszłym roku było nas jeszcze więcej, naprawdę warto! Czas spędzony na sympozjum z pewnością  nie był zmarnowany:).

W pierwszy, powielkanocny czwartek kwietnia, po uczestnictwie we Mszy i Godzinie Świętej odbyło się spotkanie członków naszego ogniska w salce na górze :). Obecni byli : Bronia, Grażynka, Andrzej, Paulina, Dorota, Sylwia, Ewa, Dorota, Małgosia i Asia. Zainspirowani przez Ewę, opowiadaliśmy sobie  o „chrystofaniach” – naszych spotkaniach Jezusa w czasie świąt i po nich – o małych i dużych cudach w naszym życiu. Bronia przywiozła nam swoją przepyszną gotowaną babkę :b. Panie Boże, dzięki Ci za ten czas!

Nasze marcowe spotkanie rozpoczęliśmy od uczestnictwa we Mszy Świętej w Parafii Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika. Była to Msza w szczególnej intencji naszych kapłanów – księdza Grzegorza i księdza Józefa, którzy obchodzili wspólnie swoje imieniny. Mieliśmy okazję złożyć im życzenia i podziękować za ich posługę. Boże, bądź uwielbiony w naszych kapłanach:)!

Po Mszy jak zawsze zgromadziliśmy się w siedzibie Civitas Christiana w liczbie 11 osób: Andrzej, Bronia, Asia, Dorota, Ewa, Sylwia, Grażyna, Małgosia, Kamila, Basia, Agnieszka.

Kamila pięknie poprowadziła modlitwę na początku spotkania.

Ewa przekazała wszystkim obecnym aktualne ogłoszenia:

 • 5 kwietnia (pierwszy czwartek miesiąca)kolejne spotkanie z Mirosławem Ruckim
 • 7 kwietnia odbędzie się XIII Sympozjum „Dar Życia”- zapraszamy do reprezentowania naszej wspólnoty
 • w dniach 27 -29 kwietnia organizowane są ogólnopolskie rekolekcje WTM Sychar w Ożarowie Mazowieckim – z naszego ogniska wybiera się 6 osób
 • świąteczne spotkanie naszej wspólnoty planujemy już po świętach 🙂

Następnie Ewa, w ramach kontynuacji treści przekazanych nam w lutym przez naszego opiekuna księdza Grzegorza,  przedstawiła główny temat spotkania –  publikację Jeana Vaniera „Wspólnota miejscem radości i przebaczenia”. Jean Vanier jest Kanadyjczykiem, osobą świecką,  organizatorem wspólnot L’Arche, w których opieką nad niepełnosprawnymi intelektualnie zajmują się dzielący z nimi życie pełnosprawni. Poniżej kilka myśli autora:

 • życie we wspólnocie jest przygodą
 • potrzebujemy towarzyszy, przyjaciół, by dzielić się swoimi przeżyciami, zainteresowaniami, wartościami
 • do jedności wspólnoty potrzeba osobistych spotkań, kontaktów – wówczas wytwarza się 'jedna dusza, jedno serce, jeden duch”
 • potrzeba dzielić się ze wspólnotą swoim życiem, swoimi przeżyciami, odsłaniać cząstkę siebie, swojej duszy
 • dzielenie się  słabościami i trudnościami, połączone z prośba o pomoc i modlitwę cementuje wspólnotę, stwarza jedność
 • słuchanie drugiego powinno być zbudowane z czułości, nie z osądu – mamy słuchać innych całym sobą, aby przyjąć go takim, jaki on jest
 • wspólnota tylko wtedy jest wspólnotą, gdy większość jej członków przechodzi od postawy”wspólnota dla mnie” do „ja dla wspólnoty” – serce każdego otwiera się dla każdego z członków, nie wyłączając nikogo

Po wysłuchaniu tematu każdy z nas miał okazję podzielić się swoimi refleksjami na temat przekazanych przez Ewę treści. Oto niektóre z nich:

Co nas cieszy:

fakt, że praktycznie każdy z nas jest w coś zaangażowany, otrzymuje i podejmuje jakieś zadania

możliwość kontaktów poza spotkaniami

szczerość w wyrażaniu swoich opinii

widoczny rozwój tej wspólnoty, rodzinne relacje, otrzymywanie wsparcia, poczucie zaufania

brak oceniania, plotkarstwa

wszelkie owoce naszych wspólnotowych spotkań: zrodzenie się potrzeby dawania siebie, opanowanie umiejętności  słuchania innych, dobre inicjatywy, np. modlitwa za wybraną osobę

W tym miesiącu modlimy się w intencji Agnieszki.

Jeszcze raz zapraszamy na spotkanie z Mirosławem Ruckim, które odbędzie się 5 kwietnia o godzinie 19 – tej w siedzibie Civitas Christiana (ul. Reymonta 9).

 

 

 

 

W dniu 17-go marca Ewa wzięła udział w diecezjalnym spotkaniu doradców życia rodzinnego, w którym uczestniczyli również ks. biskup Andrzej Dziuba, diecezjalny duszpasterz rodzin, diecezjalny duszpasterz związków niesakramentalnych oraz kapłani. Była to okazja, aby przedstawić w tym gronie wspólnotę SYCHAR. Ewa przybliżyła nasz charyzmat, mówiła też m.in. o  tym, jak przeżywamy  kryzysy małżeńskie, podkreślając nasze przeciwstawianie się mentalności rozwodowej i trwanie w wierności nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Przedstawione treści wzbudziły zainteresowanie. Wszyscy obecni otrzymali ulotki oraz broszury SYCHARU, które tą drogą mogą  trafić do poradni rodzinnych i parafii naszej diecezji.

W piątek 9-go marca  uczestniczyliśmy w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w Parafii Garnizonowej w Skierniewicach, gdzie prowadziliśmy modlitwę;  „nasze” sycharowe rozważania pięknie przeczytały Dorota i Paulina. Po nabożeństwie rozprowadzaliśmy nasze materiały – w tym nowe ulotki – tak już je mamy!!

Serdecznie  dziękuję: Dorocie, Paulinie, Kasi, i Agnieszce z Maksymilianem za włączenie się w modlitwę i za ewangelizację – na chwałę Pana!

 

Trzeciego marca 2018 r. w skierniewickim Centrum Konferencyjno – Rozrywkowym 'MARATON” odbyła się uroczystość V Diecezjalnego Dnia Kobiet (DDK), przebiegająca pod hasłem „Jestem kobietą – Lubię to! – Mistrzynie życia”.

Naszą wspólnotę podczas gali reprezentowały Ewa, Paulina, Agnieszka i Asia, pełniąc dyżur przy stoisku z materiałami propagującymi SYCHAR. W tym roku sporym zainteresowaniem cieszył się sycharowy bestseller – książka Ani Jednej „Ile jest warta Twoja obrączka?”:D.

Podczas tegorocznego DDK ( inaczej  – Dzieło Dzielnych Kobiet) można było wysłuchać wykładów ks. Pawła Śmigla, pisarki Małgorzaty Nawrockiej i świadectwa siostry Teresy Pawlak, albertynki. Główna, wspólna  myśl, która  przewijała się w ich wypowiedziach, wskazywała, że jesteśmy stworzeni do budowania relacji. Tylko wtedy nasze życie ma sens, tylko wtedy możemy się prawdziwie realizować – jesteśmy za słabi, by samemu zrealizować się jako człowiek. Największą biedą człowieka jest brak relacji, brak miłości.

Zadaniem kobiety, jak mówił ksiądz Śmigiel,  jest  uczenie mężczyzn budowania relacji, człowieczeństwa, miłości, wrażliwości. Mężczyźni bowiem lepiej funkcjonują w świecie rzeczy, są zadaniowcami.

Pani Małgorzata Nawrocka zachęcała do tego, by pięknie mówić, dbać o kulturę języka, walczyć z wulgaryzmami.

Siostra Teresa porównała życie człowieka do chleba. Aby upiec chleb, potrzebujemy mąki, wody, soli i drożdży. Każdego z tych składników powinna być właściwa ilość – nie za dużo i nie za mało. Mąka – to nasze codzienne, proste, zwyczajne czynności – jest jej najwięcej. Woda symbolizuje sytuacje wyjątkowe, świąteczne, uroczystości, przyjemności. Sól dodaje chlebowi smaku – to wydarzenia trudne, ale potrzebne. Drożdże    – to relacja z Bogiem, która nadaje życie pozostałym składnikom. Od nas zależy, czy nasze życie będzie dobre jak chleb.

Ciekawe było także porównanie naszego życia do ołówka. Aby coś napisać, ołówek musi być w czyjejś dłoni – i znowu  – to my wybieramy, w czyjej. W ręku Boga jestem berłem, znakiem Jego Mocy i Chwały.

W ramach obchodów DDK ze swoim koncertem wystąpił Jerzy Filar, kompozytor i wykonawca piosenek z gatunku piosenki poetyckiej. Na zakończenie wszystkie obecne panie otrzymały różę i pakiet upominków, w tym encyklikę Ojca Świętego Jana Pawła II „O Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata” i przypinkę z aniołkiem. Zapraszamy za rok!

 

 

 

Kronika